truyen nu phu

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm mò mẫm lối sống sót vô toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với rất nhiều thách thức và nguy hại như tiến công nhau, đối đầu với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, mò mẫm cơ hội rời xa những nam giới chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tị tuông và tàn ác.

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

Bạn đang xem: truyen nu phu

11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Tiêm Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Hạ Vi Bàn

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thảo Thảo

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 49
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thất Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giản Hoài Châu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tôn Vận Thải

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mơ @[email protected]

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 43
Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

7.9/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tước Minh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 15
Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10

10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tạp Tạp er / 卡卡er

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 50
Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

7.5/10

16.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 165
Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

7/10

31.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiêu Diệt Đường Quả

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đình Thượng Quan Ngư

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

C50

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

C50

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

12.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

C49

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xem thêm: đế vương sủng ái

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

C50

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

C15

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

C43

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

5.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

C15

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

7.9/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

C50

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10

10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

C165

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

7.5/10

16.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

C50

Mạt Thế Đến Ôm Chặt Bắp Đùi Của Lão Đại Ntr

7/10

31.4K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

3.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thập Niên 70 Vợ Cũ Pháo Hôi Của Nhà Giàu Số 1

7.4/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Thập Niên 70

7.5/10

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.9/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

Xuyên Đến 70 Ta Được Cả Nhà Bạo Sủng

7.9/10

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10

Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

7.6/10

Ta Tại Hào Môn Dưỡng Gấu Trúc

7.9/10

Mèo Béo Xuyên Thư Tới Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

7.8/10

Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

7.5/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10