điều kiện vé vietnam airlines

Bạn đang xem: điều kiện vé vietnam airlines

Hành trình Nội địa VN - Hạng phổ thông

Áp dụng so với vé xuất kể từ 04/12/2022

Hoàn vé Đổi vé Hành lý Go show - Đổi chuyến bên trên sảnh bay Chọn chỗ Quầy giấy tờ thủ tục ưu tiên Phòng khách hàng Bông Sen Quyền lợi nằm trong dặm Bông Sen Vàng

Phổ thông linh hoạt

(Hạng đặt điều địa điểm Y/B/M)

Phí  hoàn: 500.000 VNĐ Miễn phí
Ngoại lệ: Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Phí 360.000 VNĐ/1 phiên đổi
- Xách tay: 1 khiếu nại (10kg) và 1 phụ khiếu nại (2kg) (*)
- Ký gửi: 1 khiếu nại (23kg)
- Miễn phí
- Ngoại lệ: Giai đoạn Tết Nguyên Đán thu phí
Miễn phí Bao bao gồm Không áp dụng 100% số dặm thưởng và dặm xét hạng

Phổ thông chi phí chuẩn

(Hạng đặt điều địa điểm S/H/K/L)

Phí  hoàn: 500.000 VNĐ
Miễn phí
Ngoại lệ: Giai đoạn Tết Nguyên Đán: Phí 360.000 VNĐ/1 phiên đổi
- Xách tay: 1 khiếu nại (10kg) và 1 phụ khiếu nại (2kg) (*)
- Ký gửi: 1 khiếu nại (23kg)
Thu phí Thu phí Không bao hàm Không áp dụng
80% số dặm thưởng và dặm xét hạng

Phổ thông tiết kiệm

(Hạng đặt điều địa điểm Q/N/R/T/E)

Phí  hoàn: 500.000 VNĐ
Phí 360.000 VNĐ/1 phiên đổi
- Xách tay: 1 khiếu nại (10kg) và 1 phụ khiếu nại (2kg) (*) 
- Ký gửi: 1 khiếu nại (23kg)
- Hạng Q/N/R: Thu phí
- Hạng T/E: Không áp dụng
Thu phí Không bao gồm Không áp dụng
60% số dặm thưởng và dặm xét hạng

Phổ thông siêu tiết kiệm

(Hạng đặt điều địa điểm P/A/G)

Không áp dụng
Không áp dụng
Xách tay: 1 khiếu nại (10kg) và 1 phụ khiếu nại (2kg) (*) 
Không áp dụng Thu phí Không bao hàm Không áp dụng
10% số dặm thưởng

Điều khiếu nại giá bán vé chung

Xem thêm: game tàu chiến

(*) Đối với những chuyến cất cánh ko nên bởi Vietnam Airlines khai quật, vâng lệnh ĐK của hãng sản xuất sản phẩm ko khai quật. 

1. Giá vé mang đến trẻ em em

  • Giá vé trẻ nhỏ bên dưới 2 tuổi: vì chưng 10% giá bán vé người rộng lớn.
  • Giá vé trẻ nhỏ kể từ 2 cho tới bên dưới 12 tuổi: vì chưng 90% giá bán vé người rộng lớn.

2. Kết phù hợp giá: Các loại giá bán vé được quy tắc kết phù hợp với nhau. gí dụng ĐK ứng theo đòi từng tầm cất cánh.

3. Thay đổi 

  • Chỉ được quy tắc thay cho thay đổi thanh lịch hành trình/loại giá bán mới nhất vì chưng hoặc cao chi phí rộng lớn. Khách nên trả chênh nghiêng giá bán vé đột biến nếu như với.
  • Phí thay cho thay đổi ko được trả vào cụ thể từng tình huống.
  • Quý khách hàng rất có thể tự động thay cho thay đổi vé bên trên trang web của Vietnam Airlines.

4. Hoàn vé

  • Hoàn vé đang được dùng một phần: khách hàng được trao lại phần chênh nghiêng thân mật giá bán vé đang được mua sắm với giá bán vé của tầm cất cánh đang được dùng. Khách nên trả khoản phí trả vé.
  • Quý khách hàng rất có thể tự động trả vé trên website của Vietnam Airlines.

5. Chọn số ghế trước: Quý khách hàng vui sướng lòng coi cụ thể bên trên phía trên.

6. Nâng hạng dịch vụ: Quý khách hàng vui sướng lòng coi cụ thể bên trên phía trên.

7. No show - Khách vứt chuyến

  • Phí No show là nút phí vận dụng Khi khách hàng không mờ và ko triển khai thay cho thay đổi vé 3 giờ đồng hồ trước giờ phát xuất của chuyến cất cánh ghi bên trên vé . 
  • Phí này vận dụng song lập với những phí thay cho thay đổi vé. 
  • Quý khách hàng rất có thể tự động bỏ đặt điều địa điểm bên trên trang web của Vietnam Airlines để rời tổn thất phí No show.

Các ĐK bên trên đó là ĐK cộng đồng, ĐK rõ ràng của từng nút giá bán rất có thể khác lạ với ĐK cộng đồng được công tía. Vui lòng phát âm kỹ ĐK rõ ràng của giá bán vé được thông tin Khi người tiêu dùng mua sắm vé.

Xem thêm: giá icloud