kiều sủng vi thượng

 • Reads 76,493
 • Votes 2,919
 • Parts 82

Complete, First published Nov 28, 2021

Bạn đang xem: kiều sủng vi thượng

Table of contents

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Chương 14: Bênh Vực vực người mình

  Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Chương 19: Cùng giường

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Chương 20: Cùng nệm (2)

  Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

  Xem thêm: truyện bí mật của cô vợ tổng giám đốc

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Chương 72: Tất cả từng chuyện

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 1: Kiếp trước (1)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 2: Kiếp trước (2)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 3: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (1)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 4: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (2)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 5: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (3)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 6: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (4)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 7: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (5)

  Tue, Apr 11, 2023

 • ☁️ Ngoại truyện 8: Cuộc sinh sống và ngọt ngào (6)

  Tue, Apr 11, 2023

  Xem thêm: mạo hợp thần ly

 • ☁️ Ngoại truyện 9: Thời niên thiếu thốn của tướng tá quân và công chúa - END

  Tue, Apr 11, 2023

KIỀU SỦNG VI THƯỢNG - DIỆP KIẾN TINH
  
  🌊 Edit + Beta: Khang Vy | Bleu Novembré 
  
  🌊 Bìa: Rồng rắn ăn may
  
  🌊 Nguồn raw: Tấn Giang
  
  🌊 Số chương: 72c + 9 NT (BỘ NÀY ĐÃ BỊ REUP NÊN SẼ UP FULL LUÔN NHÉ)
  
  🌊 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, Trùng sinh, Duyên trời tác thành, Nhẹ nhàng, Cung đình hầu trước, HE
  
  🌊 CP: Bùi Vân Khiêm x Thẩm Xu
  
  BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRESS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

#34trùngsinh