ta chỉ là phường nhan khống

Skip to tát content

20160201113258696

Bạn đang xem: ta chỉ là phường nhan khống

Tên gốc:《我只是看你颜好》(Ta chẳng qua chuyện thấy ngươi rất đẹp mã)
Tác giả: Đào Hoa Tửu 桃花酒
Người dịch: 酸梅汤
Thể loại: Xuyên việt, trùng sinh, thanh mai trúc mã, đối kháng, đế vương vãi ngụy tra công x nhan khống vô tâm ngụy tra thụ, fake thế thân thuộc, HE.

Xem review bên trên đây
Xem phiên bản Wattpad bên trên đây

Bản dịch và được người sáng tác trải qua, sung sướng lòng ko đưa đi điểm khác
(This translation is made with the permission of the author. All rights reserved)

Văn án:

Trải nghiệm Khi thực hiện chúng ta chóng của một thương hiệu tra nhà vua.

Tên cũ: Chuyện thông thường ngày của tôi sau thời điểm tự động nguyện thay cho anh trai thực hiện chúng ta chóng với tra hoàng đế

  1. Thiên đạo luân hồi, thời điểm hôm nay tra từng nào, ngày mai khóc từng ấy.
  2. Thụ nhan khống, hiến mặt mũi hiến thận, tuy nhiên ham muốn hiến tim nên thay vị tim.
  3. HE, ngọt hậu, ko phản công.

Mục lục: 

Kiếp loại nhất

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180

181-190 191-200 201-210

211-220 221-230 231-240

241-250 251-260 261-270

271-280 281-290 291-300

301-310 311-320 321-330 331-340

Phiên nước ngoài 1

Thượng

1-10 11-15

Hạ

16-20 21-32

Phần 1 hoàn

Xem thêm: kế hoạch xuyên không của vật hi sinh cải tạo nhân vật phản diện

Kiếp loại hai 

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180 181-187

Phiên nước ngoài 2

1-10 11-20 21-33

Phần 2 hoàn

Kiếp loại ba 

1-10 11-20 21-30

31-40 41-50 51-60

61-70 71-80 81-90

91-100 101-110 111-120

121-130 131-140 141-150

151-160 161-170 171-180

181-190 191-199

Phiên nước ngoài 3

1-10 11-22

TOÀN VĂN HOÀN

——————-

Đây là quy trình tự động ngược thân thuộc của một translator
sợ tra tiện, thế thân thuộc
như Ngụy Vô Tiện sợ hãi chó, Doraemon sợ hãi con chuột,
ưu điểm độc nhất là nhan khống
bám víu vô cái tag “ngụy” nhằm thấp thỏm qua chuyện ngày 
╮( ̄▽ ̄)╭

Xem thêm: quán ăn đêm kỳ lạ

Published by 酸梅汤

既来之则安之 View all posts by 酸梅汤

Tác giả

Bình luận