truyện chữ hay

Top 1 Mạt Thế Chi Toàn Năng Đại Sư (Dịch) Tần Tiểu Từ Mạt Thế 309 Chương

Đỉnh Cấp Ngộ Tính: Từ Cơ Sở Quyền Pháp Bắt Đầu (Dịch)

Nguyệt Trung Âm

Huyền Huyễn 1373 Chương

Top 3 Vú Em: Mở Đầu Nữ Đế Mang Nữ Nhi Tới Cửa Ép Cưới (Dịch) Vân Hoả Chu Tước Huyền Huyễn 743 Chương

Top 4

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh (Bản dịch)

Khả Ninh

Huyền Huyễn 531 Chương

Top 5 Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên (Bản Dịch) Văn Sao Công Tiên Hiệp 340 Chương

Top 6

Quỷ Tắc Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn (Dịch)

Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Dị Giới 891 Chương

Top 7 Trùng Sinh Chi Kiêu Hùng Quật Khởi (Dịch) Đại Đại Quyển Đô Thị 2285 Chương

Top 8

Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Nhĩ Căn

Tiên Hiệp 2005 Chương

Top 9 Phản Phái: Ta Cầu Nguyện Vọng Cừu Nhân Được Gấp Đôi Thanh Chưng Huyền Huyễn 225 Chương

Top 10

Top 11 Dị Giới Dược Tề Sư (Dịch) Nhất Điều Hàm Ngư C Dị Giới 415 Chương

Top 12

Tiên Tử, Xin Nghe Ta Giải Thích (Bản Dịch)

Di Thiên Đại Hạ

Huyền Huyễn 918 Chương

Top 13 Quầy Hàng Vỉa Hè Của Ta Cực Mạnh Dịch Thanh Phong Huyền Huyễn 1157 Chương

Top 14

Dạy Đồ Vạn Lần Trả Về, Vi Sư Chưa Từng Tàng Tư - Dịch

Tố Dữ

Huyền Huyễn 819 Chương

Top 15 Cao Võ: Đăng Nhập Tương Lai Một Vạn Năm - Dịch Mỗi Nguyệt Nhất Canh Mạt Thế 451 Chương

Top 16

Nhân Sinh Hung Hãn (Dịch)

Tân Phong

Đô Thị 1970 Chương

Top 17 Siêu Năng Lực Của Ta Mỗi Tuần Đều Đổi Mới ( Bản Dịch ) Nhất Phiến Tuyết Bính Đô Thị 217 Chương

Top 18

Trường Sinh Bắt Đầu Từ Việc Lấy Vợ (Bản Dịch)

Hỉ Ái Cật Hoàng Qua

Tiên Hiệp 562 Chương

Top 19 Ta Tại Chư Thiên Rất Điệu Thấp (Dịch) Bị Miêu Giảo Liễu Huyền Huyễn 410 Chương

Hành Trình Kỵ Sĩ (bản dịch)

Ngã Ái Tiểu Đậu

Kỳ Huyễn 434 Chương

Trở lại trang chủ