Đề thi thử Đại học và Cao đẳng môn toán

Thứ tư - 03/10/2012 10:44
Các năm
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LUYỆN THI THỬ ĐẠI HOC &CĐ NĂM 2011-2012
 
Đề Số 1.2012
Toán Học & Tuổi Trẻ
Đề Số 2
THPT Tam Dương. Vĩnh Phúc
Đề Số3.(KD)
THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh
Đề Số 4
THPT Công Nghiệp Hòa Bình
Đề Số 7
THPT Thoại Ngọc Hầu. An Giang
Đề Số 13.
Trường Chuyên DHQG Hà Nội
Đề Số 19
THPT Lạng Giang 1. Bắc Giang
Đề Số 22.
THPT Nguyễn Khuyến. TPHCM
Đề Số 25.
Diễn đàn Toán hoc-VMF
Đề Số 28
THPT Đồng Lộc. Hà Tỉnh
Đề Số 31.
THPT Triệu Sơn 4. Thanh Hóa
Đề Số 34(KD)
THPT Mai Anh Tuấn. Thanh Hóa
Đề Số 37
THPT Thanh Oai B.
Hà Nội
Đề Số 40.
THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa
Đề Số 43.
THPT Quảng Xương.4 Thanh Hóa
Đề Số 46(KD)
THPT Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh
Đề số 49 (KD)
THPT chuyên Ng Quang Diêu.Đồng Tháp
Đề số 52
THPT Quỳnh Lưu 4. Nghệ An
Đề Số 55
THPT chuyên Lào Cai
Đề Số 58.
THPT Ninh Giang. Hải Dương
Đề Số 61.
THPT Cổ Loa. Hà Nội
Đề Số 64.
THPT Công Nghiệp Hòa Bình
Đề Số 67.
THPT Cầu Xe. Hải Dương
Đề Số 70(KD)
THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
Đề Số73  (KA,B)
THPT Đào Duy Từ Thanh Hóa
Đề Số 76(KhốiA)
THPT Lê Quí Đôn . Quản Trị
Đề Số 79.
Toán Học Tuổi Trẻ. Đề 7. Tháng 4  
Đề Số 82(KD)
Đề Số 85
THPT Đặng Thúc Hứa. Nghệ An
THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội                               
 
           
Đề Số 5
Hocmai.vn
Đề Số 8
THPT Lê Xoay. Vĩnh Phúc
Đề số 20 (KB)
THPT chuyên Hạ LongQuảng Ninh
Đề Số 23
THPT Đức Thọ . Hà Tỉnh
Đề Số 26
THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Tỉnh
Đề Số 29
http://facebook.com/onthidh
Đề Số 32
THPT Thuận Thành1 . Bắc Ninh
Đề Số 35(KB)
THPT Mai Anh Tuấn. Thanh Hóa
Đề Số 38
THPT Nguyễn Tất Thành. Yên Bái
Đề số 41.(Khối A)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 44
THPT Thuận Thành 3. Bắc Ninh
Đề Số 47(KA-B-D)
THPT Mai Thuc Loan. Hà Tỉnh
Đề số 50
THPT Quỳnh Lưu 1. Nghệ An
Đề số 53
THPT Yên Thành 2. Nghệ An
Đề Số 56.(K A)
THPT chuyên Amsterdam. HN
Đề Số 59.
THPT Quốc Oai. Hà Nội
Đề Số 62.(L2.KA,B)
THPT NguyễnTrungThiên. Hà Tỉnh
Đề Số 65
ĐHSP chuyên Hà Nội
Đề Số 68.
THPT chuyên Hạ Long. Bắc Ninh
Đề Số 71(l2.KD)
THPT Quỳnh Lưu 2. Nghệ An
Đề Số 74(L2KA+B) 
THPT chuyên NgQuang Diêu. Đồng Tháp
Đề Số 77
THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh
Đề Số 80
THPT Nguyễn Đúc Mậu. Nghệ An
Đề Số 83
THPT Cổ Loa . Hà Nội
Đề Số 86 (lần 3)
http://facebook.com/onthidh
Đề Số 6(KA)
THPT Nguyễn Đăng Đạo. Bắc Ninh
Đề Số 9.
THPT Tam Đảo. Vĩnh Phúc
Đề Số12.(KA.B)
THPT Lương Tài 2. Bắc Ninh
Đề Số 15
THPT Lạng Giang 2. Bắc Giang
Đề số 21 (KA)
THPT chuyên Hạ LongQuảng Ninh
Đề Số 27
ĐHSP. Hà Nội
Đề Số 30 (l3)
THPT chuyên . Vĩnh Phúc
Đề Số 33
THPT Đô Lương 4. Nghệ An
Đề Số 36
THPT Nguyễn Trung Thiên Hà Tỉnh
Đề Số 39
THPT Trần Nguyên Hãn. Hải Phòng
Đề số 42.(Khối B,D)
THPT chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 45.
THPTPhương Sơn. Bắc Giang
Đề số 48 (KA,B)
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu.Đồng Tháp
Đề số 51
THPT Quỳnh Lưu 2. Nghệ An
Đè Số 54
THPT Yên Khê. Phú Thọ

Đề Số 57.(K D)
THPT chuyên Amsterdam. HN
Đề Số 60
THPT Nguyễn Đức Mậu. Nghệ An
Đề Số 63.(L2.KD)
THPT NguyễnTrungThiên. Hà Tỉnh
Đề Số 66(lần 2) Gửi tới từ
http://facebook.com/onthidh
Đề Số 69(KA,B)
THPT Nguyễn Huệ Phú Yên
Đề Số 72(l2.KA_B)
THPT Quỳnh Lưu 2. Nghệ An
Đề Số 75(L2KD)
THPT chuyên NgQuang Diêu. Đồng Tháp 
Đề Số 78.
Toán Học Tuổi Trẻ. Đề 5. Tháng 2
Đề Số 81(KA+B)
THPT chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội
Đề Số 84.
THPT Trần Quốc Tuấn.Phú Yên

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LUYỆN THI THỬ ĐẠI HOC &CĐ NĂM 2010-2011
 
Đề số 1
THPT Trần Phú    
Đề số 4
Trần Nguyên Hãn. Vĩnh Phúc
Đề Số 7
Minh Châu. Hưng Yên
Giải Một Số Đê LTCT năm 2011
Tác Giả:Trần Duy Thái. Tiền Giang
Đề Số 16
THPT Chuyên .Vĩnh Phúc
Đề số 19
THPT Nam Phu Cừ. Hưng Yên
Đề Số 22 ( Khối B)
THPT Chuyên Hạ Long

Đề Số 25 ( Khối D)
THPT Lương Ngọc Quyến..Thái Nguyên

Đề Số 28 ( Khối A,B)
THPT Thanh Bình .Hải Dươmg

Đề Số 31 ( Khối A,B)
THPT Đặng Thúc Hứa .Nghệ An
Đề Số 34

THPT Trung Giã. Hà Nội
Đề Số 37 (l3)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 40
THPT Nguyễn Trãi ?
Đề số 43
THPT Yên Thành 2?
Đề Số 46
Đề 6. THTT.2011
Đề Số 49.( Khối D)
THPT Hồng Quang. Hải Dương
Đề Số 52
THPT Công Nghiệp Hòa Bình
Đề Số 55 ( Khối D)
THPT Công Nghiệp. Hòa Bình
Đề Số 58 ( Khối D.L2) 
THPT Chuyên Nguyễn Huệ?
Đề Số 61
THPT Chuyên Lê Quí Đôn. TPHCM
Đề Số 67
THPT Lê Văn Hưu. Thanh Hóa
Đề Số 70 ( Khối A, B)
THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề số 73.
THPT Trần Hưng Đạo. Hà Nội
Đề Số 76.(lần2)
THPT Hậu Lộc 2. Thanh Hóa
Đề Số 79 ( Khối A)
Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đề Số 82 ( L2)
Chuyên Lê Quí Đôn . Đà Nẵng
Đề số 85.
Trần Phú Nga Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 88. ( Khối A)
THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc
Đề Số 91. ( Khối D)
Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 94.
THPT Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh
Đề Số 97
THPT PCB. Vĩnh Phúc
Đề Số 100 ( L1.KD)
Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 103( Số 7)
Toán Học Tuổi trẻ
Đề Số 106(L4.KD)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 109( KB)
THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An
Đề Số 112.
THPT Thái Phúc. Thái Bình
Đề Số 115
THPT Lê Thế Hiếu. Quản Tri
Đề Số 118
THPT Bỉm Sơn . Thanh Hóa
Đề Số 121
THPT Thạch Thành 2. Nghệ An
Đề Số 124
THPTTP Cao Lãnh. Đồng Tháp
Đề Số 127
THPT Hiệp Đức. Quản Nam
Đề Số 130(KA)
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề số 133.
THPT Trần Quang Khải. Hưng Yên
Đề Số 136
THPT Quỳnh Lưu 4. Nghệ An
Đề Số 139
Quốc Học Qui Nhơn. Bình Định
Đề Số 142.
THPT Vũ Quang. Hà Tĩnh
Đề Số 145( l3)
Chuyên Nguyễn Huệ. Hà Nội
Đề Số 148
THPT Thanh Ba. Phú Thọ
Đề Số 151
ĐỀ 8. THTT.
Đề Số 154
THPT Yên Định 3. Thanh Hóa
Đề Số 157(KD)
THPT Chuyên Hà Tỉnh
Đề Số 160
THPT Lạng Giang1. Bắc Giang
Đề Số 163(l4)
THPT Chuyên. ĐH Vinh
Đề và Đáp Án Khối A.2011(Bộ GD)
 Đề Số 2
Anh Sơn 3. Nghệ An  
 
Đề Số 5
Sông Lô. Vĩnh Phúc
Đề Số 8
Nguyễn Đức Cảnh. Thái Bình
Đề Số 11
THPT Lý Thường Kiệt
Đề Số 14
THPT Quỳnh Lưu 1. Nghệ An
Đề Số 17
THPT Thạch Thành 1

Đề Số 20
THPT Trần Phs. Thanh Hóa
Đề Số 23 ( Khối D)
THPT Chuyên Hạ Long

Đề Số 26 ( Khối D)
THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa

Đề Số 29.( Khối B, D)
THPT Biểm Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 32.( Khối A,B, D)
THPT Triệu Sơn 4
Đề số 35

THPT Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa
Đề số 38.
THPT Phước Bình. Bình Phước
Đề số 41.
THPT Chuyên. Đại Học Vinh
Đề Số 44
THPT Hương Sơn. Hà Tỉnh
Đề số 47
THPT Đào Duy Từ . Hà Nội
Đề Số 53 ( Khối D)
THPT.TP Cao Lãnh. Đồng Tháp
Đề Số 56 ( Khối D.L1) 
THPT Chuyên Nguyễn Huệ?
Đề Số 59 ( Khối A,B.L2) 
THPT Chuyên Nguyễn Huệ?
Đề Số 62( Khối A .L3)
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 65
THPT Tây Thụy Anh
Đề Số 68
THPT Lạng Giang?
Đề Số 71
THPT Trần Phú. Hà Tỉnh
Đề Số 74.
THPT Chuyên Phan Bộ Châu. Nghệ an
Đề Số 77 ( Khối D)
Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đề Số 80
THPT Đào Duy Từ?
Đề 83
THPT Tứ Kỳ. Hải Dương
Đề Số 86( Lần 2)
THPT Thanh Chương1. Nghệ An
Đề Số 89. ( Khối D)
THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc
Đề Số 92. ( Khối B)
Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 95.
THPT Chu Văn An . Hà Nội
Đề Số 98 ( L1.KA)
Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 101 ( L2.KAB)
Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 104 ( L3)
THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 107
THPT Đào Duy Từ. Thanh Hóa
Đề Số 110 ( KA.B)
THPT Yên Khê. Phú Thọ
Đề Số 113.
THPT Mỹ Đức A. Hà Nội
Đề Số 116
THPT Nam Phù Cừ.. Hưng Yên
Đề Số 119
 Đông Hưng Hà. Thái Bình
Đề Số 122(l2)
THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ An
Đề Số 125
THPT Huỳnh Thúc Kháng.?
Đề Số 128(KD)
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 131( L2)
Chuyên Lê Quí Đôn. Quảng Trị
Đề Số 134
THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Đề Số 137
THPT Liên Hà. Hà Nội
Đề Số 137.
Bộ Đề TTTN( Tránh chủ quan he he)
Đề Số 140( L3)
THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa
Đề Số 143
ĐH Hồng Đức. Thanh Hóa
Đề Số 146
THPT Tây Thụy Anh . Thái Bình
Đề Số 149
THPT Hạ Hòa. Phú Thọ
Đề Số 152
THPT. Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 158(lần 2)
THPT Liên Hà. Hà Nội
Đề Số 161
THPT Hàm Rồng . Thanh Hóa
Đề Số 164
THPT Thái Phiên. Hải Phòng
Đề và Đáp Án Khối B.2011(Bộ GD)
Đề Số 3
Đại Học SP Hà Nội
Đề Số 6 (lần2)
Trần Nguyên Hãn. Vĩnh Phúc
Đề Số 9
Quế Võ 1. Bắc Ninh
Đề Số 12
Đề 4.2011 THTT
Đề Số 15
THPT Hậu Lôc 2. Thanh Hóa
Đề Số 18
THTT Số 5.2011
Đề Số 21 ( Khối A)
THPT Chuyên Hạ Long
Đề Số 24 ( Khối D)
 Chuyên Lê Quí Đôn.Quản Trị
Đề Số 27 ( Khối A)
THPT Xuân Hòa. Vĩnh Phúc
Đề Số 30.( Khối A)
THPT Biểm Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 33.
THPT Đức Thọ. Hà Tĩnh
Đề Số 36
THPT Chuyên Lê Quí Đôn. Đà Nẵng
Đề số 39
THPT Nga Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 42.
THPT Cầu Xe. Hải Dương
Đề số 45.
ĐHSP Hà Nội
Đề Số 48
THPT Chuyên . Hà Nội
Đề Số 51 ( Khối A,B)
THPT.TP Cao Lãnh. Đồng Tháp
Đề Số 54
THPT Tứ Kỳ Hải Dương
Đề Số 57 ( Khối A,B.L1) 
THPT Chuyên Nguyễn Huệ?
Đề Số 60
THPT Yên Định 3?
Đề Số 63.
THPT Huỳnh Thúc Kháng?
Đề Số 66
THPT Khâm Đức. Quảng Nam
Đề Số 69.( Khối D)
THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 72.
THPT Thanh Bình . Hải Dương
Đề Số 75
THPT Đông Quan. Hà Nội
Đề Số 78 ( Khối B)
Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ
Đế Số 81 ( Khối D)
THPT Lương Ngọc Quyến. Thái Nguyên
Đề Số 84 ( L2)
THPT Kim Thành2?
Đề số 87.
THPT Ngô Gia Tự. Vĩnh Phúc
Đề Số 90
THPT Lê lợi. Quản Trị
Đề Số 93. ( Khối A)
Bắc Yên Thành.Nghệ An
Đề Số 96 ( Khối A)
THPT Chuyên Nguyễn Huệ
Đề Số 99 ( L1.KB)
Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 102 ( L2.KD)
Phan Chu Trinh . Da Nang
Đề Số 105
THPT Liên Sơn. Vĩnh Phúc
Đề Số 108( KA)
THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An
Đề Số 111 ( KD)
THPT Yên Khê. Phú Thọ
Đề Số 114.
THPT Chuyên Hùng Vương. Phú Thọ
Đề Số 117 ( KD)
THPT Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 120 ( KA,B)
THPT Minh Châu. Hưng Yên
Đề Số 123
THPT Hậu Lộc4. Thanh Hóa
Đề Số 126
THPT Ngô Gia Tự
Đề Số 129(KB)
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
Đề Số 132
Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa
Đề Số 135( L2)
THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa
Đề Số 138
THPT Hiệp Thành. Bạc Liêu
Đề Số 141
THPT Trần Nhân Tông. Quảng Ninh
Đề Số 144(l3)
THPT Chuyên ĐH Vinh
Đề Số 147 (l2)
THPT Chuyên. ĐH Vinh
Đề Số 150(l2)
THPT Chu Văn An. Hà Nội
Đề Số 153
THPT Tĩnh Gia 2. Thanh Hóa.
Đề Số 156(KA,B)
THPT Chuyên Hà Tỉnh
Đề Số 159
Chuyên Lê Hồng Phong.TPHCM
Đề Số 162
THPT Lê Hữu Trác 2.Hà Tỉnh
Đề Số 165
Thi liên trường Tp Vũng Tàu
Đề Số 165(Số 9)
Toán Học Tuổi Trẻ
Đề và Đáp Án Khối D.2011(Bộ GD)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN LUYỆN THI THỬ ĐẠI HOC &CĐ NĂM 2009-2010
 
ĐỀ Số 1
Trường Đông Sơn
Đế số 4.
Tống Vân Trân ( Nam Định)
Đề số 7
THPT  chuyên Lê Qui Đôn
Đề Số 10  
Lê Quí Đôn lần 2
Đề số 13
(ĐTH. Tham Khảo)  
Đề Số 16 (Khối A)
THPT Chuyên Lương Văn Chánh.Phú Yên
Đề Số 19
Phan Đăng Lưu .Nghệ An 
Đề Số 22
Minh Châu. Hưng Yên
Đề 25.
Đông quan ( Chưa rõ) 
Đề 28
( Chưa rõ)

Đề số 31 Khối D
Hậu Lộc 2. Thanh Hóa
Đề số 34
THPT chuyên Hùng Vương.?
Đề Số 37.Khôi D
THPT Nguyễn Huệ .Phú Yên
Đề Số 40.
Liên Hà. Hà Nôi
Đề Số 43 Khối B
Lương Ngọc Quyến .Thái Nguyên
Đề Số 46.
Thạch Thành 1??
  Đề Số 49
Đăngh Thúc Hứa .Nghệ An 
Đề Số 52
THPT Lam Kinh
Đề Số 55 ( Lần IV)

Chuyên ĐHSP -Hà Nội
Đề Số 58
(Chưa Rõ)
Đề Số 61(Lần 2)
THPT Liên Hà. Hà Nội
Đề Số 66
THPT Công Nghiệp. Hòa Bình
Đề Số 69 ( Khôi D)

THPT Chí Linh. Hải Dương
Đề Số 72(lần 2)
THPT Công Nghiệp. Hòa Bình

Đề Số 75
THPT Chu Văn An. Hà Nội

Đề Số 78( Lần 2)
THPT Trần Hưng Đạo.Hưng Yên

Đề Số 81
(Chưa rõ)

Đề số 84
THPT Chuyên ĐHVinh

Đề số 87(B lần 3)
THPT Chuyên Lê quí Đôn . Quảng Trị

Đề số 90
THPT Chuyên Lê quí Đôn . Bịnh Định

Đề số 93
(Chưa rõ)

Đề và Đáp Án-Khối D NĂM 2010
Đề Số 2 
Trường Minh Khai (Hà Tỉnh)
Đế số 5.
Tỉnh Gia 2( Thanh Hóa)
Đề số 8.
THPT Thanh Thủy . Phú Thọ

Đề Số 11  
Trần Hưng Đạo .Hưng Yên

Đề Số 14.
Lê Văn Hưu . Thanh Hóa

Đề Số 17 ( Khối B)
THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên
Đề Số 20
Đoàn Thượng. Hải Dương
Đề số 23
( 18 đề +Đáp án)
Đề 26
(Chưa  rõ)

Đề 29
Thành Công .Quản Ninh

Đề số 32
Kim Thành 2. Nghệ An
Đề số 35
THPT Thạch Thành 1.?
Đề Số 38 Khối B
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên

Đề số 41
THPT Lương Tài 2.Bắc Ninh
Đề Số 44. Khôi D

Lương Ngọc Quyến .Thái Nguyên
Đề Số 47
Tây Thụy Anh. Thái Bình
Đề Số 50
(Chưa Rõ)
Đề Số 53
THPT Trần Hưng Đạo Hưng Yên
Đề Số 56
(Chưa rõ)
Đề Số 59
THPT Xuân Áng
Đề Số 62( Lần 2)
THPT Lương Thế Vinh. Hà Nội

Đề số 64(Lần 3)
THPT Lương Thế Vinh. Hà Nôi

Đề Số 67
(Chưa rõ)
Đề Số 70 ( Khối A)

THPT Chí Linh. Hải Dương
Đề số 73(D.lần 2)
THPT Chuyên Hạ Long

Đề số 76(A.lần I)
THPT Chuyên Hạ Long

Đề số 79(B.lần I)
THPT Phan Chu Trinh . Đà Nẵng

Đề số 82(Khối A)
THPT Hiệp Đức . Quảng Nam

Đề số 85(B,D lần 2)
THPT Chuyên Lê quí Đôn . Quảng Trị

Đề số 88
THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa

Đề số 91 (B,D lần 2)
THPT Lê quí Đôn . (Chưa rõ)
Đề và Đáp Án-Khối A NĂM 2010
Đề số 3
(Chưa rõ)
Đề số 6

Long Châu Sa ( Phú Thọ)
Đề Số 9
Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Đề số 12
DHSP Hà Nội( Lần 1&2)
Đề Số 15
Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh
Đề Số 18
Nguyễn Huệ 
Đề số 21.
Bình Dương     
Đề 24.
Tam Dương. Vĩnh Phúc    
Đề 27
( Chưa rõ)

Đề 30
Thuận Thành 1. Bắc Ninh  

Đề số 33
Lương Thế Vinh. Hà Nội
Đề số 36
THPT Hậu Lộc 2
Đề Số 39 Khối A
THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên
  Đề Số 42. Khối A

Lương Ngọc Quyến .Thái Nguyên
Đề Số 45. Khối D
Tĩnh Gia2. Thanh Hóa
Đề Số 48
Trần Nguyên Hãn. Hải Phòng
Đề Số 51
Anh Sơn 3. Nghệ An
Đề Số 54 ( Lần III)
Chuyên ĐHSP -Hà Nội
Đề Số 57
(Chưa rõ)
Đề Số 60
THPT Đông Quan. Thái Bình
Đề Số 63
THPT Hiệp Đức.Quảng Nam
Đề Số 65
Trường Chuyên Đại Học Vinh
Đề Số 68( Khối.B)
THPT Chí Linh. Hải Dương
Đề Số 71(Khối A l 2)

THPT Chí Linh. Hải Dương
Đề Số 74( A, B lần 2)
THPT Chuyên Hạ Long
Đề số 77(B.lần I)
THPT Chuyên Hạ Long

Đề số 80
(Chưa Rõ)

Đề số 83
THPT Nguyễn Huệ . Hà Nội

Đề số 86(A lần 2)
THPT Chuyên Lê quí Đôn . Quảng Trị

Đề số 89
THPT Trực Ninh B.
Nam Định
Đề số 92
THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa

Đề và Đáp Án-Khối B NĂM 2010
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 


Đồng hồ

Liên kết

Lịch vạn niên

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 61

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7162

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1678185