người chơi vượt thời không

[stt/ 24/24 Tập HD Vietsub]

Bạn đang xem: người chơi vượt thời không

Xem thêm: trong sinh tu tien tai do thi


  [info] [+]

 [nd] Người Chơi Vượt Thời Không kể về mẩu truyện của Trương Diệp, một người vô danh ở trái đất ban sơ, vì thế thử nghiệm của những người ngoài hành tinh ranh nhưng mà xuyên ko vô trái đất trò nghịch tặc. Tại điểm trên đây, anh tớ từng bước phản công phát triển thành một ngôi sao 5 cánh rộng lớn, cũng nên đương đầu với thật nhiều thách thức của thực chất nhân loại. [/nd] [br/Vietsub] [1|https://hd1080.opstream2.com/share/a2cdd86a458242d42a17c2bf4feff069] [2|https://hd1080.opstream2.com/share/e206926bfa7f09f2f95034e570aea982] [3|https://hd1080.opstream2.com/share/356fbc3c3158bc7a5932461b635064a2] [4|https://hd1080.opstream2.com/share/859b755563f548d008f936906a959c8f] [5|https://hd1080.opstream2.com/share/7b3564b05f78b6739d06a2ea3187f5ca] [6|https://hd1080.opstream2.com/share/8ae7398026ed8f2172aefd6cbc856bc8] [7|https://hd1080.opstream2.com/share/293835c2cc75b585649498ee74b395f5] [8|https://hd1080.opstream2.com/share/364c32263dd3f0df5095b65321f3cd79] [9|https://1080.opstream4.com/share/7b1b2604bf4d573b47110b44a60783fe] [10|https://1080.opstream4.com/share/5a245e9a52805642a6a095aeb71ee307] [11|https://1080.opstream4.com/share/648cbc29675eff7e6f337ffc66c907de] [12|https://1080.opstream4.com/share/af727f4749d4bccd52b0d84bcd241a28] [13|https://1080.opstream4.com/share/0198cb1dbe070fa3dae66a0d252ff110] [14|https://1080.opstream4.com/share/1987e87cf9837d2c008fb15a9351dad1] [15|https://1080.opstream4.com/share/15095d473b147530b2ecbcad034fd518] [16|https://1080.opstream4.com/share/2be35d4cea950664a8b8f314b5a177c3] [17|https://1080.opstream4.com/share/48ecd78598456095d654c9196f973b00] [18|https://1080.opstream4.com/share/ef2e814b4e7cc7e6e4a1f3c8f035275d] [19|https://1080.opstream4.com/share/f8139aafa67b26069e83dbe877a45468] [20|https://1080.opstream4.com/share/a88aaed9bf8e0600a0c92901bc47b4f9] [21|https://1080.opstream4.com/share/0b60ce230e3a446d1cd7b818f84e3ca5] [22|https://1080.opstream4.com/share/8489127cbef60df4ff9aaeda12eeb327] [23|https://1080.opstream4.com/share/9cd4fbcdff1e2235166f1ccd5b4398ea] [24|https://1080.opstream4.com/share/933beb9efd3f7d4855b55872a8fc0629] [drt] N/A [/drt] [act] Chúc Tự Đan, Hình Chiêu Lâm, Dịch Đại Thiên, Quan Tâm, Điền Y Đồng, Thịnh Lãng Hi [/act]