đọc truyện chiến thần thánh y

Sắc mặt mày Đường Tuấn khẽ trở nên.

Địa Cầu Nhất Mạch, chỉ mất mươi phụ thân tộc bay ngoài kết viên bị hàm ấn. cũng có thể hiểu rằng tình hình năm bại nguy khốn cung cấp mà đến mức nào là.

Bạn đang xem: đọc truyện chiến thần thánh y

Ngoại trừ thông tin về mươi phụ thân tộc đi ra thì Cố Quân cũng ko biết gì về những chuyện không giống.

Vậy ông suy nghĩ tôi đem mục tiêu gì?” Đường Tuấn căn vặn.

Adv

Cố Quân nghiêm ngặt mặt mày nói: “Tôi đại diện thay mặt cho tới những người dân ngôi nhà bọn họ Cố cho tới thì thầm với cậu. Tuy rằng ngôi nhà bọn họ Cố xuất thân mật kể từ Trái Đất, tuy nhiên bao nhiêu trong năm này ngôi nhà bọn họ Cố tiếp tục cắm rễ ở trái đất Man Hoang, thị tộc đang không ngừng khuếch nghiền hấp tấp trăm phiên, tộc nhân càng nhiều hơn nữa hấp tấp bao nhiêu vạn phiên trước bại. cũng có thể đạt cho tới trình độ chuyên môn hiện nay, toàn phụ thuộc vào nhiều mới của phòng bọn họ Cố Cửa Hàng chúng tôi giao đấu tuy nhiên đạt được, không tồn tại ngẫu nhiên tương quan nào là cho tới trái ngược khu đất. Mà Trái khu đất đã và đang sớm phiêu dạt trở nên Thiên Khí Chi Địa.”

Adv

Ông tớ tạm dừng một chút ít, nói: “Nhà bọn họ Cố Cửa Hàng chúng tôi không thích kế tiếp cuộc sống đời thường lang bạt kì hồ đầu lối xó chợ như này. Các tộc nhân của phòng bọn họ Cô đem cuộc sống đời thường của mình, cũng sẽ không còn trả giá bán tính mạng của con người bản thân vì thế những chuyện năm bại.

“Muốn trọn vẹn bay ngoài Địa Cầu Nhất Mạch sao?”

Đường Tuấn cười cợt khẽ, đơn thuần nụ cười cợt này vừa vặn nom khiến cho người xem ko ngoài đau xót.

Vốn dĩ anh ko quyết định làm những gì ngôi nhà bọn họ Cố, tuy nhiên song thái chừng quyết tâm của phòng bọn họ Cố vẫn thực hiện anh cảm nhận thấy không dễ chịu. Có điều anh cũng ko trách cứ ngôi nhà bọn họ Cố, chuyện tương quan cho tới tôn fake Ngự, vô dải ngân hà đem bao nhiêu người dân có lá gan lì đối nghịch ngợm chứ.

“Được.” Đường Tuấn trình bày.

Vẻ mặt mày của Cố Quân ngay lập tức nhẹ dịu rất là nhiều, nói: “Cậu yên lặng tâm tôi cũng sẽ giữ lại được kín như bưng về chuyện cậu tới từ Trái Đất. Chờ sau đây cậu đạt được quyền lực ứng phó với tôn fake Ngự thì ngôi nhà bọn họ Cố Cửa Hàng chúng tôi rất có thể lựa lựa chọn đứng ở phe của cậu.”

Trong đôi mắt Cố Vân Minh tiếp tục lòi ra tia thịnh nộ. Tôn fake Ngự, đó là người vượt trội nhất vô dải ngân hà. Gần một trăm ngàn năm vừa qua, đạt được bao nhiêu người như tôn fake Ngự? Còn nữa, nếu như Đường Tuấn thiệt sự đạt cho tới trình độ chuyên môn này, thì mặc dù có thêm thắt ngôi nhà bọn họ Cố tham gia vô ko thì cũng chẳng nên yếu tố.

eyJpdiI6IlU2TkV4UkdCNzNJU052SUVMYkF1Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiRjlmeDYxdFRnSmFXNmtyeGU1QjNWN3ZydlMxSklwVURTUUZad3BleVVDdERxV2lCanZMdmE0RXNDbXZEZE1WNEtzdGZLYnZJQVRvcUVHdVBYcDcwK1lndGRQeG4xMldZVGNxM2JwY1k4V2VybW9BTThFOVdDSmVvN2xKYXcweE5hT041SkV3dUNWVmpaVEJIc0lMdDJQcnNVa0FoV3FRNXlzZEw3dk9NdWtJU1VxTGpQakNxYlQ1d0x0MnI2UTVkWFR3NlpDREVhR2RiNHYyXC9ZS0J3KytCVTloRjB3WU1HOGtqY0Rtc1R3aEk0STRvRTJGTVYySStiUHFWYlFCYkNWU1FGODlkb0NSQjJ2WmhZRFZtMldOUU5sWXJoNlJ1XC9Vdm9DM1FadTh1cEl4R1hDT0kyZTNDNE9QVmtrNmpNdnhLdEh5NmlzUDZiTzdyYmlyWVZaamc9PSIsIm1hYyI6ImU3NDZmMzVlNWQzZDQxMzhmNGQ5NTAyMDA2MDY5NGE3ODMyZWFlOTVhZTc2MGMzZTJmNTg0NzExMjRkZGUzNGUifQ==

eyJpdiI6IjM3cEFZd05MWFIyZUZYNk9IUUZ4MUE9PSIsInZhbHVlIjoiVEpPUnNCTWxzbFFKYzhUVm9nMjA0TnlSSUJlR0lHWlBNZ0wwWEl0QXJFZjJxcWlcL1k3YzZGVzErXC9iZW13SWRcLyIsIm1hYyI6ImNjNTM2YjM4ZmNhOTExZTg3OTQzOTY0YTVmNDU5MGRhYmVkNWJlMTM4OWFlMTljMzQ3ODFjZGIxNzI4MjRlZDMifQ==

eyJpdiI6IkNFditHMWRWalwvYnczODI3QTZ1a0xRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ing3ckNpZDRcLzFrT2xDb1gyM0FNZWR6eFlyTjJac0JQXC92NkdZMzZvRGZVUWxaY2ttbG5Icm83K2J1UlhCYVV6V2w5VHljWExwdW1vVUtuSW80N0E4SVdlZEpmbklCalMyeEFDUjgyRG81dWJud2p0NEZTN0pGbThcL3MyVGhBV0NYRnllMVo1dDAwajZ6S3RuN1wvVDRWVXc9PSIsIm1hYyI6IjI1OGM2ZDhkY2YyNmNiNjU0NDY0M2VlMzM0MjEyYjdiODA0MWRhZGNkYTM4MjFmYWViMzIwNTcyN2RlN2M3NWEifQ==

eyJpdiI6IjNtQzZ3V05wMldpQmFqWHRkNHlObmc9PSIsInZhbHVlIjoiTTM3XC84YzRjNWQwYVlLVEIxdzRzVVVGa0FBWVVQOVlSMWUrSmVOZUJ4eHFBdGhuTWNKSWVOVkQrS1hYcnVvRlMiLCJtYWMiOiI3MDNlMTlkMmI5NzNkOWVkMzQxOTI4ZTZjYTEwYTc3MzBlYzcxNzg1NGVjNzIyYjA3YWI3YTNjMWEzYjgzMTdhIn0=

eyJpdiI6IlZ3dWlSSFBrY1RXVjBvRnR2VTY2TFE9PSIsInZhbHVlIjoidDRlZHUxY0hHK3hTVGxORHRGRnpZZVJocDBjb1M1SWl3ZXhNUCtQZWFYVGJTZHRpZmF5RkhJU1N1VDFnbEJsdlwvdVpCcWFSdTFua1ZUTXJucTF5NlhZXC9qSWRndE5JVUg1VEhLS1BTRUlsaXY4TERIVlwvclY5WU5WcE1UU3FmWFwvVnlCR2tycElEbVBOejFqNEphY0dFc0QrSUtxVkNja0RmQXlsZmtMdjFCOD0iLCJtYWMiOiIxZGE1MWZkY2E2YTcwMjdkNjRiZjI4MjkxMDM3YzMyOWJmNDdkY2M5ZGI1NGEwYWFiOWM0NDhlMThmZjBkNTM0In0=

eyJpdiI6IlpYVTJCMVNXR1N0Q2RHa2w3d0trYlE9PSIsInZhbHVlIjoibGc2NkpLbFdCdmhnXC9KQTNkbmNiaStRTDAxTzFwaWFEdXVET2M4bTVUQzNoMVdsZmljak5mMGdHaG5tbHdxdjYiLCJtYWMiOiIzNzdmMjY2MWExMWZkNjIzODExZTM5MDE1MjYzOTQ0ZDhiNmJlNTIyMTBhZDY4MDI3Njc1YjRhNDc3ZjgyMjU4In0=

Xem thêm: Xoi Lac TV Cập Nhật Liversocer Trực Tuyến Mới Nhất

eyJpdiI6IlF2RTZWRllDRWhqQkRNV211bElRMFE9PSIsInZhbHVlIjoiMFM1c1hUWjBBYVVQNGVsZ3ZKUlhuWU5jYVY4empVNkNDcndEVHU5NGZmb3FmVkpWVFMwVzExc3ExXC9pRzdSN0FiSFYyOTgwdnhxS29SdktvT2xISlZsd05KS2pITGQrelZDcXprZzVQbjZpRWp4VzRzNFVRVUVQZ2xnTE84MlFEWmgzWHhEUXgwNmF0c0V6V0lDaUltclNzeGthZHljeUFVSW84QjRVb1djM1huYVwvYkxGSUdLMlRzRHN5SFdLeis5STdkeXczZ3dIMTZDSjNkTGhBSSt1SHZSdWNjVnl1NnZ2ZTZ4a1lTTHlrRGhUTGtKZ0E2bEVZMWdpYTc1UHo0IiwibWFjIjoiMzc3ODkzMjg3ZDkzZGVjM2EyM2QxZDkzZDYxMWRkZDY2YTQ4YTQyMmJhM2NlMDMyZDdjM2VjMDlhMDkyZmM0MCJ9

eyJpdiI6Ik5nZDYwXC9JclZsRmhTSzdDS25cLzZrUT09IiwidmFsdWUiOiJUeWR3NktFdFpEWXQxOFRcL0Q0cEdVSGZlenNaYzJwUWg4SWZZUTZ0TkhkRU5VamxzRVJYUHRoRG5YSUJPTWNVWiIsIm1hYyI6ImE5MGFjOTQ4NzY5MzQ0Zjc3YjZlMDQwMGM4OTYwZTkzN2Q1NDAxZWM0MTZmZjZkZDM0ODBmMTRmYThmM2M1OGQifQ==

eyJpdiI6IjRueTlMa29VdlZnYUczQXQxM0Q5TkE9PSIsInZhbHVlIjoicWlrQzQwSm5STWV4SXloQlZnK3hjSVR4UzhSS0tveE5ZaEg1VEdCeXhYWnZvQUFwNGZvdmV2K0ZXR0trdUZGeWU4cG92YUlEQWRzWUR2VlhJa0llOWsyS0tNc3B0NlBaQm8rQ09kQndnNUM1bWpLb05xcEt1MlwvZkwxV2JtVVhLUzl3Z3JmejdrRHRmdXhHekVuS2hRNnNlbjVnTXRJY1RNV3FKcG82blB2N1ZqOVU1ZlpOaVAxeUVtanRwM2JmR2lSbER3WGNqSWxJaVRpbisxZ01GbHphcWQ2TERFcTkrRVV0am1rQ0I5QmxFY1NUWlA4aUtXaXg5M3BkUnBsS2hCbDlGck5lSzRiYkxoRlhsU2hhY0dOM29WOEsxeG54U0RkeUwwYXdcLzJzYVdcL2VvZ1FQaHV5XC9iV01GRkpQazJCQ05sdlZ1cHkyNVQ0b2xCd2luTTBOb0VaUHcxYUI4ZEc3c1lOTHA2d3Z4UHUyTlwvNU1QbXRpZk9HS3QxZGVxQmorSWo5czE0S0psR2FhRHNSMnJDamRDd3JKUk1ockJOZ1VvMks1QWNLTHlRWXJkR3lFTjhrVDl1bjZqNG9ycFdYaXhDQWR4eTRjeDlTOUJtXC80R1c1d0d5cUpsb0o3cUQrZlwvcVVIZXFNVnp0eksxTElLVlEyazRNQm16K1wvMm9ZWmxYZWdwRDZ2NFJ5ZzZhQ2VjYWd5V3ArcGg3dVdaWUtIZ1NHY3c2SFNiMmdiQ1RvUlBrMXdjak9IT21kZU4rUFIiLCJtYWMiOiIzOThmZjkyMzMzMWJjYTYwMmQ5OTFiNDRhNjNkZmQyOWNjMzdjNWU4ZTc3MDZhZjJiOWNjN2I5Y2YwNGRhMmZmIn0=

eyJpdiI6IlpDSVBzQVlXbWhFRXE2ZEJhQjhcL09RPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik9idEVaSW1FbTdRaXVldDNoMjBRRDAyeUFjSlc1K1U5UDRQNnNhbGFNRGdNZHNaMVBtSXpuTjBsWWdrWE1veVciLCJtYWMiOiJmMGQzMzQyNTNkZmNlZjBlMTc1MWM0Yzg3MDMzNGMzMmE2YzNlYjY4MDM4N2RiNmFiZjdlOTFlN2MxZjFmYzNkIn0=

eyJpdiI6IjBnSUZ6Vm1mQXVuVnZjR01wVDVoRGc9PSIsInZhbHVlIjoibnNoUkhaeXBibk5tTW1pY0ZKNVdaem1vNFVYWjdUSzkxNld4emkxTkxmS2dsK0w2SlM2U3k3dkh4Wk1QWXEyQU5NdWVUZElxTUFOeE1FMGJxRlU0YWc9PSIsIm1hYyI6ImYyMTk2YzIxMTM5OWY2ZTY3YmY1ODU4MjI2ZmZmOTFjZjk1ZDE0YzQ3YmRhZjBmMjljZGI0MjhiODMwZjJlZWIifQ==

eyJpdiI6IjBITldLR0ZmT2Y3dmZ0U1wvbjloSU9RPT0iLCJ2YWx1ZSI6InVkM25lMVhPa3R5VXpuNDlJemROOUJxNUFkSE03blc5cEVFQ0F0ZzU4dHg1UkFOYmVzVGZTNFVIU1AyMTUrUmsiLCJtYWMiOiI4Y2JkM2JmNzE2N2VkMjFhYmU0NTIxZDllNjYwOTE0MWNhY2MzMTkwMTk5MGNlOTFmZjEwYzljNjQ3YjZjMzRhIn0=

eyJpdiI6IlZlWXdUcElkdDFkXC94dUlHYjhaS293PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlUwRktoSVJ2ckRqQU96TEdVXC81K0NUdEQ2Q1NmcjR5UStydW4yXC9PRUYrOTlTWEZqbzJTODl5YXdJd1FHRnB0TExRWU9yTnN2NVg1NTBnVE1HdlwvelwvSTNCdWd4czRWaUpzdXgxTDBHQlhVcz0iLCJtYWMiOiI1ZDE5ZjBlNjIxN2QwYjRjMzM4YjE5ZjQxNDBiN2Y4NTU4YjUxZDQ2Y2ExMzExNzVmMGEyMjkwNTZmOTUzOGI4In0=

eyJpdiI6IlJ1bnNTbW8yRkIxNEVOSGJUQm90M1E9PSIsInZhbHVlIjoiTUxOQ2Z4SHJiazNNQ1kxeSs4MnA1elN5RHpabU8zU3FJQTJLOVNmV1NuTzVrTm1sXC91NmhMd1orOGR1VlVhMGgiLCJtYWMiOiIxNzg3MzVjNTQwMjQ5ZWU1ZjJkN2FhNDc4NWUzZmVmYjM3MmRlMGUwMWQzZjBiMWNhODUxMTk2ZjhiYjk2MmJjIn0=

Một người Cảnh giới Nguyên Đan Viên Mãn rất có thể địch được tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh điểm, vậy và lại bị người không giống tặng cho tới thương hiệu yếu ớt ớt.

eyJpdiI6IjJUaGJYZ3hZdUZxVWk2N3g2RW84Umc9PSIsInZhbHVlIjoialRWbEV3NEptQ0JPYmFYS3ltRElwXC9xbGJnR29MN2N4bjVWanNmM1BXNTlUMW4zV2pBQnN2U0kyVmQ0Wk90MFYiLCJtYWMiOiJkMTI2OGM2NWM1MGJhNWJmMWE3YzIwZDc0YWJiOWQ3MWIyNTJmZWJjYzE4MDNhZWQ4Y2Q4YmVmNjY5ZDY2MzUxIn0=

eyJpdiI6IldNZEp3OGsxOXpcLzQwK0ZqbHJ0clVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImtDOUVpZHdxOENFendTODRNdXFDaDVqZmdwYkdxZFcwdXhHR1FkSCtsTW1CTXppV2VEbTFLbHdNUmhrOWVcL0MxallPN1I5VHJiUFordWd3VGs5UmRlS3JKOWpYc3FlellPXC9qaFRKTDRud0ViektuUHZNSUl3WVR4bkJlYnZhVTVMb0dudWpKdU85cU1nRHI3WmFBeE5JU2lcL3dhUERkWk5Oeng1b3RZOUR0UmVaeDJqOHhTVWtvaFozTDZPZUdqZDE5clY4enNQUWtFSjVDUUxuUjJzbXhHMFpObWM4UFwvczlXUWlTV3NFblcybzltM1BNZUxCam5RQlo1RnFBWEVsbkUwb1pHXC83eEh0XC9KSEtkS3ZTaGV6VHlUSUNDTzJSNm8zUGlcL0lrb0lYUT0iLCJtYWMiOiJlOTE2YzhiY2JmMTFjMWVhNDFhNjVhMzk4YmI0ZDU0NGQ2OGIyZGNmYzQ5MDU2ODEzODgwOTljMjhlOGY4NjUyIn0=

eyJpdiI6IkR4VVIxNjdLMEl3OUZ4b1NEdWZhdWc9PSIsInZhbHVlIjoiSEg5R0FYb3dNOWV6S2l2bWl0WDhVZ29qSitQUjNIbVc1NFwvY1NBNlZuY1gyeEUwU05ib3owTEo5S3FyQmdNbnoiLCJtYWMiOiJlN2QxZTNjN2NkYWYzYTliM2U3ZjI1ODFlZjcxZDFmMTZjOTUxMzk4YmJhNzg3MmE1MjUyOWMzZGNmYTkwMzc3In0=

eyJpdiI6IlY0eURlZCs1Unc5NXdBZ20wUzB1R3c9PSIsInZhbHVlIjoiNkRMb2dmdUloekd1NEhHbGFWNEpTcWdhYjZpVXdTSFwvdTZzNENQbHZmVUpnV1czVTU4aEV3XC9kM1pWQjZDXC8rM2RaMklOU2dQbENqOWs2V3A1SUlTMkNnNDAzVHZGK3NESm9xQjhMTlwvRlZsUTU0eTN0cHUzWjlQUGx2aGxjejNoa1FlWmVuZzFqaDRoUUtLaTVwbkVxXC95MW1WUVVxVGVmdXhoVWdoYW5mMlwvM0xBT2hoZm5HOEZWbXlhZzZGSHp0dVZOTW1kM0RXVWRDZGNvR0c0Z2g2UlBOSHU2d3NRdG9tMlRPUGZCNmN5Q3FrZm9Xd091RkN1K0RiMzR1TkdOVUthTFE5TFBudGZ3amxmMzdpMzRpRUY2bUFabXdlMTBaaktBXC90WFV5Nzk3SjdySGVMMFk2UG0zXC80RWRYek9WRnhCVCtzbkxtd1JjOEtyUTExallJU2dYTGlJRWVwMTB6YVVURmgzbjQyXC9LYVRFelBIUHpaZkZBQ1Y5M3Zkd0pMS2RHUDdxbGxueTF3TVIyNzduWUUyeFlqY1ZVWXViXC8yQ29HR1JYMUd5ZGt3ME4yZUl3WXpNT3hLYjYrSjhQenBsVHRtdEJYYnlqdGdJdU5PcmRyc3VBPT0iLCJtYWMiOiI0OTE4MDFlNTU2ZTRjN2ExMTQ5NTU2OThkYjhlYTNhNjhkZDdhZjVhODQyOGE5OTEyYThhNDQ4MDhkYWVmZTgyIn0=

eyJpdiI6Im1QVStWN3ZRWVRUdmxoZWJkNERBQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiRkZ3U1ljNGNjOE5SVjRwZTBjVkJMYjRDSzJlT1wvNTBCV1wvUVpFXC94Mm9FSWxKbXZkV3pEdFltK0k3UHVoTFNSVyIsIm1hYyI6IjMxYzRmMjgyYjc3YjM4MzY0NjE2MjhmMzRlYjE4NWFkM2M3NjA5NmI1ZWY1YjZmMDE5YjdmMTNkOWIxNjNhMzcifQ==

eyJpdiI6IlVRWHFvMzNsSFJrSWE5a0dwckgxNWc9PSIsInZhbHVlIjoiZlJwa0t3TlQ5OFZncU5qVUV4RGdqQXJmbmpqZTc5bHh2a2VGYk1OVzJsK3NmQTNTMnJtYVZoZmExekoxZTgyb3JEakM3c0lDRHVjS0xYZ3l0WEFlMmpVMnh3bDBsTHh0SmRTZnJzMWhNVXZUa090Nzh4QXkwTFBSZzhYYXlpaWF5cjVEWERnb1BUeEVnR1ZmdmVyb0UrZHIyXC9HNmNCangxcXhNNm92a09YNEw4QUoxZXF4Z1I0QmU1R01hXC9hOFYrRDU0bHhTOFpiYWVtQVNHVzNiQ04zZ0NMMTBYeDIxT1JGTFdBTHJ3eksxajlJZDNpclVlMUNSWDJ4UEVlNmNHSEVvWGZQTTArY1d2WjFqMTd6NVBMK3NFTzlQcTFSa2toSVY2cm5Jc3BONEpTNjBRVjJlelNNcHJCSzF4eUdUMXlBcCtOMWxwMUtIdVpsVUd6dFoxNXc9PSIsIm1hYyI6IjhkM2ViZGFkZTlmNGIwMDhmNDJmNDBmNmYzMTk1ZTI3ZGY2OTQyMDMyZjdiMmNhMGY5ZmQ2ODVkYTMzYjA3YjIifQ==

eyJpdiI6IldIV0cwYkxzMUdkSU8zQU5UeDR2eXc9PSIsInZhbHVlIjoiTTI4YjNlUGFLaDNrcGQ5Z1hVTjFlNGZ3MUQ1YTJlczBmQXJneHQ2b2tuSUNyTXN0ZDFJa0lmNHU2NFpSTEpzMSIsIm1hYyI6ImJiNjlhMWY0YjVmOGEyNGUzNGQzZDJmYjM4YWI4YTJmYTY2MDI4M2EyOTY4NTgwYWYxY2VjNGY1OWMyODYxZjkifQ==

Xem thêm: Tải App VN88 Nhanh Chóng Về Điện Thoại Và Máy Tính

eyJpdiI6IjY3c1hCc3dLTSt3UnVIMnVlTXcxblE9PSIsInZhbHVlIjoiY1NWQ3JLSnliTDg5Q2FTdElLWFZNaWc4YmZlWEFMdmZmaENPYjZzV0JFMGJpNHN1MzFvVjNXY284MEFOcHRXV2Jkb21UaFZXVFZ6NVdPdWV3QjMrQzFPaGltT21jSVJXQktsYzNacUU1VEVXV1dKY3NzMTRvakhERnh4YlAzN3c1QlRzRkowV2MxeURZRUhsMkZhS0xyUDhUTWdjdUN5OUFXMktkczdreUdzPSIsIm1hYyI6IjQ3MjgxMzRjODA0YmQyZDZiNDhkZmMwODAwZTQxNWY0MjRjYWQwMDdlMjRlNjRmYTc4ZTFhYzFhZDUyOWExZTYifQ==

eyJpdiI6IjBkWElRWUo5bkxJOW4xcm9LT2g4bVE9PSIsInZhbHVlIjoiNjF4OTNDZXdmdGkrSGNFWGt1SlUrbTd6a1BUN3JoOVhCQ3pMTTA5a1FoTTJlSXl6eStjc3dWT01JTkRuYjFoQyIsIm1hYyI6IjRhZDEzYmE1NzNlYWMxNjM0Yzc3NjQ3NmJhNWMxODMyY2Q2YjVlZWUxYTFiNmExOGU3OTVjMTMzYmQ0MTc1MjYifQ==

eyJpdiI6ImQ3QUtcL0EzdFd4Vk8rRDV6TEErSmZnPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImhcL2hCUG5TR08yQ2pVNE85RzkxcXVcL2lmaThyeHJPd0lPK3pudXVpTnFFODZ3bGliZEk3TUkzK2ZqZ0dmTVZNVDJtNENZSWZDZEdlanY2bXdMTFRxN3BGdGo4dEJHMTJJcXp0bVA1Z0I5ZjJHM0h0bG9WUVZCQ3RzYW1pdzJiREpoaWRUM2w4MHNnVVBKcGx4XC9LTk9EWDNFXC9ER2wwYUpvQ1JvYnlqSnZCNjB0UzJoMU5ZUWh2dFRBM3ErbzFoczIiLCJtYWMiOiIxMTU3Y2NjNzBmOGJjM2NjOGUxOTFmMDFkMWQ4NjcxZTg3NTRkNmY3NDllMjg0ZGI0YWM0NzE2YmVmMWVlZWIxIn0=