yêu đương không bằng học tập

 • Reads 591,047
 • Votes 43,485
 • Parts 104

Complete, First published Mar 16, 2020

Bạn đang xem: yêu đương không bằng học tập

Table of contents

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

  Xem thêm: vợ yêu con cưng của tổng tài

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Thu, May 26, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 2: Dâu tây ấn

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 3: Chiếc nhẫn

  Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 5: Công viên trò nghịch ngợm

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 6: Đại học tập (1)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 7: Đại học tập (2)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 8: Đại học tập (3)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 9: Đại học tập (4)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 10: Đại học tập (5)

  Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 14: Ôn Bắc Vũ x Nam Tự (1)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 15: Ôn Bắc Vũ x Nam Tự (2)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 16: Ôn Bắc Vũ x Nam Tự (3)

  Fri, May 27, 2022

 • Ngoại truyện 17: Ôn Bắc Vũ x Nam Tự (4)

  Fri, May 27, 2022

  Xem thêm: truyện canh bạc tình yêu

 • Ngoại truyện 18: Ôn Bắc Vũ x Nam Tự (5)

  Fri, May 27, 2022

Tên truyện: Yêu đương ko vị tiếp thu kiến thức \ 谈恋爱不如学习
  
  Tác giả: Thiên Tuyết SS \ 千雪ss
  
  Thể loại: 1vs1, duyên trời tác thành, thanh xuân vườn ngôi trường, tân tiến, ngôn tình, ngọt, nhẹ dịu, sủng, tuy nhiên xử, HE.
  
  Tổng số chương: 78 chương + 18 nước ngoài truyện.
  
  Tình trạng: Hoàn edit.

#119ngontinh