đoá hoa tội lỗi

 • Reads 522,268
 • Votes trăng tròn,269
 • Parts 112

Ongoing, First published Sep 19, 2018

Bạn đang xem: đoá hoa tội lỗi

Table of contents

 • Chương 1: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 2: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 3: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 4: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 5: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 6: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 7: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 8: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (08)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 9: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (09)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 10: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (10)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 11: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (11)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 12: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (12)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 13: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (13)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 14: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (14)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 15: Như chính thức hao hao kết đôn đốc (15)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 16: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 17: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 18: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 19: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 20: Khởi mối cung cấp của Vườn Địa Đàng (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 21: Kế hoạch nước ngoài tình (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 22: Kế hoạch nước ngoài tình (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 23: Kế hoạch nước ngoài tình (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 24: Kế hoạch nước ngoài tình (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 25: Kế hoạch nước ngoài tình (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 26: Kế hoạch nước ngoài tình (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 27: Kế hoạch nước ngoài tình (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 28: Những năm mon hồn nhiên (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 29: Những năm mon hồn nhiên (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 30: Những năm mon hồn nhiên (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 31: Những năm mon hồn nhiên (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 32: Những năm mon hồn nhiên (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 33: Những năm mon hồn nhiên (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Fri, May 14, 2021

 • Chương 39: Bắt lửa (Cuối)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 40: Cô dâu chạy trốn (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 41: Cô dâu chạy trốn (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 42: Cô dâu chạy trốn (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 43: Cô dâu chạy trốn (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 44: Những ngày cộng đồng sinh sống (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 45: Những ngày cộng đồng sinh sống (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 46: Những ngày cộng đồng sinh sống (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 47: Những ngày cộng đồng sinh sống (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 48: Những ngày cộng đồng sinh sống (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 49: Những ngày cộng đồng sinh sống (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 50: Những ngày cộng đồng sinh sống (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 51: Người tình ánh trăng (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 52: Người tình ánh trăng (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 53: Người tình ánh trăng (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 54: Người tình ánh trăng (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 55: Người tình ánh trăng (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 56: Chân tướng mạo được trưng bày (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 57: Chân tướng mạo được trưng bày (02)

  Fri, May 14, 2021

  Xem thêm: truyện chiến thần cuồng phong

 • Chương 58: Chân tướng mạo được trưng bày (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 59: Chân tướng mạo được trưng bày (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 60: Chân tướng mạo được trưng bày (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 61: Chân tướng mạo được trưng bày (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 62: Chân tướng mạo được trưng bày (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 63: Ảo giác xuất hiện tại (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 64: Ảo giác xuất hiện tại (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 65: Ảo giác xuất hiện tại (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 66: Ảo giác xuất hiện tại (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 67: Hôn lễ mon tư (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 68: Hôn lễ mon tư (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 69: Hôn lễ mon tư (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 70: Hôn lễ mon tư (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 71: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 72: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 73: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 74: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 75: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 76: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 77: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 78: Hạnh phúc láo nháo đau khổ nhức (08)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 79: Này người tôi yêu thương (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 80: Này người tôi yêu thương (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 81: Này người tôi yêu thương (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 82: Này người tôi yêu thương (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 83: Này người tôi yêu thương (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 84: Này người tôi yêu thương (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 85: Này người tôi yêu thương (07)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 86: Yêu lại từ trên đầu (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 87: Yêu lại từ trên đầu (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 88: Yêu lại từ trên đầu (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 89: Yêu lại từ trên đầu (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 90: Yêu lại từ trên đầu (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 91: Yêu lại từ trên đầu (06)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 92: Dưới vẻ hình thức (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 93: Dưới vẻ hình thức (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 94: Dưới vẻ hình thức (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 95: Dưới vẻ hình thức (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 96: Dưới vẻ hình thức (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 97: Thành phố của Chúa (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 98: Thành phố của Chúa (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 99: Thành phố của Chúa (03)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 100: Thành phố của chúa (04)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 101: Gửi thanh xuân (Thượng)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 102: Gửi thanh xuân (Trung)

  Fri, May 14, 2021

 • Chương 103: Gửi thanh xuân (Hạ)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 1: Triệu hồn

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 2: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (01)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 3: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (02)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 4: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (3)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 5: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (4)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 6: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (05)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 7: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (6)

  Fri, May 14, 2021

 • Ngoại truyện 8: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử đậu hồng (7)

  Fri, May 14, 2021

  Xem thêm: cuồng nữ trọng sinh

 • Ngoại truyện 9: Đổi cả ngoài trái đất lấy phân tử hồng đậu (End)

  Fri, May 14, 2021

Tác giả: Loan
  
  Người dịch: Hé
  
  Nhân vật: Tống Ngọc Trạch x Triệu Hương Nông
  
  Giới thiệu:
  Câu chuyện về cuộc lừa tình ngoạn mục của phái mạnh chủ yếu, và cơ hội anh tớ từng bước rơi lầy lội nhập tuyến phố "nghiện ngập" phái đẹp chính!

#4wattpad