hàm cơ bản trong excel

1. HÀM SUM (Tính tổng)

Sử dụng hàm SUM bạn rất có thể với những dù tính nhập vùng tài liệu được chọn cực kỳ nhanh gọn.

Cú pháp: =SUM (X1,X2..), nhập cơ X1 và X2 là những số cần thiết tính tổng.

Bạn đang xem: hàm cơ bản trong excel

Ví dụ như hình sau đây, mình đang có nhu cầu muốn tính tổng của những số nằm trong mặt hàng kể từ A3 cho tới E3 thì các bạn hãy dùng hàm =SUM(A3:E3) và nhấn Enter nhằm tiến hành.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-6

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng có thể người sử dụng con chuột nhằm dùng công dụng tính tổng tự động hóa của Excel:

Cách thực hiện như sau:

 1. Bôi đen thui vùng tài liệu ham muốn tính tổng
 2. Dùng con chuột click vào AutoSum trên thẻ trang chủ của Excel như hình sau đây.

cach-su-dung-ham-sum

2. HÀM PRODUCT (Hàm nhân)

Sử dụng hàm nhân cực kỳ đơn giản và giản dị và cũng tương tự động như hàm SUM tính tổng phía trên. Ví dụ tao ham muốn nhân toàn bộ những dù tính kể từ A3 cho tới F3 thì tao sẽ sở hữu công thức như sau: =PRODUCT(A3:F3) và nhấn Enter nhằm tiến hành.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-10

Một cách tiếp nếu mà chúng ta ko ghi nhớ hàm Product và những này còn có thể áp dụng cho tới toàn bộ các phép tính Cộng (+), Trừ (-), Nhân (*) và Chia (/) nhé.

Ví dụ như sau: Để nhân toàn bộ những số kể từ A3 cho tới F3 thì các bạn hãy tiến hành công thức như sau: =A3*B3*C3*D3*E3 và nhấn Enter nhằm tiến hành.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-9

Để copy công thức và tính những mặt hàng bên dưới nữa thì chúng ta chỉ việc bịa đặt con cái trỏ chuột sao cho tới hiển thị dấu + như hình bên dưới và tiến hành kéo xuống. Ngay ngay tắp lự những thành quả của mặt hàng bên dưới sẽ tiến hành tính và các bạn sẽ không nhất thiết phải nhập lại công thức nữa.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-7

Kết ngược của việc copy công thức.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-8

3. HÀM SUMIF (Hàm điều kiện)

Cũng là hàm tính tổng tuy nhiên nhưng mà nó là hàm tính tổng sở hữu ĐK.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range). Trong đó:

 • Range: Là hàng hoặc cột nhưng mà chúng ta vẫn chọn
 • Criteria: Đặt ĐK, điều kiện này chúng ta cũng có thể bịa đặt là số, là biểu thức hoặc là chuỗi đều được.
 • Sum_range: Là những dù nhưng mà chúng ta thực sự cần thiết tính tổng.

Ví dụ:
=SUMIF(B3:B8,”<=8″)

Tính tổng của những độ quý hiếm nhập vùng lựa chọn kể từ B2 cho tới B5 và với ĐK là những độ quý hiếm nhỏ rộng lớn hoặc bằng 8.

=> Các chúng ta xem thêm ví dụ ở hình bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-sumif

Công thức bên trên được dùng để làm tính tổng số chi phí đóng góp của Lớp toán

= Sumif (B2:B5, “toán”, C2:C5)

Trong đó:

 • B2:B5 là vùng điều kiện
 • “toán” là ĐK tính tổng
 • C2:C5 là vùng tính tổng

4. HÀM IF

Các chúng ta sư dụng hàm IF để trả về một độ quý hiếm nếu như một ĐK là đích thị và độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là sai.

Cú pháp: =IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2) . Nếu đích thị với ĐK thì thành quả tiếp tục trả về là Giá trị 1, còn nếu như sai thì tiếp tục trả về là Giá trị 2.

Ví dụ: =IF(D6=120;”CÓ”,”KHÔNG”)

Hàm IF thì khá đơn giản và giản dị rồi, chúng ta coi ví dụ sau:

cach-su-dung-ham-if

+ Nhập tài liệu bên trên vị trí A2

+ Xem thành quả bên trên vị trí B2

Khi nhập số điểm bên trên dù A2 từ một cho tới 10, các bạn sẽ sẽ có được thành quả bên trên dù B2 là Trượt hoặc Đỗ phụ thuộc điều kiện:

“Điểm đua to hơn hoặc vày 5 tiếp tục đỗ”

Bên cạnh cơ, tao thông thường gặp gỡ câu hỏi phân loại học viên phụ thuộc điểm số:

 • Nhỏ rộng lớn 5: Kém
 • Từ 5 cho tới 7: Trung bình
 • Từ 7 cho tới 8: Khá
 • Trên 8: Giỏi

Trong excel, tao rất có thể xử lý được những ĐK bên trên nhằm phân loại học viên bằng phương pháp dùng hàm IF lồng.

Hàm if lồng là một công thức có tương đối nhiều hàm if lồng nhập nhau. Bạn rất có thể coi ví dụ sau:

ham-if-long

Với việc dùng nhiều hàm if, hàm này là con cái của hàm cơ (là ĐK của nhau) tao tiếp tục xử lý được không còn những ĐK phân loại trong một công thức

5. HÀM LEFT

Hàm Left là hàm tiếp tục thanh lọc độ quý hiếm phía trái của chuỗi.

Cú pháp: =LEFT(Text,N). Trong đó:

 • Text là chuỗi văn bạn dạng.
 • N là Số ký tự động nhưng mà mình thích trích dẫn.

Ví dụ cụ thể:

=LEFT(Wắt vì thế nêm,3) = “Kiên”

=Left(“Blogchiasekienthuc.com”,4)=> Kết ngược trả về: Blog

=Left(“Blogchiasekienthuc.com”,18)=> Kết ngược trả về: Blogchiasekienthuc

6. HÀM AND

Trả về TRUE nếu như toàn bộ những đối số là TRUE.

Cú pháp:

Xem thêm: vợ ơi anh biết lỗi rồi

=AND (Logical1, Logical2, ….)

Các đối số:
Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

Hàm trả về độ quý hiếm TRUE (1) nếu như toàn bộ những đối số của chính nó là đích thị, trả về độ quý hiếm FALSE (0) nếu như một hoặc nhiều đối số của chính nó là sai.

*Lưu ý:

 • Các đối số nên là độ quý hiếm logic hoặc mảng hoặc tham ô chiếu sở hữu chứa chấp độ quý hiếm logic.
 • Nếu đối số tham ô chiếu là độ quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các độ quý hiếm cơ bị bỏ lỡ.
 • Nếu vùng tham ô chiếu ko chứa chấp độ quý hiếm logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:
=AND(D5>0,D5<5000)

7. HÀM OR

Bạn rất có thể dùng hàm OR với cú pháp sau:

=OR (N1, N2…)
Trong cơ những đối số: N1, N2… là những biểu thức ĐK.
Hàm tiếp tục trả về độ quý hiếm TRUE (1) nếu mà bất kể một đối số này của chính nó là đích thị, ngược lại nó sẽ bị trả về độ quý hiếm là FALSE (0) nếu mà toàn bộ những đối số của chính nó là sai.

Ví dụ:
=OR(F7>05/02/2000,F7>08/08/20016)

8. HÀM AVERAGE (Tính độ quý hiếm trung bình)

Đây là hàm tính độ quý hiếm khoảng của những số lượng nhưng mà chúng ta vẫn lựa chọn.
Cú pháp:
=AVERAGE(Number1, Number2…)
Trong cơ những tham ô số: Number1, Number2 … là những số cần thiết tính độ quý hiếm khoảng.

Ví dụ: Mình ham muốn tính độ quý hiếm khoảng của kể từ dù A1 cho tới dù G1 thì các bạn hãy dùng công thức sau: =AVERAGE(A1:G1) rồi nhấn Enter nhằm tiến hành là hoàn thành.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-2

9. HÀM MIN, MAX (Lọc rời khỏi số nhỏ nhất hoặc là rộng lớn nhất)

Cách dùng như sau, tất cả chúng ta tiếp tục dùng luôn luôn loại hình phía trên nhé. Ví dụ mình thích thanh lọc rời khỏi số nhỏ nhất trong số số kể từ A1 cho tới G 1 thì tao tiếp tục dùng cú pháp: =MIN(A1;G1) và nhấn Enter.

Tương tự động nếu mà mình thích thanh lọc rời khỏi số lớn số 1 trong số số kể từ A1 cho tới G1 thì tao tiếp tục dùng cú pháp: = MAX(A1;G1) và nhấn Enter.

10. HÀM NETWORKDAYS (Tính số ngày thực hiện việc)

Nếu như bạn phải tính tổng thời hạn thao tác của một nhân viên cấp dưới này cơ nhập doanh nghiệp thì tất cả chúng ta tiếp tục dùng cho tới hàm =NETWORKDAYS().

Một tuần tất cả chúng ta sẽ sở hữu 5 ngày thao tác nên hàm này tiếp tục tự động trừ cút 2 ngày nghỉ ngơi trong một tuần. Ví dụ ví dụ như sau:

=NETWORKDAYS(C4,D4) tiếp sau đó nhấn Enter nhằm tiến hành tất cả chúng ta sẽ sở hữu thành quả là 8872 ngày. quý khách hàng rất có thể demo tính số ngày thao tác trong khoảng 1 mon để xem được số lượng ví dụ rộng lớn.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-3

11. HÀM NOW () – Hiển thị thời hạn và thì giờ ở thời gian hiện tại tại

Sử dụng hàm =NOW() nhằm hiển thị thì giờ của khối hệ thống nhập tính. Ví dụ như sau:

Bạn chỉ việc nhập hàm =now() và nhấn Enter là tức thì ngay tắp lự tiếp tục hiển thị ngày và giờ ở thời gian thời điểm hiện tại như hình bên dưới.

Note: Có thể tiếp tục đột biến lỗi #### tuy nhiên chúng ta chỉ việc kéo dù tính rộng lớn rộng rãi một chút ít là tiếp tục OK thôi.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-4

Tips: Tương tự động với hàm NOW, chúng ta cũng có thể dùng hàm =TODAY() nhằm hiển thị ngày, mon, năm thời điểm hiện tại (không sở hữu giờ)

Hoặc những chúng ta cũng có thể kết phù hợp với những hàm tháng ngày không giống như:

 • Day: Tách rời khỏi số ngày hiện tại tại
 • Month: Tách rời khỏi số mon hiện tại tại
 • Year: Tách rời khỏi thời gian hiện tại tại

12. HÀM CONCATENATE (Nối nội dung trong số những dù tính)

Nếu như mình thích phối hợp và gộp toàn bộ nội dung trong số những dù tính cùng nhau nhập 1 dù độc nhất thì rất có thể dùng hàm CONCATENATE.

Cú pháp: =CONCATENATE(Text1;Text2…)

Ví dụ như hình bên dưới mình đang có nhu cầu muốn ghép nội dung của 3 dù tính kể từ A3 cho tới C3 nhập trở nên 1 dù độc nhất thì tất cả chúng ta tiếp tục thực hiện như sau: =CONCATENATE(A3;B3;C3) tiếp sau đó nhấn Enter nhằm tiến hành.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-5

Okey! tạm thời thế vẫn nhé chúng ta. Đây là những hàm Excel cực kỳ hoặc dùng mà bản thân suy nghĩ chúng ta nên biết nhằm thao tác được hiệu suất cao rộng lớn. Còn một vài ba hàm cũng tương đối cần thiết và hoặc người sử dụng nữa tuy nhiên cơ hội dùng thì khá dông dài nên bản thân tiếp tục phía dẫn theo chúng ta trong số nội dung bài viết không giống nhé.

13. Hàm vlookup

Sử dụng excel nhưng mà ko biết phương pháp dùng hàm vlookup thì thiệt vượt lên không mong muốn. Các chúng ta cũng có thể dùng hàm Vlookup đơn giản và giản dị và dễ nắm bắt như sau:

Định nghĩa: Hàm VLOOKUP là hàm thăm dò kiếm độ quý hiếm theo gót cột tất nhiên ĐK tham ô chiếu.

Cú pháp: =VLOOKUP (điều khiếu nại thăm dò thăm dò,vùng tài liệu cần thiết thăm dò thăm dò,số cột thăm dò thăm dò,loại thăm dò kiếm 0/1)

Trong đó:

 • 0 – là loại thăm dò kiếm chủ yếu xác
 • 1 – loại thăm dò kiếm tương đối

Ví dụ:

ham-vlookup

Trong hình phía bên trên, là ví dụ đơn giản và giản dị nhất về.

Logic:

Khi nên biết điểm của một SV này cơ, tao chỉ việc nhập thương hiệu của SV nhập dù A1, hàm vlookup tiếp tục tự động hóa thăm dò điểm và trả thành quả bên trên dù B1.

Phân tích hàm:

 • A1: là ĐK thăm dò kiếm – Tên sinh viên
 • A4:B7: là vùng thăm dò kiếm – Danh sách điểm
 • 2: Là số trật tự của cột Điểm tính kể từ cột thứ nhất của vùng thăm dò kiếm
 • 0: Là loại thăm dò kiếm đúng mực 100%.

Ngoài rời khỏi, khi chúng ta vẫn lên một nấc cao hơn nữa rất có thể dùng hàm Vlookup kết phù hợp với thật nhiều hàm excel khác: Left, Right, Mid, Match.

Thậm chí là người sử dụng kết phù hợp với công thức mảng nhằm thăm dò kiếm với tương đối nhiều ĐK. Tuy nhiên khi chúng ta lên đến level dùng công thức mảng rồi thì chúng ta nên trở nên cao thủ của việc dùng công thức excel thông thườn.

Một trong mỗi nội dung bài viết sở hữu lượng kỹ năng và kiến thức rộng lớn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên về hàm này những chúng ta cũng có thể coi bên trên Webkynang

 • Xem thêm: Cách dùng hàm vlookup kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

Note: Nếu như mình thích tự động thăm dò hiểu và tìm hiểu thêm toàn bộ những hàm về Excel thì rất có thể nhập trang chủ của chính nó nhằm phát âm nhé. Xem thêm tại đây !

Lời kết

Xem thêm: toái ngọc đầu châu

Trên đó là 13 hàm Excel cơ bạn dạng nhất nhưng mà bạn phải tóm được trước khi chúng ta hợp tác nhập học tập Excel. Và nếu mà chúng ta là dân kế toán tài chính thì còn rất cần được học tập và tóm được rất nhiều hàm hơn thế nữa cơ, tôi cũng ko biết quá nhiều về Excel nên bản thân tiếp tục dìm cứu vớt thêm thắt và phía dẫn theo chúng ta một cơ hội dễ nắm bắt nhất ????

Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục hữu ích với chúng ta !

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com