nữ thần là học tỷ của ta

 • Reads 929,584
 • Votes 48,079
 • Parts 78

Complete, First published Mar 12, 2018

Bạn đang xem: nữ thần là học tỷ của ta

Table of contents

- Tên không giống ( Do BlackObs edit) : Đẩy té nữ giới thần.
  - Tên gốc : 女神是我学姐
  - Tác fake : Đường Huyền.
  - Editor : Hàn.
  - Thể loại : Bách _ Ngọt _ Sủng _ Hiện đại.
  - Cp chính: Mục Tiểu Phàm x Hứa Hạ.
  - Phối phù hợp thao diễn : Mục Dao Dao, Lưu Đình Đình, Lão Yêu, Tôn Bình Lam.....
  - Ed kể từ chương 53 trở cút, Văn án + chương 52 quay về thì vô links này nè: https://thpttpcaolanh.edu.vn/story/95188958-%C4%91%E1%BA%A9y-ng%C3%A3-n%E1%BB%AF-th%E1%BA%A7n
  - Lần đầu mới nhất tập dượt tập edit, với gì bất ổn ghi nhớ nhằm lại cái đánh giá :'3
  - Giữ nguyên vẹn lối hành văn QT

#3