nhân ngư hãm lạc

 • Reads 222,514
 • Votes 14,261
 • Parts 86

Complete, First published Sep 13, 2022

Bạn đang xem: nhân ngư hãm lạc

1 new part

Table of contents

 • 201. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Mon, Oct 24, 2022

 • 202. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 203. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 204. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 205. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 206. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 207. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 208. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 209. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 210. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 211. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 212. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 213. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 214. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 215. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 216. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 217. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 218. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 219. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 220. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 221. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 222. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 223. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 224. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 225. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 226. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 227. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 228. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 229. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 230. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ giả

  Thu, Oct 27, 2022

 • 231. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 232. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 233. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 234. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 235. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 236. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 237. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 238. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 239. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 240. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 241. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

  Xem thêm: bạch liên hoa dạy học online

 • 242. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 243. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 244. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 245. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 246. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 247. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 248. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 249. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 250. Như TP.HCM chết: Linh hồn trỗi dậy

  Thu, Oct 27, 2022

 • 251. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 252. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 253. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 254. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 255. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 256. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 257. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 258. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • 259. Ta ko lên đường xa: Thần Sứ tái ngắt sinh

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Rimbaud và những người dân bạn: Giao ước của những vị Thần (1)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Rimbaud và những người dân bạn: Giao ước của những vị Thần (2)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Rimbaud và những người dân bạn: Giao ước của những vị Thần (3)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Rimbaud và những người dân bạn: Giao ước của những vị thần (4)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Rimbaud và những người dân bạn: Giao ước của những vị Thần (5)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Linh Đề 🐶 và Thiên Mã 🦄(1)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Linh Đề 🐶và Thiên Mã 🦄(2)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Linh Đề 🐶và Thiên Mã 🦄(3)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hò hẹn (1)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hò hẹn (2)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hò hẹn (3)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Thỏ 🐰và Tiến Độc Mộc 🌿- Ba ngày hò hẹn (4)

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Chuyện xưa của Chú Sứ- Trái táo vàng🍎

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: 🐆Chuyện xưa của Ma Sứ- Ta thiệt phiền 🦂

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Anh em mái ấm Nhện- Song tưởng ti 🕷

  Thu, Oct 27, 2022

 • Phiên ngoại: Lão lương y và tè lang- Nhà với Husky

  Thu, Nov 10, 2022

 • Phiên ngoại: Sư tử Châu Mỹ và Tiểu Trùng

  Tue, Nov 15, 2022

 • Sat, Nov 26, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Sat, Jan 28, 2023

 • Sun, Mar 12, 2023

 • Thu, Jul 6, 2023

 • Truyện giành giật tập dượt quan trọng Nhân Ngư Hãm Lạc

  Sun, Jul 16, 2023

 • Sun, Aug 6, 2023

 • Ngoại truyện vô sách xuất bạn dạng 1

  Sat, Nov 4, 2023

 • Ngoại truyện vô sách xuất bạn dạng 2

  Sun, Nov 5, 2023

 • icon circle-filled

  Xem thêm: tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên

  Ngoại truyện vô sách xuất bạn dạng 3

  15 hours ago

Dang beta
  
  Quyển 2: Từ chương 201- 259+ PN
  
  Tác giả: Lân Tiềm
  
  Edit: Dang8229384
  
  Thể loại: Đam mỹ, ABO, sau này, nhân ngư, gương vỡ lại lành lặn, niên hạ, stv (nhưng đứa nhỏ xíu của nhị người...)
  
  Nhân vật chính: Bạch Sở Niên x Rimbaud
  
  CP phụ: Tất Lãm Tinh x Lục Ngôn, Hàn Hành Khiêm x Tiêu Thuần, Hạ Kính Thiên ? Hạ Tiểu Trùng
  
  Là hệ liệt của "Chấp sự thỏ cụp tai"
  
  Bản edit không được sự đồng ý của người sáng tác, van nài chớ fake ver và mang theo đâu.
  
  Bản edit này là phi lợi tức đầu tư.
  
  TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI MỖI 1 WATTAPD Dang8229384. XIN HÃY ĐỌC Tại TRANG CHÍNH CHỦ

#7nhannguroixuong