quỷ sự vô tận

 • Reads 459,459
 • Votes 37,932
 • Parts 52

Complete, First published Oct 29, 2019

Bạn đang xem: quỷ sự vô tận

Table of contents

 • Chương 1: Búp bê Matryoska (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 2: Búp bê Matryoska (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 3: Búp bê Matryoska (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 4: Búp bê Matryoska (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 5: Búp bê Matryoska (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 6: Búp bê Matryoska (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 7: Búp bê Matryoska (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 8: Liệt Phùng Nữ (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 9: Liệt Phùng Nữ (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 10: Liệt Phùng Nữ (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 11: Liệt Phùng Nữ (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 12: Phùng Liệt Nữ (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Phụ lục: Chuyến xe pháo buýt số 375

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 13: Phùng Liệt Nữ (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 14: Liệt Phùng Nữ (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 15: Liệt Phùng Nữ (8)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 16: Liệt Phùng Nữ (9)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 17: Tiểu khóc nương (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 18: Tiểu khóc nương (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 19: Tiểu khóc nương (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 20: Tiểu khóc nương (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 21: Tiểu khóc nương (5)

  Sat, May 30, 2020

  Xem thêm: mạo hợp thần ly

 • Chương 22: Tiểu khóc nương (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 23: Tiểu khóc nương (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 24: Tiểu khóc nương (8)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 25: Hoa thược dược black color (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 26: Hoa thược dược black color (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 27: Hoa thược dược black color (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 28: Hoa thược dược black color (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 29: Hoa thược dược black color (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 30: Chơi với tôi (1)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 31: Chơi với tôi (2)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 32: Chơi với tôi (3)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 33: Chơi với tôi (4)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 34: Chơi với tôi (5)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 35: Chơi với tôi (6)

  Sat, May 30, 2020

 • Chương 36: Chơi với tôi (7)

  Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Sat, May 30, 2020

 • Phiên ngoại: Chôn công cộng một mộ

  Xem thêm: yêu em 1 lời khó nói hết

  Sat, May 30, 2020

 • Thu, Apr 21, 2022

Tác giả: Mộc Hề Nương
  
  Tình trạng: 47 chương + 3 phiên nước ngoài 
  
  Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần tai ác, huyền nghi ngại trinh tiết thám, tân tiến, công ty thụ, cường cường, 1x1, HE
  
  Văn án:
  
  [1]
  
  Dương Nguyên Nhất là nhân viên cấp dưới của văn chống thám tử "Monster".
  
  đột nhiên một ngày cậu trị hiện tại sếp là vong phu đang được tự động sát kể từ lâu của cậu.
  
  [2]
  
  Gần trên đây "Monster" đạt thêm một member mới nhất, thường ngày đều ôm bài bác vị của vong phu thắp mùi hương bái vái.
  
  Mà di hình họa bên trên bài bác vị giống như hắn hệt dung mạo của ông sếp kinh xịn.

#159danmei