truyện mặc linh

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

7/10

5169

Bạn đang xem: truyện mặc linh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 43
Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

7.4/10

2417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Sĩ Tư Linh

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 8
Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

7.2/10

9315

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Kỳ Lam Linh

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 214
Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

7.3/10

302261

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 2038
Xuyên Nhanh Vai dữ Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

Xuyên Nhanh Vai dữ Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

7.5/10

42179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 454
Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

7.4/10

26281

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Có Anh Thật Tốt

Có Anh Thật Tốt

7.9/10

7223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Linhh

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

7/10

68676

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 400
Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7/10

38574

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 200
Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.5/10

21807

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 155
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

9.7/10

10485918

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 2667
Bà Đây Đem Vai dữ Dương Oai

Bà Đây Đem Vai dữ Dương Oai

7.5/10

237026

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 555
Hệ Thống Xuyên Nhanh: trùm cuối Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: trùm cuối Phản Diện Đột Kích

7.5/10

4052014

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 1665
Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

7.5/10

21524

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 45
Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

7.5/10

24731

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Ninh Linh

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dạ Quang

Dạ Quang

7.5/10

12754

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạch Linh

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 49
Vương Phi sát Đảo Vương Gia

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

7.5/10

147163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Linh Linh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 171
Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

C43

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

7/10

5169

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Xuyên Không

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

C8

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế

Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

C214

Khi Dazai Xuyên Thành Uchiha Tổng

7.2/10

9315

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

C2038

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

7.3/10

302261

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Vai dữ Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

C454

Xuyên Nhanh Vai dữ Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

7.5/10

42179

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

C501

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

7.4/10

26281

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Có Anh Thật Tốt

C95

Có Anh Thật Tốt

7.9/10

7223

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

C400

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

7/10

68676

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

C200

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7/10

38574

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

C155

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.5/10

21807

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

C2667

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

9.7/10

10485918

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Bà Đây Đem Vai dữ Dương Oai

C555

Bà Đây Đem Vai dữ Dương Oai

7.5/10

237026

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hệ Thống Xuyên Nhanh: trùm cuối Phản Diện Đột Kích

C1665

Hệ Thống Xuyên Nhanh: trùm cuối Phản Diện Đột Kích

7.5/10

4052014

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoàn Khố Đế Phi

C45

Hoàn Khố Đế Phi

7.5/10

21524

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

C10

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

7.5/10

24731

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dạ Quang

C49

Dạ Quang

7.5/10

12754

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

C171

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

7.5/10

Xem thêm: ôm chặt bắp đùi

147163

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu