xuyên việt chi viễn sơn trà nông

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

tn-pos

Tác giả: Phong Hương

Bạn đang xem: xuyên việt chi viễn sơn trà nông

Edit: Rei 

Beta: TrinhTrinh

Thể loại: Cường cường, thân phụ hắn sinh hoạt, xuyên qua loa thời ko, chủng điền văn, ngọt sủng, trạch đấu,Ấm áp, 1×1, HE

CP: Hùng Tinh Vũ x Ôn Luân

Nguồn: Xà Viện

Văn án:

Học tra* thời tân tiến xả thân vô tám trăm dặm đại sơn*,

*Học tra: học tập dốt nát nát

*Tám trăm dặm đại sơn: núi rộng lớn tám trăm dặm (1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500m)

Tướng quân cổ truyền giải giáp quy điền về bên quê ngôi nhà,

Bắt đầu mẩu chuyện đem theo đòi một đám điêu dân bên nhau trồng trà thực hiện nhiều.

Học tra: Hỏi tớ vì sao học tập nông? Bởi vì như thế chuyên nghiệp ngành này còn có điểm trúng tuyển chọn thấp a!

Tướng quân: Hỏi tớ vì sao nhập ngũ? Bởi vì như thế tướng tá quân mồm vĩ đại ăn thịt tu rượu chén rộng lớn a!

Học tra: Điểm kĩ năng chuyên nghiệp ngành? Ngươi xác lập ham muốn căn vặn một học tập tra kĩ năng chuyên nghiệp ngành? Ngay cả đại cương XX tớ đã và đang hoàn toàn quên không còn dành được không?

Tướng quân: Tại sao quy ẩn? Ngươi ko thực hiện tướng tá quân ko biết, điểm ê tùy thời đều cần áp chế tạo ra khuôn với từng nào ngốc bức, coi những tướng tá quân tùy thời duy trì uy ngặt nghèo, domain authority mặt mũi một đám băng tương tự như cương thi!

Học tra: Tiểu hoán hùng (gấu mèo), cho tới hâm cái bánh mùng thầu. Tiểu hoán hùng, cho tới đem tảng đá ê xẻ. Tiểu hoán hùng, cho tới moi hầm. Tiểu hoán hùng…

Tướng quân (╰_╯)#: Mỗ là Trấn Nam tướng tá quân Hùng Tinh Vũ, mới nhất ko cần tè hoán hùng!

Học tra (づ ̄3 ̄)づ: Nga. Tiểu hoán hùng phu quân, lại trên đây xào dầu trà ~

Tướng quân (≧▽≦)/: Ngao, tới ngay lập tức đây!

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19

Chương đôi mươi – Chương 21 – Chương 22

Chương 23 – Chương 24

Chương 25

Chương 26 – Chương 27

Xem thêm: xuyên thành phản diện tôi ngu ngơ sống tạm

Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31  – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34

Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39

Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43

Chương 44 – Chương 45 – Chương 46

Chương 47 – Chương 48

Chương 49

Chương 50 – Chương 51

Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

Chương 55 – Chương 56 – Chương 57 – Chương 58

Chương 59 – Chương 60 – Chương 61 – Chương 62 – Chương 63

Chương 64 – Chương 65 – Chương 66 – Chương 67

Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72

Chương 73

Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77 – Chương 78

Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82

Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87

Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 – Chương 91

Chương 92 – Chương 93 – Chương 94

Chương 95 – Chương 96

Chương 97

Chương 98 – Chương 99

Chương 100 – Chương 101 – Chương 102

Chương 103 – Chương 104 – Chương 105 – Chương 106

Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 – Chương 111

Xem thêm: vả mặt trà xanh

Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115

Chương 116 – Chương 117 – Chương 118

Chương 119 – Chương 120

TOÀN VĂN HOÀN