lịch sử duyệt web

 1. 1

  Bạn đang xem: lịch sử duyệt web

  Mở Goolge Chrome với hình tượng hình trụ red color, vàng, xanh xao lá và xanh xao dương.

 2. 2

  Nhấp ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số.

 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) ở sát phía bên trên trình đơn đang được hiển thị nhằm được mở thêm một trình đơn không giống.

 4. 4

  Nhấp vô Lịch sử ở phía bên trên trình đơn đang được hiển thị nhằm coi lịch sử duyệt web tuy nhiên bạn phải thám thính.

 5. 5

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể kéo xuống phần lịch sử duyệt web nhằm coi những nội dung trước bại liệt, hoặc nhấp vào trong 1 đường đi nhằm lật lại trang.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn nhấp vô Clear browsing data (Xóa tài liệu duyệt web) ở phía bên trái trang, đáp ứng dù "Browsing history" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được ghi lại và nhấp vô Clear data (Xóa dữ liệu).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở phần mềm Google Chrome với hình tượng Chrome bên trên nền White.

 2. 2

  Chọn hình tượng ở phía bên trên góc cần screen.

 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) ở sát thân thích trình đơn.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web của chúng ta. Chọn một nội dung nhằm lật lại trang bại liệt.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn lựa chọn Clear Browsing Data... (Xóa tài liệu duyệt web…) ở phía bên dưới góc trái khoáy (hoặc ở đầu trang, nếu như bạn người sử dụng Android), đáp ứng dù "Browsing History" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được ghi lại và chạm vô Clear Browsing Data (Xóa tài liệu duyệt web) (hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) bên trên Android) nhì lượt.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Firefox với hình tượng con cái cáo màu sắc cam quấn xung quanh trái khoáy hành tinh màu xanh da trời dương.

 2. 2

  Nhấp vô ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số Firefox nhằm coi trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô Library (Thư viện) vô list lựa lựa chọn.

 4. 4

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở sát phía bên trên trình đơn.

 5. 5

  Nhấp vô Show All History (Hiện toàn bộ lịch sử) ở cuối trình đơn Lịch sử nhằm xuất hiện buột lịch sử duyệt web của Firefox.

 6. 6

  Xem lịch sử duyệt web của chúng ta. Nhấp lưu ban nhằm hé một nội dung cần thiết thám thính vì chưng trình duyệt Firefox.

  • Bạn rất có thể xóa lịch sử hào hùng (chẳng hạn như 1 trang hoặc những thư mục) bằng phương pháp nhấp cần (hoặc nhấp nhì ngón tay) vô những nội dung và lựa chọn Delete (Xóa).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Firefox với hình tượng trái khoáy hành tinh màu xanh da trời dương và con cái cáo màu sắc cam.

 2. 2

  Chạm vô ở phía bên dưới góc cần screen nhằm hé một trang không giống.

  • Trên Android, lựa chọn ở phía bên trên góc cần screen nhằm hé trình đơn.
 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) vô trình đơn nhằm hé trang lịch sử duyệt web của Firefox bên trên Smartphone.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web của Firefox. Khi các bạn chạm vào trong 1 nội dung thì phần bại liệt sẽ tiến hành hé vì chưng Firefox; còn Khi vuốt sang trọng trái khoáy thì nội dung sẽ tiến hành xóa ngoài lịch sử duyệt web của chúng ta.

  Xem thêm: cách lấy lại ảnh trên icloud

  • Để xóa toàn cỗ lịch sử hào hùng Firefox, các bạn lựa chọn hoặc , lựa chọn Settings (Cài đặt), lựa chọn Clear Private Data (Xóa tài liệu cá nhân), lựa chọn Clear Private Data (trên iPhone) hoặc Clear now (Xóa) (trên Android) và lựa chọn OK (trên iPhone) hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) (trên Android).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Microsoft Edge với hình tượng chữ "e" white color bên trên nền xanh xao dương.

 2. 2

  Nhấp vô "Hub" với hình tượng hình ngôi sao sáng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số Edge (bên trái khoáy hình tượng cây bút chì) nhằm coi trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở phía bên trái trình đơn đang được hiển thị. Lịch sử duyệt trang web được liệt kê vô phần chủ yếu của hành lang cửa số đang được hiển thị.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể nhấp vào trong 1 nội dung nhằm coi trang.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, nhấp vô Clear history (Xóa lịch sử) ở phía bên trên góc cần trình đơn, đáp ứng dù "Browsing history" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được ghi lại và nhấp vô Clear (Xóa).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Internet Explorer với hình tượng chữ "e" màu xanh da trời nhạt nhẽo.

 2. 2

  Nhấp vô hình tượng ngôi sao sáng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số nhằm hé trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô thẻ History (Lịch sử) ở phía bên trên góc cần trình đơn đang được hiển thị.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể nhấp vô folder vô trình đơn Lịch sử nhằm coi lịch sử duyệt web của một ngày ví dụ, hoặc nhấp cần vào trong 1 folder (hay nội dung) và nhấp Delete (Xóa) nhằm xóa ngoài lịch sử hào hùng.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn nhấp vô hình tượng bánh răng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số, nhấp Internet options (Lựa lựa chọn Internet), lựa chọn Delete (Xóa) bên dưới "Browsing history" (Lịch sử duyệt web), đáp ứng dù "Lịch sử" đã và đang được tấn công đấu, và sau cùng lựa chọn Xóa.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Safari với hình tượng la bàn màu xanh da trời dương bên trên nền White.

 2. 2

  Chạm vô hình tượng hình cuốn sách phía bên trái hình tượng nhì hình vuông vắn ck lên nhau ở phía bên dưới góc cần screen.

 3. 3

  Chạm vô thẻ "History" (Lịch sử) với hình tượng hình đồng hồ thời trang ở phía bên trên góc cần screen.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Chạm vào trong 1 nội dung bên trên trang này nhằm coi vấn đề rất đầy đủ vì chưng trình duyệt trang web.

  • Để xóa nội dung vô lịch sử duyệt web, các bạn lựa chọn Clear (Xóa) ở phía bên dưới góc cần screen, tiếp sau đó lựa chọn sườn thời hạn Khi được đặt ra những câu hỏi.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Safari với hình tượng la bàn màu xanh da trời dương bên trên máy Mac.

 2. 2

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở phía bên trên góc trái khoáy screen máy Mac.

 3. 3

  Nhấp vô Show History (Hiện lịch sử) nhằm xuất hiện buột hiển thị lịch sử duyệt web bên trên máy Mac.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Nhấp vào trong 1 nội dung nhằm coi trang rất đầy đủ.

  • Để xóa lịch sử duyệt web của Safari bên trên máy Mac, các bạn nhấp vô Safari, lựa chọn Clear History... (Xóa lịch sử…), lựa chọn sườn thời hạn và nhấp Clear History (Xóa lịch sử duyệt web).

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các trang web được coi ở cơ chế Incognito (hoặc InPrivate) sẽ không còn hiển thị vô lịch sử duyệt web.

Cảnh báo

 • Việc xóa lịch sử duyệt web bên trên vũ khí đã và đang được đồng điệu với cùng 1 vũ khí không giống (chẳng hạn iPad và Mac) thông thường sẽ không còn xóa nội dung tương tự động bên trên vũ khí còn sót lại.

Về bài bác wikiHow này

Trang này đã và đang được phát âm 67.891 lượt.

Xem thêm: nhật ký liên quân

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?