đại thú tân nương

 • Reads 965,785
 • Votes 42,322
 • Parts 97

Complete, First published Mar 25, 2015

Bạn đang xem: đại thú tân nương

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 1 : Đại thú tân nương

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 2 : Tiểu Quận chúa bá đạo

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 3 : Lần đầu cho tới kỹ viện

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 4 : Quận chúa say rượu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 6 : Lần đầu đầu tiên gặp gỡ mặt

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 7 : Tân thầy thuốc quăng quật trốn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 8 : "Tai nạn" bất ngờ

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 9 : Tẩu tẩu hỗ trợ chúng ta phủ dược ~

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 10 : Một trượng này cứ nhằm Mạc Tuyền chịu đựng...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 12 : Quận Vương phi nhập truyền thuyết

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 15 : Nụ hít bất ngờ

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 16 : Dù gả cho tới trư cẩu tao cũng ko gả cho tới hắn!

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 19 : Bừng tỉnh - Thấu hiểu tâm tư

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương đôi mươi : Lo lắng chuồn tìm

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 21 : Mập lù mù. Một tối mất mặt ngủ.

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 22 : Ý đồ gia dụng của Trương Hằng

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 25 : Tâm tư láo loạn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 26 : Rắc rối sơ hiện

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 27 : Kế hoạch của Lăng Tử Nhan

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 29 : Nhân duyên sâm

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 30 : Kế hoạch ngốc nghếch

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 31 : Lăng Tử Hạo trở về

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 32 : "Viên phòng" là gì?

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 33 : Nàng là của ta!

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 34 : Suy nghĩ về thông suốt

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 36 : Tam chưởng chi ước (Ước quyết định thân phụ hình mẫu vỗ tay)

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 40 : Trốn mái ấm rời khỏi thanh lâu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 41 : Ta chỉ thuộc sở hữu ngươi

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 42 : Tìm cơ hội xuất thành

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 43 : Tranh đoạt hoa khôi

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 45 : Sóng bão táp Bách Hoa Lâu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 46 : Cầm chi tiêu phù hợp tấu

  Wed, Mar 25, 2015

  Xem thêm: trọng sinh chi khanh tâm phó nghiễn

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 49 : Một tối xuân tiêu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 50 : Bị bắt trở về

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 54 : Nữ nhân giành giật phong

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 55 : Say rượu loàn tính

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 56 : Nguy hiểm nhập gang tấc

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 57 : Lăng Tử Nhan trở về

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 62 : Sự yên tĩnh bình trước cơn bão

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 64 : Tiểu thư khuê các

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 65 : Bao cả thanh lâu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 70 : Mỗi người một tâm tư

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 73 : Bởi vì thế nường là Nhan nhi...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 74 : Bà sui gia tới

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 75 : Tâm tư của Lạc Nhạn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 77 : Triển khai nối tiếp hoạch

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 78 : Chuyện tối hôm ấy...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 79 : Âm mưu cơ của Trương Hằng

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 80 : Tử Y hóa học vấn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 83 : Vật Trương Hằng chứa chấp dấu?

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 85 : Tang hội chứng, vật chứng

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 86 : Ta tự tại rồi...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 87 : Đều là của nường...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 88 : Tâm quy về chốn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 89 : Từ lão gia tử

  Wed, Mar 25, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 91 : Chân chủ yếu mến một người...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 92 : Chuyện xưa của Lí Vi Tu

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 93 : Tranh đoạt Trạng Nguyên

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 94 : Biện pháp vẹn toàn

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 95 : Lời tao hứa với nường...

  Wed, Mar 25, 2015

 • Chương 96 : Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu?

  Wed, Mar 25, 2015

  Xem thêm: cô vợ thần y của cậu hạ là học sinh cấp ba

Tên gốc: 代娶新娘
  
  
  Tác giả: Lạc Khuynh – 洛倾.
  
  
  Thể loại: Bách phù hợp [GL], cổ trang, HE.
  
  
  Tình trạng bạn dạng raw: 96 chương trả.
  
  
  Editor: Bách Linh

You may also like

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phồn hoa tự động cẩm by nhatthanh2010

You may also like