xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính

Skip lớn content

NGUYÊN TÁC: Thanh Thủy Nương Nương
BIÊN SOẠN: Tô Tân
TRANS+EDIT: Mèo Ba Đuôi
THỂ LOẠI: Đam mỹ, mau xuyên, bách phát triển thành thụ x đầy đủ loại soái công…

Bạn đang xem: xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính

TÓM TẮT

Kỳ Ngôn sau thời điểm bị tiêu diệt thì xuyên việt, sau thời điểm bị khối hệ thống quấn lấy đã từng đi cho tới từng toàn cầu không giống nhau công lược phái nam chủ yếu. Tự nhận bản thân là “người vô nằm trong moi hoa, sở hữu vô số người tình tuy nhiên ko thiệt lòng yêu thương một ai”, tay lão luyện đứng thân thích muôn hoa cho tới sau cuối cũng trở nên rễ tình cắm thâm thúy, vì vậy hắn còn rất có thể toàn thần chi trặc nhưng mà trở rời khỏi sao ?

Pass: Link

MỤC LỤC

BÌA

🍓🍓🍓

THẾ GIỚI THỨ I
KHI NAM CHÍNH BĂNG SƠN BÁ ĐẠO BỊ BẺ CONG

Chap 1  – Chap 2 – Chap 3 – Chap 4 – Chap 5 – Chap 6 – Chap 7 – Chap 8 – Chap 9 – Chap 10 – Chap 11 (END)

🍓🍓🍓

THẾ GIỚI THỨ 2
KHI NAM CHÍNH TRUNG HẬU CHÍNH TRỰC BỊ BẺ CONG

Xem thêm: đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ

Chap 12 – Chap 13 – Chap 14 – Chap 15 – Chap 16 – Chap 17 – Chap 18 – Chap 19 – Chap trăng tròn – Chap 21 – Chap 22 – Chap 23 – Chap 24 – Chap 25 (END)

🍓🍓🍓

THẾ GIỚI THỨ 4
KHI NAM CHÍNH PHÚC HẮC NGẢ NGỚN BỊ BẺ CONG

Chap 26 – Chap 27 – Chap 28 – Chap 29 – Chap 30 – Chap 31 – Chap 32 – Chap 33 – Chap 34 – Chap 35 – Chap 36 – Chap 37 – Chap 38 – Chap 39 – Chap 40 (END)

🍓🍓🍓

THẾ GIỚI THỨ 4
KHI NAM CHÍNH THÚ NHÂN VIỄN CỔ BỊ BẺ CONG

Xem thêm: cố tổng anh lại phát điên rồi

Chap 41 – Chap 42 – Chap 43 – Chap 44 – Chap 45 – Chap 46 – Chap 47 – Chap 48 – Chap 49 – Chap 50 – Chap 51 – Chap 52 – Chap 53 – Chap 54 (END)


🍓🍓🍓

THẾ GIỚI THỨ 5
KHI NAM CHÍNH MA ĐẠO TÀ MỊ BỊ BẺ CONG

Tác giả

Bình luận