in love là gì

Pietro, your father fell in love with a rich widow during his stay in Palermo.

Bạn đang xem: in love là gì

Cha anh, Pietro, đang được gặp gỡ một góa phụ phong phú ở Palermo.

Otonashi is heartbroken after she thanks him and passes on, as he has fallen in love with her.

Otonashi vô cùng thống khổ Khi Kanade trình bày tiếng cảm ơn và bặt tăm vì như thế anh đang được yêu cô.

She'd always loved Jack as a friend, then she'd fallen in love with him.

Cô vẫn luôn luôn yêu thương Jack như 1 người chúng ta, rồi cô phải lòng anh.

Tecpancaltzin fell in love with Xochitl, but she did not share his feelings.

Tecpancaltzin đã yêu Xochitl, tuy nhiên cô không tồn tại đồng cảm.

His gentle and kind personality makes him the first man that Bok-joo falls in love with.

Tính cơ hội hiền khô lành lặn và chất lượng bụng của anh ý khiến cho anh phát triển thành người nam nhi trước tiên nhưng mà Bok-joo thích.

The woman told her how His Majesty fell in love with her

Người phụ phái đẹp trình bày mang lại cổ biết Quốc vương vãi đang được yêu nường ra sao.

She’d fallen in love with Jack and there hadn’t been anything she could bởi about it.

Cô đang được yêu Jack và vô cùng không thể làm cái gi với tình yêu cơ.

When those Dragon boys grow up, they will face much more severe competition in love and job markets.

Khi những cậu bé xíu tuổi hạc Rồng lớn mạnh, bọn chúng sẽ rất cần đối đầu và cạnh tranh tàn khốc trên đàng sự nghiệp lẫn lộn tình duyên.

You two must pretend to tát be madly in love.

Hai người cần fake cỗ yêu nhau thắm thiết.

These congregations were not independent, autonomous units, but they worked together in love.

Những hội-thánh cơ ko cần là những đơn-vị khác hoàn toàn và tự động trị đâu, tuy nhiên bọn họ đang được liên minh cùng nhau trong tình thương thương.

Everything that I fell in love with about Paige is still there.

Mọi điểm khiến cho bản thân yêu cô ấy đều vẫn còn đó cơ.

A man and a woman meet, get to tát know each other, and fall in love.

Mới đầu người nam nhi và thanh nữ gặp gỡ nhau, lần hiểu nhau, rồi yêu nhau.

" Yet, I am only a woman in love. "

" Dù sao, em chỉ là 1 trong những người phụ phái đẹp đang yêu. "

Xem thêm: nhật ký liên quân

It's lượt thích being in love in Paris for the first time after you've had three double- espressos.

Giống như lần thứ nhất say đắm Paris sau thời điểm húp không còn tía ly double- espresso.

reaching out in love.

một lòng tao sẵn sàng.

Each courageously helped má in loving ways to tát find the path of greatest happiness.

Mỗi người đang được can đảm và mạnh mẽ canh ty tôi bằng những cơ hội trìu mến nhằm mang tới mang lại tôi tuyến đường niềm hạnh phúc vĩ đại nhất.

I'm falling in love with you.

Anh yêu em mất mặt rồi.

Don't ever fall in love with a straight girl.

Đừng lúc nào yêu gái chỉnh ( dục tình không giống giới )

Reject the woman I fell in love with just because she's a Philistine?

Chẳng lẽ con cái lại kể từ chối người đàn bà con cái yêu chỉ vì như thế nường là dân Phi-li-tinh sao?

I think I'm in love with you.

Mình nghĩ về mình yêu cậu rồi.

But then he fell in love with teaching.

Rồi tiếp sau đó phụ vương tôi trở thành yêu nghề ngỗng dạy dỗ học tập.

Parents are responsible to tát teach their children in love and righteousness.

Cha u sở hữu trách móc nhiệm giáo dục con cháu trong tình thương thương và sự tức thì chủ yếu.

Your young ones will respond more readily when direction is given in love.

Con các bạn sẽ sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu khi chúng ta dạy dỗ bọn chúng bằng tình thương.

WE WERE IN LOVE.

Chúng tao từng yêu nhau nhưng mà.

I woke up this morning, I was in love.

Tớ đang được thức dậy sáng sủa ni.

Xem thêm: s22 bora purple