một chiếc

Năm anh [Em] em bên trên một [G] con xe [Em] tăng

Bạn đang xem: một chiếc

Như [Am] năm hoa lá nở và một [Em] cội

Như năm [G] ngón tay bên trên 1 bàn [Em] tay

Đã xung [B7] trận là năm người như [Em] một ... à [D]

Vào chiến sĩ xe pháo [G] tăng anh trước anh [D] sau

Cái nết ở [G] ăn từng người một [Em] tính

Nhưng Lúc [G] hát tớ hoà và một [Em] nhịp

Một người [G] nhức là toàn bộ quên [Em] ăn

Năm anh [D] em từng đứa một [B7] quê

Đã lên [Am] xe pháo ấy là và một [Em] hướng

Nổ máy [G] lên tớ một dạ xung [Em] phong

Xem thêm: hình nền điện thoại thiên nhiên

Trước kẻ thù là chỉ [B7] biết với tiến bộ [Em] công ... ah [D]

Năm anh [G] em tớ đem năm loại [D] tên

Ấy Lúc lên [G] xe pháo không thể thương hiệu riêng biệt [D] nữa

Trên tháp [G] pháo một ngôi sao 5 cánh màu sắc [Em] lửa

Năm trái ngược [Am] tim cộng đồng nhịp đập rộn ràng

Mỗt con cái [G] lối khu đất đỏ au như [Em] son

Một màu sắc [D] rừng xanh rì ngút ngàn hy [B7] vọng

Một ý [G] chí cất cánh qua chuyện đầu ngọn [Em] sóng

Một niềm [G] tin tưởng quyết [B7] thắng vô trận [Em] này... à [D]

Xem thêm: giá trị thẻ bhyt