một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,028,449
 • Votes 60,132
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là 1 trong ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni sở hữu một việc làm sở hữu năng lực ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhì công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ từ lại sở hữu một trong những phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là 1 trong phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm ra một việc làm chào bán thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là 1 trong ngày quá lười lấy chi tiêu đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là 1 trong ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là 1 trong ngày người sáng tác ko lấy nổi chi tiêu đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: cẩm đường quy yến

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: trùng sinh thành tiên tôn đích chưởng trung thu

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên thanh lịch, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang quẻ được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ chi tiêu giã, nhưng mà người xem bị tác động bởi vì vầng hào quang quẻ ấy cũng từ từ phục sinh ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm này ăn năn hận cho tới xanh lơ ruột.
  
  .......
  
  Năm chục tám tuổi tác, thân phụ Phó Chân kể từ bên phía ngoài đem vệ một đứa phụ nữ riêng biệt. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn chiều chuộng hắn như thay cho thay đổi trở thành một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng biệt ấy mắng hắn là quái quỷ vật bất phái nam bất nữ giới, thân phụ thì thẳng lấy hèo tiến công gãy chân hắn, tiếp sau đó lấy hắn xua thoát ra khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế tách né sự trả thù oán của phụ nữ riêng biệt, hắn cần long dong ngoài rìa TP.HCM xuyên suốt 2 năm, còn ở một thứ tự say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa thẳm kỳ lạ xẩy ra mối liên hệ.
  
  Mà Khi hắn từ từ thân quen với thực trạng sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca dò la cho tới mái ấm, hắn nhận định rằng bọn họ ham muốn lấy bản thân xua xua cho tới địa hạt xa thẳm rộng lớn.
  
  Nhưng bọn họ lại nằm trong chủ yếu bản thân trình bày, bọn họ ăn năn hận.

#136hiệnđại