đọc truyện nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm lần lối sống sót nhập toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với rất nhiều thách thức và nguy hại như tấn công nhau, tuyên chiến đối đầu với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, lần cơ hội rời xa những phái nam chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tuông tuông và tàn ác.

Nữ Phụ hung ác Độc Là Một Bé Rồng

Nữ Phụ hung ác Độc Là Một Bé Rồng

7.4/10

Bạn đang xem: đọc truyện nữ phụ

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngẫu Nhĩ Bất Tố Mộng

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 34
Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

7.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Đinh Chi Âm

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 9
Thập Niên Làm Giàu Trà Xanh Em Gái Nhỏ Nằm Thắng Trong Niên Đại Văn

Thập Niên Làm Giàu Trà Xanh Em Gái Nhỏ Nằm Thắng Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Tử

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 49
Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

7.9/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thính Phong Đẳng 1

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 43
Trở Về 1960 Dọn Sạch Gia Sản Xông Pha Đất Hong Kong

Trở Về 1960 Dọn Sạch Gia Sản Xông Pha Đất Hong Kong

7.3/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cảnh Tố Như Cố

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 34
Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tòng ôn

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 5
Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Đinh Chi Âm

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Cha Là Tiên Quân Vai Ác

Cha Là Tiên Quân Vai Ác

7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phi Dực

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 6
Thập Niên 70 Trọng Sinh Cả Nhà Ta Là Pháo Hôi

Thập Niên 70 Trọng Sinh Cả Nhà Ta Là Pháo Hôi

7.7/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Thải

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chi Ma Tô Tâm Đường

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thất Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Nữ Phụ hung ác Độc Là Một Bé Rồng

C34

Nữ Phụ hung ác Độc Là Một Bé Rồng

7.4/10

1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

C9

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

7.1/10

1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thập Niên Làm Giàu Trà Xanh Em Gái Nhỏ Nằm Thắng Trong Niên Đại Văn

C49

Thập Niên Làm Giàu Trà Xanh Em Gái Nhỏ Nằm Thắng Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xem thêm: đã lâu không gặp

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

C43

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

7.9/10

1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Trở Về 1960 Dọn Sạch Gia Sản Xông Pha Đất Hong Kong

C34

Trở Về 1960 Dọn Sạch Gia Sản Xông Pha Đất Hong Kong

7.3/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

C5

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

7/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

C5

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

7.8/10

1K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Cha Là Tiên Quân Vai Ác

C6

Cha Là Tiên Quân Vai Ác

7/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Thập Niên 70 Trọng Sinh Cả Nhà Ta Là Pháo Hôi

C50

Thập Niên 70 Trọng Sinh Cả Nhà Ta Là Pháo Hôi

7.7/10

1.7K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

C50

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

C50

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7/10

1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

7.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nữ Phụ hung ác Độc Là Một Bé Rồng

7.4/10

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

7.1/10

Thập Niên Làm Giàu Trà Xanh Em Gái Nhỏ Nằm Thắng Trong Niên Đại Văn

7.2/10

Mở Màn Lưu Đày Vương Phi Dọn Sạch Hoàng Thành

7.9/10

Trở Về 1960 Dọn Sạch Gia Sản Xông Pha Đất Hong Kong

7.3/10

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

7/10

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

7.8/10

Cha Là Tiên Quân Vai Ác

7/10

Thập Niên 70 Trọng Sinh Cả Nhà Ta Là Pháo Hôi

7.7/10

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10