truyện tam quốc

Truyện Tiên Hiệp

Tam Quốc trình diễn nghĩa
Trọn cỗ 119 hồi
Thể loại kết hợp: Quân Sự, Lịch Sử


Bạn đang được phát âm truyện Tam Quốc trình diễn nghĩa bên trên trang truyenkiemhiep, điểm bạn cũng có thể nhìn thấy thật nhiều truyện lần hiệp hay, mới nhất nhất!!!

Bạn đang xem: truyện tam quốc

>> Xuống list những hồi
>> Xuống bảng liệt kê truyện những người sáng tác khác

Tam Quốc trình diễn nghĩa là 1 trong mỗi kiệt tác của La Quán Trung.

Tam Quốc trình diễn nghĩa lấy toàn cảnh vô trong năm cuối triều đại căn nhà Hán, sự suy giảm của của triều đình thực hiện mang đến xã hội Trung Hoa rớt vào cảnh rối loạn. Vua tin cẩn dung thái giám coi thường rẻ rúng hiền lành tài, phù hợp tửu sắc quên mất chính vì sự nên triều đình càng ngày càng sụp nát nhừ, cuộc sống thường ngày người dân càng ngày càng phen kêu ca, cực kỳ cực, giặc cướp nổi lên mọi chỗ. Và nổi lên vô này là loàn đảng khăn Vàng của đồng đội căn nhà Trương Giác với bao nhiêu vạn thiết bị đệ theo gót hầu. Loạn thế xuất nhân vật, nhiều hào kiệt chính thức mở ra gom nước căn nhà như tía đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan tiền Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, Quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự gom mức độ, sau cuối triều đình cũng quấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, căn nhà vua vẫn ngựa thân quen lối cũ, bọn thái giám vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này tiếp tục phế truất truất vua cũ, lập vua vừa rồi tự động phong cho chính mình thực hiện tướng tá quốc tóm không còn quyền bính. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cho những quan tiền vô nằm trong phẫn nổ. Thứ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến thủ tiến công nhưng tại vì nội cỗ bất hòa nên quân group cũng tan tan.

Kể kể từ thời đặc điểm này những trận chiến tranh giành giành khu đất đai, quyền lực tối cao xẩy ra triền miên ko dứt trong số những lãnh chúa ở những châu quận, sau đây từ từ tạo hình nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở khu đất Thục, Tào Tháo căn nhà Ngụy và Tôn Quyền căn nhà Ngô. Cuộc chiến thân mật 3 gia thế kéo dãn ngay sát một thế kỉ tạo ra từng nào tổn thất mang đến bách tính đương thời tuy nhiên này cũng là những phiên bản nhân vật ca về sự việc quả cảm, mưu cơ lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của nhân vật Tam Quốc. Đó là những loài người nhưng mà hậu thế tất cả chúng ta Lúc coi lại vẫn nên thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược tràn sự lôi kéo, phát âm và tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý giá bán mang đến chủ yếu bản thân.

>> Danh sách những hồi của truyện:

Trang: 1  2

Xem thêm: quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

Trang: 1  2

Truyện những người sáng tác khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân lần hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương Tư phu nhân - Họa mi điểu - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ lương y sát thủ) - Vô Trường công tử - Ngân lương y - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ chi phí - Quỷ huyết u linh - Huyết đại dương bức - Truy lạp chén bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - Khô lâu trinh sát - Tiêu hồn mệnh lệnh - Phong thần thất giới
Minh tướng tá quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật dắt díu - Tuyệt đỉnh - Sơn hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình họa - Toái Không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần chi hữu thủ
Song trở nên - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục ăn ý thư - Chức mơ giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Xem thêm: cây nấm nhỏ bl

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh Các - Bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú lần sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ chi phí tiêu - Loạn thế - Tịch nhan - Mạn thanh - Thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh Kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc lãng phí nhan - Đế Đô Phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - Kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Kì hiệp Côn Lôn lần (Hạc kinh Côn Lôn) - chỉ bảo lần Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - Ngọa hổ tàng long - Thiết kị ngân bình
Giả Kim Dung Bẻ lần mặt mày trời - Bích Vân thần chưởng - Giang hồ nước ân rán ký - Hắc Thánh thần chi phí - Hậu nhân vật xạ điêu - Ma phái nữ nhiều tình - Thần trượng loàn giang hồ nước - Thần võ bí mật - Võ lâm ngũ bá
Giả Cổ Long Ân rán ký - Bạch thạch thiên thủ - Chân kinh Cửu Cửu - Hiệp ẩn ma mãnh tung - Ma hình họa lần - Ma thần quỷ lần - Phi Thiên Ma - Quyền căn nhà ngọc ấn - Tiểu sát tinh ma 1 - Tiểu sát tinh ma 2 - Uy phong Cổ tự
Các người sáng tác khác Rất nhiều truyện hoặc, xin xỏ coi thêm thắt ở trang những người sáng tác khác

Tác giả

Bình luận