xung hỉ đam mỹ

 • Reads 1,970,327
 • Votes 152,193
 • Parts 149

Complete, First published Mar 19, 2021

Bạn đang xem: xung hỉ đam mỹ

Table of contents

 • Fri, Mar 19, 2021

 • Sat, Mar đôi mươi, 2021

 • Chương 2: Vương gia thê thảm quá!

  Sat, Mar đôi mươi, 2021

 • Chương 3: Ta sẽ hỗ trợ ngươi

  Wed, Mar 24, 2021

 • Thu, Mar 25, 2021

 • Fri, Mar 26, 2021

 • Chương 6: Vương phi điên rồi

  Sun, Mar 28, 2021

 • Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh

  Tue, Mar 30, 2021

 • Chương 8: Giấc mơ hoàng lương

  Wed, Mar 31, 2021

 • Thu, Apr 1, 2021

 • Chương 10: Từng bước đằm thắm cận

  Fri, Apr 2, 2021

 • Chương 11: Đồng nhân sự không tương đồng mệnh

  Sun, Apr 4, 2021

 • Sun, Apr 4, 2021

 • Mon, Apr 5, 2021

 • Chương 14: Thái phó Hàn Thiền

  Wed, Apr 7, 2021

 • Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại

  Thu, Apr 8, 2021

 • Fri, Apr 9, 2021

 • Sun, Apr 11, 2021

 • Mon, Apr 12, 2021

 • Tue, Apr 13, 2021

 • Chương đôi mươi. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*

  Thu, Apr 15, 2021

 • Chương 21. Ta là nơi dựa mang đến ngươi

  Mon, Apr 19, 2021

 • Wed, Apr 21, 2021

 • Chương 23. Không hổ là Vương Gia!

  Thu, Apr 22, 2021

 • Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng

  Sat, Apr 24, 2021

 • Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?

  Sun, Apr 25, 2021

 • Chương 26. Trẫm sẽ không còn làm cho ngươi toại nguyện

  Tue, Apr 27, 2021

 • Chương 27. Ông quăng quật chân giò, bà thò chai rượu*

  Wed, Apr 28, 2021

 • Thu, Apr 29, 2021

 • Chương 29. Vương gia ko ổn

  Fri, Apr 30, 2021

 • Chương 30. Vương gia thay cho đổi

  Sat, May 1, 2021

 • Chương 31. Có gia sở hữu thất*

  Sun, May 2, 2021

 • Wed, May 5, 2021

 • Chương 33. Vị Châu sở hữu Vĩnh An vương

  Sat, May 8, 2021

 • Chương 34. Uống say dằn lặt vặt người

  Sat, May 8, 2021

 • Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan

  Mon, May 10, 2021

 • Chương 36. Kịch bạn dạng nên dùng

  Tue, May 11, 2021

 • Thu, May đôi mươi, 2021

 • Chương 38. Này cũng có thể có thể?

  Sun, May 23, 2021

 • Chương 39. Người nhập lòng

  Mon, May 24, 2021

 • Wed, May 26, 2021

 • Chương 41. Vĩnh An Vương ko cần thiết mặt mày mũi

  Thu, May 27, 2021

 • Chương 42. Hai ngày tiệc rượu

  Fri, May 28, 2021

 • Sat, May 29, 2021

 • Chương 44. Sốt ruột chở che mang đến thê tử

  Tue, Jun 1, 2021

 • Wed, Jun 2, 2021

 • Chương 46. Âm âm thầm hùn đỡ

  Thu, Jun 3, 2021

 • Chương 47. Như vậy không như tao nghĩ

  Fri, Jun 4, 2021

 • Chương 48. Nguyện nằm trong quân đồng hành

  Sun, Jun 6, 2021

 • Chương 49. Cho cho dù đột biến chuyện gì, tao vẫn chính là đại ca của đệ

  Mon, Jun 7, 2021

 • Tue, Jun 8, 2021

 • Wed, Jun 9, 2021

 • Thu, Jun 10, 2021

 • Chương 53. Gọi tao một giờ đồng hồ lão sư

  Sat, Jun 12, 2021

 • Chương 54. Ngự giá chỉ đằm thắm chinh

  Sun, Jun 13, 2021

 • Mon, Jun 14, 2021

 • Chương 56. Ôn tuyền tát trang

  Tue, Jun 15, 2021

 • Chương 57. Uống chút thuốc

  Wed, Jun 16, 2021

 • Thu, Jun 17, 2021

 • Fri, Jun 18, 2021

 • Chương 60. Khởi tử hồi sinh

  Sat, Jun 19, 2021

 • Sun, Jun đôi mươi, 2021

 • Mon, Jun 21, 2021

 • Tue, Jun 22, 2021

 • Wed, Jun 23, 2021

 • Thu, Jun 24, 2021

 • Fri, Jun 25, 2021

 • Mon, Jun 28, 2021

 • Tue, Jun 29, 2021

 • Wed, Jun 30, 2021

 • Chương 70. Vương gia sở hữu tâm sự

  Xem thêm: Lô kép là gì? Kinh nghiệm chơi lô kép bất bại 2024

  Thu, Jul 1, 2021

 • Fri, Jul 2, 2021

 • Sat, Jul 3, 2021

 • Mon, Jul 5, 2021

 • Tue, Jul 6, 2021

 • Tue, Jul 6, 2021

 • Chương 76. Bọ ngựa bắt ve

  Wed, Jul 7, 2021

 • Wed, Jul 7, 2021

 • Chương 78. Ngươi không tồn tại tư cơ hội bàn ĐK với ta

  Thu, Jul 8, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Fri, Jul 9, 2021

 • Fri, Jul 9, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • Tue, Jul 13, 2021

 • Wed, Jul 14, 2021

 • Wed, Jul 14, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Wed, Jul 21, 2021

 • Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn

  Fri, Jul 23, 2021

 • Chương 95. Ngươi sở hữu lưu giữ tao không?

  Fri, Jul 23, 2021

 • Sat, Jul 24, 2021

 • Chương 97: Ngươi mới nhất là cẩu

  Sun, Jul 25, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Chương 99: Vương gia ko được

  Tue, Jul 27, 2021

 • Tue, Jul 27, 2021

 • Chương 101: Giúp nàn thiên tai

  Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Chương 103: Gậy ông đập sống lưng ông

  Tue, Aug 3, 2021

 • Chương 104. Phá trở thành Vị Châu

  Tue, Aug 3, 2021

 • Chương 105: Dùng tro cốt của những ngươi, bảo đảm bá tánh của ta!

  Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Chương 109: Hội hoa đăng tối Nguyên Tiêu

  Tue, Aug 3, 2021

 • Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn

  Tue, Aug 3, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Chương 119: Phá trở thành Ký Châu

  Wed, Aug 11, 2021

 • Chương 120: Thời điểm nổi gió

  Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*

  Thu, Aug 19, 2021

 • Thu, Aug 19, 2021

 • Chương 124: Người người hô đánh

  Thu, Aug 19, 2021

 • Chương 125: Bệ hạ cút thanh thản

  Sun, Aug 22, 2021

 • Chương 126: Báo thù hằn cọ hận

  Sun, Aug 22, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Chương 128: Hàn Thiền bi ai

  Tue, Aug 24, 2021

 • Chương 129: Đại ca mang đến tao khu vực dựa

  Tue, Aug 24, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Chương 131: Thái hậu Nam Việt

  Tue, Aug 24, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm

  Tue, Aug 24, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Chương 135: Đại điển đăng cơ

  Tue, Aug 24, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 140: Vương đình Nam Việt

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 141: Chiến thắng hồi kinh

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 142: Sáng tỏ đằm thắm thế

  Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 144: Thế nào là là quốc?

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 145: Hoàn chủ yếu văn

  Thu, Aug 26, 2021

 • Chương 146: Phiên nước ngoài một

  Sat, Aug 28, 2021

 • Chương 147: Phiên nước ngoài hai

  Sun, Aug 29, 2021

  Xem thêm: Lô kép là gì? Kinh nghiệm chơi lô kép bất bại 2024

 • Chương 148: Phiên nước ngoài ba

  Sun, Aug 29, 2021

Tên truyện: Xung Hỉ | 冲喜[重生]
  Tác giả: Tú Sinh | 绣生
  Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/02/xung-hi.html
  Editor: San, Mei Công Tử
  Độ dài: 145 chương chủ yếu văn + 3 phiên nước ngoài 
  Ngày bắt đầu: 21/03/2021
  Ngày kết thúc: 29/08/2021
  
  Thể loại: Cung đình hầu tước đoạt, cổ trang, trọng sinh, điềm văn, sảng văn, căn nhà thụ, ngọt sủng, ôn nhu đại Hotgirl thụ x thiết huyết tàn nhẫn Chiến Thần công.
  Một câu tóm tắt: Từ ni về sau, tao chở che ngươi.
  Dàn ý: Thân ở nghịch ngợm cảnh cũng không bao giờ quên lưu giữ vững vàng bạn dạng tâm.
  Bản edit chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác, mừng lòng ko reup bên dưới từng mẫu mã. 
  -----------------------
  Cảm ơn Kho tàng đam mỹ về bạn dạng raw. <3 <3 <3
   Mình ko biết gì về giờ đồng hồ Trung, hiểu raw thấy nội dung thú vị và chưa xuất hiện căn nhà làm ra mong muốn hợp tác nhập edit. Nếu thấy lỗi sai cũng chớ nặng nề câu nói. với bản thân nhé, bản thân luôn luôn tiếp nhận những hùn ý thực tình.
  Nhà bản thân edit bám theo tâm lý, rất có thể là từng ngày một chương, hoặc cơ hội ngày một chương hoặc bao nhiêu ngày một chương. Nhưng cam kết là 1 trong những tuần sẽ có được tối thiểu 2 chương cho những nường hiểu. 
  Các nường hiểu và thả sao mang đến bọn chúng tớ nhé. Cảm ơn những nường. *cúi đầu cảm ơn*

#77danmei