truyen mat the

  • Trang Thể Loại Truyện Mạt Thế
  • Truyện Mạt Thế Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Truyện Mạt Thế Mới Cập Nhật

Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư (Dịch) Tần Tiểu Từ 213 Chương

Hệ Thống Bàn thờ Tay Vàng Tại Tận Thế

Một Thoáng Nhành Mai Xanh

185 Chương

Tại Mạt Thế, Mọi Người Thay Phiên Nhau Diễn Kịch Miên Y Vệ 1000 Chương

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch)

Các Chủng Khống

3331 Chương

Bạn đang xem: truyen mat the

Mạt Thế: quý khách Trai Tôi Là Lính Gác Cấp Thần Điền Viên Phao 40 Chương

Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư (Dịch)

Ký Ức Đích Hải

734 Chương

Toàn Cầu Cao Võ (Dịch) Lão Ưng Cật Tiểu Kê 2983 Chương

Cao Võ: Đăng Nhập Tương Lai Một Vạn Năm - Dịch

Mỗi Nguyệt Nhất Canh

446 Chương

Xem thêm: nữ phụ ngày nào cũng muốn ly hôn

Xem Danh Sách Đầy Đủ

Xem thêm: chồng nuôi từ bé của nhóc câm

Lấy bối cảnh diễn rời khỏi ở thời đại tận thế. Bởi vì như thế cuộc chiến tranh hoặc khoa học tập chuyên môn mất mặt kiểm soát, hoặc vì nguyên nhân nào là ê ngoài ý mong muốn mà xẩy ra tai nạn ngoài ý muốn (phát tán virus, bùng nổ dịch bệnh...) thực hiện xuất hiện tang ganh đua (zombie) hoặc động vật/thực vật biến dị... tấn công nhân loại.