truyện của thủy thiên thừa

Trò Chơi Vực Sâu

Trò Chơi Vực Sâu

7.3/10

1.1K

Bạn đang xem: truyện của thủy thiên thừa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Võng Du

Chương 5
Giết Chết Thần Tượng FULL

Giết Chết Thần Tượng FULL

7.5/10

2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Trục Vương

Trục Vương

7.9/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 18
Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

7.8/10

19.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Kiếp Vô Thường

Kiếp Vô Thường

7.9/10

6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 89
Ai lấy ai là thật

Ai lấy ai là thật

7.9/10

82K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 114
Hỏa diễm nhung trang

Hỏa diễm nhung trang

7.7/10

75.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 194
Phụ Gia Di Sản

Phụ Gia Di Sản

6.1/10

45.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Nương Nương Khang

Nương Nương Khang

7.7/10

63.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 79
Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

8.4/10

35.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 59
Yêu Một Kẻ Ngốc

Yêu Một Kẻ Ngốc

9/10

144K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 132
Nhất Túy Kinh Niên

Nhất Túy Kinh Niên

7.5/10

76.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Châm Phong Đối Quyết

Châm Phong Đối Quyết

7.5/10

133.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 120
Tộc Long Huyết

Tộc Long Huyết

7.5/10

7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 23
Tiểu Bạch Dương

Tiểu Bạch Dương

7.5/10

98.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 121
Kỷ Cambri Trở Lại

Kỷ Cambri Trở Lại

7.5/10

191.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 363
Cha Nuôi

Cha Nuôi

7.5/10

64.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 167
Trò Chơi Vực Sâu

C5

Trò Chơi Vực Sâu

7.3/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Giết Chết Thần Tượng FULL

C32

Giết Chết Thần Tượng FULL

Thể loại: Đam Mỹ

Trục Vương

C18

Trục Vương

7.9/10

1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

C41

Kẻ Săn Mồi Đỉnh Cấp

7.8/10

19.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Vô Thường

C89

Kiếp Vô Thường

7.9/10

6.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ai lấy ai là thật

C114

Ai lấy ai là thật

7.9/10

82K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Hỏa diễm nhung trang

C194

Hỏa diễm nhung trang

7.7/10

75.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phụ Gia Di Sản

C105

Phụ Gia Di Sản

6.1/10

45.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Nương Nương Khang

C79

Nương Nương Khang

7.7/10

63.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

C59

Có Vợ Có Con Có Giường Ấm

8.4/10

35.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Một Kẻ Ngốc

C132

Yêu Một Kẻ Ngốc

9/10

144K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Nhất Túy Kinh Niên

C81

Nhất Túy Kinh Niên

7.5/10

76.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Châm Phong Đối Quyết

C120

Châm Phong Đối Quyết

7.5/10

133.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tộc Long Huyết

C23

Tộc Long Huyết

7.5/10

7.4K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Tiểu Bạch Dương

C121

Tiểu Bạch Dương

7.5/10

98.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Kỷ Cambri Trở Lại

C363

Kỷ Cambri Trở Lại

7.5/10

191.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Cha Nuôi

C167

Cha Nuôi

7.5/10

Xem thêm: truyện yêu hận triền miên

64.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ