thế giới của những quân cờ lạc miêu

[MANHWA] DẠ HỌA TẬP

Tên gốc: 야화첩

Bạn đang xem: thế giới của những quân cờ lạc miêu

Tên giờ anh: Painter of the night

Tựa việt: Dạ họa tập

Tác giả: Byeonduck

Dịch + edit: Lan Thiếu

Văn án:

Nakyum – một chàng trẻ trai xuất đằm thắm bựa hàn tuy nhiên lại sở hữu thiên phú vẽ xuân họa rất rất đỉnh. Những bức xuân họa tự nó chấp cây viết, đường nét vẽ uyển gửi, ý tình đong giàn giụa tiếp tục thú vị sự để ý của một vị quý tộc trẻ em ác danh lừng lẫy – Yoon Seungho. Tại nội thành của thành phố, Yoon Seungho nổi tiếng ăn đùa buông thả, lại ham đắm đuối phái mạnh sắc. Yoon Seungho tìm ra Nakyum, xay nó trở nên họa sỹ kín vẽ lại cảnh ân ái của tớ.

P.s: Mình ko cần dịch fake, chỉ là một trong những người quí dịch thuật, share sở trường, tất yếu sẽ có được điểm sơ sót. Mong chúng ta giơ cao tấn công khẽ ^_^ Yêu nhiều

Mật khẩu: thương hiệu truyện, viết lách thông thường, ko cơ hội, ko lốt (3 kể từ, 8 kí tự)

(riêng kể từ ch1-20 pass là dahoatapss1)

MỤC LỤC

SEASON 1

Chap 1 ✿ Chap 2 ✿ Chap 3 ✿ Chap 4 ✿ Chap 5

Chap 6 ✿ Chap 7 ✿ Chap 8 ✿ Chap 9 ✿ Chap 10

Chap 11 ✿ Chap 12 ✿ Chap 13 ✿ Chap 14 ✿ Chap 15

Chap 16 ✿ Chap 17 ✿ Chap 18 ✿ Chap 19 ✿ Chap 20

Chap 21 ✿ Chap 22 ✿ Chap 23 ✿ Chap 24 ✿ Chap 25

Chap 26 ✿ Chap 27 ✿ Chap 28 ✿ Chap 29 ✿ Chap 30

Chap 31 ✿ Chap 32 ✿ Chap 33 ✿ Chap 34 ✿ Chap 35

Chap 36 ✿ Chap 37 ✿ Chap 38 ✿ Chap 39 ✿ Chap 40

Chap 41 ✿ Chap 42 ✿ Chap 43 ✿ Chap 44

[HẾT SS1]

SEASON 2

Chap 45 ✿ Chap 46 ✿ Chap 47 ✿ Chap 48✿ Chap 49

Chap 50 ✿ Chap 51 ✿ Chap 52 ✿ Chap 53 ✿ Chap 54

Chap 55 ✿ Chap 56 ✿ Chap 57 ✿ Chap 58 ✿ Chap 59

Chap 60 ✿ Chap 61 ✿ Chap 62 ✿ Chap 63 ✿ Chap 64

Chap 65 ✿ Chap 66 ✿ Chap 67 ✿ Chap 68 ✿ Chap 69

Chap 70 ✿ Chap 71 ✿ Chap 72 ✿ Chap 73 ✿ Chap 74

Chap 75 ✿ Chap 76

[HẾT SS2]

Preview ss3

Xem thêm: nam phụ độc ác online nuôi con

SEASON 3

Chap 77 ✿ Chap 78 ✿ Chap 79 ✿ Chap 80 ✿ Chap 81 ✿

Chap 82 ✿ Chap 83 ✿ Chap 84 ✿ Chap 85+86

Chap 87 ✿ Chap 88 ✿ Chap 89 ✿ Chap 90 ✿ Chap 91

Chap 92 ✿ Chap 93 ✿ Chap 94 ✿ Chap 95 ✿ Chap 96

Chap 97+98+99 ✿ Chap 100+101 ✿ Chap 102

[HẾT SS3]

preview ss4

SEASON 4

Chap 103 ✿ Chap 104 ✿ Chap 105 ✿ Chap 106 ✿ Chap 107

Chap 108 ✿ Chap 109 ✿ Chap 110 ✿ Chap 111 ✿ Chap 112

chap 113 ✿ chap 114 ✿ chap 115 ✿ chap 116 ✿ chap 117

Chap 118 ✿ Chap 119 ✿ Chap 120 ✿ Chap 121 ✿ Chap 122

Chap 123 ✿ Chap 124 ✿ Chap 125 ✿ Chap 126 ✿ Chap 127

Chap 128 ✿ Chap 129

KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN

SPECIAL: Creator’s note

Phần 1

SPECIAL: Ver hoán đổi

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

SPECIAL: Q&A vấn đáp

Chap extra 1

Xem thêm: truyện full tổng tài

Đăng vì thế Lan Thiếu

Ta là một trong những, là riêng biệt, là độc nhất. Xem toàn bộ nội dung bài viết vì thế Lan Thiếu

Đã đăng

Tác giả

Bình luận