nghiêm bên trái quayTác giả:  Nhất Ngột

Thể loại: Hiện đại, khu đô thị tơ duyên, quân lữ

(Available on https://thpttpcaolanh.edu.vn)

bia 1

Bạn đang xem: nghiêm bên trái quay

GIỚI THIỆU

Lần thứ nhất nhận ra anh, cô vẫn biết: người con trai này đó là kẻ lấy đi cuộc sống mình

Tống Mộ Thanh cô là ai chứ?

Đó là 1 trong cô bé “như bác sĩ như hổ”!

Dám “đơn thương độc mã” tống cổ tình nhân của phụ thân, dám hét lên với mẹ: “Nếu thời điểm hôm nay u dám nhảy xuống, con cái sáng sủa mai tiếp tục khiến cho phụ thân và người thiếu phụ tê liệt chôn cùng”. Kết ngược là chân u cô lập cập lên, té xỉu!

Từ khi cô gặp gỡ cái người con trai thương hiệu Lận Khiêm tê liệt, vẫn thề thốt nên bắt vì như thế được anh, ở trước mặt mày anh fake cỗ là con cái rán nhỏ xứng đáng thương. Khổ nhục kế tiếp, Hotgirl kế tiếp thay cho nhau dùng, vậy tuy nhiên chỉ thay đổi được một lời nói của anh: “Nghiêm! Đằng sau, quay”. Cuối nằm trong cực chẳng đã nên dùng chiêu “lạt mượt buộc chặt”…

   MỤC LỤC

  ♥ Chương 1 ♥

♥ Chương 2 ♥ ~ ♥ Chương 3 ♥

♥ Chương 4 ♥ ~ ♥ Chương 5 ♥ ~ ♥ Chương 6 ♥

♥ Chương 7 ♥ ~ ♥ Chương 8 ♥ ~ ♥ Chương 9 ♥ ~ ♥ Chương 10 ♥

♥ Chương 11 ♥ ~ ♥ Chương 12 ♥ ~ ♥ Chương 13 ♥ ~ ♥ Chương 14 ♥ ~ ♥ Chương 15 ♥

♥ Chương 16 ♥ ~ ♥ Chương 17 ♥ ~ ♥ Chương 18 ♥ ~ ♥ Chương 19 ♥

♥ Chương đôi mươi ♥ ~ ♥ Chương 21 ♥ ~ ♥ Chương 22 ♥

♥ Chương 23 ♥ ~ ♥ Chương 24 ♥

♥ Chương 25 ♥

***

  ♥ Chương 26 ♥

♥ Chương 27 ♥ ~ ♥ Chương 28 ♥

♥ Chương 29 ♥ ~ ♥ Chương 30 ♥ ~ ♥ Chương 31 ♥

♥ Chương 32 ♥ ~ ♥ Chương 33 ♥ ~ ♥ Chương 34 ♥ ~ ♥ Chương 35 ♥

Xem thêm: nói chuyện với thế giới của người

♥ Chương 36 ♥ ~ ♥ Chương 37 ♥ ~ ♥ Chương 38 ♥ ~ ♥ Chương 39 ♥ ~ ♥ Chương 40 ♥

♥ Chương 41 ♥ ~ ♥ Chương 42 ♥ ~ ♥ Chương 43 ♥ ~ ♥ Chương 44 ♥

♥ Chương 45 ♥ ~ ♥ Chương 46 ♥ ~ ♥ Chương 47 ♥

♥ Chương 48 ♥ ~ ♥ Chương 49 ♥

♥ Chương 50 ♥

***

  ♥ Chương 51 ♥

♥ Chương 52 ♥ ~ ♥ Chương 53 ♥

♥ Chương 54 ♥ ~ ♥ Chương 55 ♥ ~ ♥ Chương 56 ♥

♥ Chương 57 ♥ ~ ♥ Chương 58 ♥ ~ ♥ Chương 59 ♥ ~ ♥ Chương 60 ♥

♥ Chương 61 ♥ ~ ♥ Chương 62 ♥ ~ ♥ Chương 63 ♥ ~ ♥ Chương 64 ♥ ~ ♥ Chương 65 ♥

♥ Chương 66 ♥ ~ ♥ Chương 67 ♥ ~ ♥ Chương 68 ♥ ~ ♥ Chương 69 ♥

♥ Chương 70 ♥ ~ ♥ Chương 71 ♥ ~ ♥ Chương 72 ♥

♥ Chương 73 ♥ ~ ♥ Chương 74 ♥

♥ Chương 75 ♥

***

  ♥ Chương 76 ♥

♥ Chương 77 ♥ ~ ♥ Chương 78 ♥

Xem thêm: scandal đình đám

♥ Chương 79 ♥ ~ ♥ Chương 80 ♥ ~ ♥ Chương 81 ♥

♥ Chương 82 ♥ ~ ♥ Chương 83 ♥ ~ ♥ Chương 84 ♥ ~ ♥ Chương 85 ♥

untitled-12

Tác giả

Bình luận