lập id apple

Với ID Apple, bạn cũng có thể truy vấn nhập toàn bộ những tranh bị và công ty của Apple – ví dụ như iCloud, App Store, v.v.

Bạn đang xem: lập id apple

Tạo ID Apple bên trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple mới khi thiết lập tranh bị hoặc thiết lập sau trong App Store.

Tạo ID Apple khi chúng ta thiết lập thiết bị

 1. Chạm nhập “Bạn đang được quên mật khẩu đăng nhập hoặc không tồn tại ID Apple?”
 2. Chạm nhập Tạo ID Apple không lấy phí.
  Tạo ID Apple khi thiết lập iPhone mới
 3. Chọn ngày sinh và nhập thương hiệu của khách hàng. Chạm nhập Tiếp bám theo.
 4. Chạm nhập “Sử dụng vị trí tin nhắn lúc này của bạn” hoặc vấp nhập “Nhận vị trí tin nhắn iCloud miễn phí”.
 5. Làm bám theo quá trình bên trên screen nhằm xác minh vị trí tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh, đặt điều vùng mang lại tranh bị của khách hàng và thiết lập chức năng xác thực nhị nguyên tố. Nếu lựa chọn bỏ dở, các bạn sẽ được nhắc triển khai đoạn này nhập khi không giống nhập phần Cài đặt điều.

Tạo ID Apple vì chưng App Store bên trên tranh bị của bạn

 1. Mở App Store và vấp nhập nút đăng nhập .
 2. Chạm nhập Tạo ID Apple mới mẻ. Nếu các bạn ko thấy tùy lựa chọn này, hãy đảm nói rằng các bạn đang được singout ngoài iCloud.
  Tạo ID Apple nhập App Store bên trên iPhone
 3. Làm bám theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ vị trí tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang lại tranh bị của khách hàng. Địa chỉ tin nhắn các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của khách hàng.*
 4. Nhập vấn đề thẻ tín dụng thanh toán và vấn đề lập hóa đơn của khách hàng, tiếp sau đó vấp nhập Tiếp bám theo. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem. Bạn tiếp tục không trở nên tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm. 
 5. Xác nhận số điện thoại cảm ứng thông minh. Thao tác này rất có thể gom xác minh tính danh và phục sinh thông tin tài khoản của khách hàng, nếu như cần thiết. Chạm nhập Tiếp bám theo.
 6. Kiểm tra tin nhắn nhằm dò thám tin nhắn xác minh của Apple và xác minh vị trí tin nhắn của khách hàng.

Sau khi xác minh vị trí tin nhắn, bạn cũng có thể dùng ID Apple nhằm singin nhập iTunes Store, App Store và những công ty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang lại ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tôi trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang lại mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên tranh bị iOS chạy iOS 9 trở lên trên.

Tạo ID Apple bên trên máy Mac

 1. Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt điều khối hệ thống. Tại những phiên phiên bản macOS cũ rộng lớn, hãy chọn thực đơn Apple  > Tùy lựa chọn khối hệ thống.
 2. Bấm nhập Đăng nhập vì chưng ID Apple của bạn ở thanh mặt mày. Tại những phiên phiên bản macOS cũ rộng lớn, hãy nhấn vào Đăng nhập.
 3. Bấm nhập Tạo ID Apple, tiếp sau đó tuân theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ vị trí tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang lại tranh bị của khách hàng. Địa chỉ tin nhắn các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của khách hàng.*
  Trên máy Mac, tạo ra ID Apple nhập Cài đặt điều hệ thống
 4. Nhập vấn đề thẻ tín dụng thanh toán và vấn đề thanh toán giao dịch của khách hàng, tiếp sau đó nhấn vào Tiếp tục. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem. Bạn tiếp tục không trở nên tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm.
 5. Kiểm tra tin nhắn nhằm dò thám tin nhắn xác minh của Apple và xác minh vị trí tin nhắn của khách hàng.

Sau khi xác minh địa chỉ tin nhắn, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới mẻ nhằm singin vào App Store và những công ty không giống của Apple như iCloud. 

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang lại ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tôi trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang lại mục tiêu xác minh.

Bạn rất có thể tạo ra ID Apple bên trên máy Mac chạy OS X Capitan trở lên trên.

Tạo ID Apple bên trên PC chạy Windows

 1. Mở iTunes mang lại Windows. Đảm bảo các bạn đang được dùng phiên phiên bản tiên tiến nhất.
 2. Từ thanh thực đơn ở đầu screen máy tính hoặc ở đầu hành lang cửa số iTunes, nên lựa chọn Tài khoản > Đăng nhập. Sau cơ, nhấn vào Tạo ID Apple mới mẻ.
 3. Làm bám theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ vị trí tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang lại tranh bị của khách hàng. Địa chỉ tin nhắn các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của khách hàng.*
 4. Nhập vấn đề thẻ tín dụng thanh toán và vấn đề thanh toán giao dịch của khách hàng, tiếp sau đó nhấn vào Tiếp tục. quý khách cũng rất có thể lựa chọn Không đem. Bạn tiếp tục không trở nên tính phí cho tới khi chúng ta mua sắm.
 5. Kiểm tra tin nhắn nhằm dò thám tin nhắn xác minh của Apple và xác minh vị trí tin nhắn của khách hàng.

Xem thêm: cách bán tướng trong liên quân

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang lại ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tôi trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang lại mục tiêu xác minh.

Tạo ID Apple bên trên một tranh bị khác

Để tạo ID Apple bên trên Apple TV, tranh bị Android, TV mưu trí hoặc tranh bị truyền vạc, thường thì bạn cũng có thể tuân theo quá trình được hỗ trợ bên trên screen và nhập thương hiệu không thiếu thốn, ngày sinh, vị trí tin nhắn hoặc số điện thoại cảm ứng thông minh nằm trong công thức thanh toán giao dịch. Nếu bạn thiết lập phần mềm Apple TV bên trên TV mưu trí, bạn cũng có thể được chuyển làn đến active.apple.com để tạo ra ID Apple. quý khách cũng rất có thể dùng quá trình bên dưới sẽ tạo ID Apple bên trên trang web.

Tạo ID Apple bên trên web

 1. Truy cập nhập appleid.apple.com và nhấn vào Tạo ID Apple của khách hàng.
  Ảnh chụp screen appleid.apple.com, đem logo Apple ở thân thích screen xung quanh vì chưng những vòng tròn xoe color đồng tâm.
 2. Làm bám theo quá trình bên trên screen nhằm hỗ trợ vị trí tin nhắn, tạo ra mật khẩu đăng nhập mạnh và đặt điều vùng mang lại tranh bị của khách hàng. Địa chỉ tin nhắn các bạn hỗ trợ được xem là ID Apple mới mẻ của khách hàng.*
 3. Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh tuy nhiên các bạn luôn luôn tiếp cận được.
 4. Đánh vết nhập những vỏ hộp nhằm ĐK Bản update của Apple, nếu còn muốn. Thao tác này tiếp tục giúp đỡ bạn update những thông tin, ứng dụng, thành phầm và công ty tiên tiến nhất của Apple.
 5. Bấm nhập Tiếp tục.
 6. Làm bám theo quá trình bên trên screen nhằm xác minh vị trí tin nhắn và số điện thoại cảm ứng thông minh của khách hàng. 

Sau khi xác minh vị trí tin nhắn, bạn cũng có thể dùng ID Apple mới mẻ nhằm singin nhập iTunes Store và những công ty không giống của Apple như iCloud.

* Tại Trung Quốc đại lục, bạn cũng có thể nên hỗ trợ số điện thoại cảm ứng thông minh đem mã vương quốc là +86 mang lại ID Apple. quý khách rất có thể thay cho thay đổi số điện thoại cảm ứng thông minh này tiếp sau đó hoặc thay cho thay đổi vương quốc hoặc điểm của tôi trở thành một địa điểm ko đòi hỏi số điện thoại cảm ứng thông minh. Số điện thoại cảm ứng thông minh này chỉ được dùng mang lại mục tiêu xác minh.

Nếu các bạn thấy thông tin cho thấy thêm bạn phải singin nhập iTunes

Nếu các bạn đang được tạo ID Apple bên trên trang web và thấy thông tin cho thấy thêm bạn phải singin nhập iTunes, hãy tuân theo quá trình bên dưới mang lại tranh bị của bạn: 

 • Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch: Mở phần Cài đặt điều, tiếp sau đó vấp nhập Đăng nhập nhập [thiết bị]. Sau đó đăng nhập vì chưng ID Apple của khách hàng.
 • Trên máy Mac: Chọn thực đơn Apple  > Cài đặt hệ thống (hoặc Tùy lựa chọn hệ thống), tiếp sau đó lựa chọn ID Apple và singin vì chưng ID Apple của khách hàng. 
 • Trên Apple TV: Đăng nhập nhập App Store, iTunes Store hoặc Apple Music vì chưng ID Apple của khách hàng. 
 • Trên PC hoặc tranh bị Android: Truy cập vào tv.apple.com hoặc music.apple.com và singin vì chưng ID Apple của khách hàng.

Phạm vi công ty và những chức năng của Store rất có thể không giống nhau tùy từng vương quốc hoặc điểm.

Ngày đăng: 

Xem thêm: tại sao zalo không gọi được

Tác giả

Bình luận