cửa hàng chrome cho điện thoại

Bạn rất có thể tuỳ chỉnh Chrome bên trên PC bằng phương pháp thêm thắt những tiện lợi kể từ Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Cài đặt điều tiện ích

Lưu ý quan lại trọng: Quý khách hàng ko thể thêm thắt tiện lợi Lúc duyệt trang web ở Chế phỏng ẩn danh hoặc với tư cơ hội khách hàng.

Bạn đang xem: cửa hàng chrome cho điện thoại

 1. Mở Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.
 2. Tìm và lựa chọn tiện lợi tuy nhiên bạn thích setup.
 3. Nhấp vô Thêm vô Chrome.
 4. Một số tiện lợi tiếp tục cho chính mình biết liệu tiện lợi cơ sở hữu cần thiết một số trong những quyền hoặc tài liệu rõ ràng hay là không. Để phê duyệt, hãy nhấp vô Thêm tiện ích.
  • Lưu ý quan lại trọng: Hãy lưu giữ chỉ phê duyệt những tiện lợi tuy nhiên chúng ta tin cậy tưởng.

Để dùng tiện lợi, hãy nhấp vô hình tượng ở phía bên phải thanh vị trí.

Nếu chúng ta đang được dùng PC của phòng ban hoặc ngôi trường học tập, tổ chức triển khai của bạn cũng có thể ngăn một số trong những tiện lợi.

Cài đặt điều bên trên năng lượng điện thoại

 1. Trên điện thoại cảm ứng thông minh, hãy ngỏ phần mềm Chrome Chrome. Nếu chúng ta ko singin, hãy singin vô Chrome.
 2. Tìm tiện lợi bạn thích.
 3. Nhấn vô Thêm vô mùng hình.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấn vô Thêm vô mùng hình.

Vào đợt cho tới Lúc ngỏ Chrome bên trên PC, các bạn sẽ thấy thông tin về sự việc tiện lợi đang được setup. Nếu tiện lợi cơ cần thiết một số trong những quyền thì các bạn sẽ thấy đòi hỏi cấp cho quyền. Để phê duyệt, hãy nhấp vô Bật tiện ích.

Cài đặt điều tất nhiên một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac

Đôi khi, khi chúng ta setup một phần mềm bên trên Windows hoặc Mac, phần mềm này cũng setup một tiện lợi Chrome. Vào đợt cho tới khi chúng ta ngỏ Chrome:

 • Để cấp cho quyền và dùng tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Bật.
 • Để xoá tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Xoá.

Cài đặt điều vày chức năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo vệ

Để tăng cường độ bảo đảm Lúc setup một tiện lợi mới nhất qua quýt Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến, bạn cũng có thể sử dụng chức năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo đảm. Nếu nhảy chức năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo đảm vô Chrome, các bạn sẽ được chú ý Lúc setup một tiện lợi ko uy tín. Tiện ích sẽ là uy tín Lúc được tạo ra vày một ngôi nhà cải tiến và phát triển vâng lệnh Chính sách lịch trình giành cho ngôi nhà cải tiến và phát triển của Cửa sản phẩm Chrome trực tuyến.

Thường thì những ngôi nhà cải tiến và phát triển mới nhất cần mất mặt vài ba mon mới nhất đạt được tình trạng uy tín. Cuối nằm trong, công ty chúng tôi nỗ lực nhằm toàn bộ ngôi nhà cải tiến và phát triển sở hữu tiện lợi vâng lệnh đạt được tình trạng này Lúc thỏa mãn nhu cầu quyết sách lịch trình giành cho ngôi nhà cải tiến và phát triển của công ty chúng tôi.

Xem thêm: bí mật bị thời gian vùi lấp

Cài đặt điều tiện lợi xứng đáng tin cậy cậy

Khi chúng ta nỗ lực setup một tiện lợi, một vỏ hộp thoại tiếp tục xuất hiện tại.

 • Nếu chức năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo đảm ko tin cậy tưởng một tiện lợi, các bạn sẽ thấy thông tin “Tiện ích này sẽ không được xem năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo đảm tin cậy cậy”.
  • Nếu chúng ta vẫn ham muốn kế tiếp setup tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Tiếp tục thiết lập đặt.
  • Để diệt setup, hãy nhấp vô Đóng.
 • Nếu chức năng Duyệt trang web tin cậy sở hữu tăng nhanh bảo đảm tin cậy tưởng tiện lợi cơ, hãy nhấp vô Thêm tiện ích nhằm xong xuôi quy trình setup.

Quản lý tiện ích

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Thay thay đổi theo gót ý bạn:
  • Bật/tắt: Bật hoặc tắt tiện lợi.
  • Cho phép tắc chính sách ẩn danh: Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết. Bật tuỳ lựa chọn Cho phép tắc ở chính sách ẩn danh.
  • Sửa tiện lợi bị hỏng: Tìm tiện lợi bị hư đốn rồi nhấp vô Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Sửa tiện ích.
  • Cho phép tắc truy vấn trang web: Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết. Mé cạnh tuỳ lựa chọn “Cho phép tắc tiện lợi này gọi và thay cho thay đổi toàn bộ tài liệu bên trên những trang web chúng ta truy cập”, hãy thay cho thay đổi quyền truy vấn trang web của tiện lợi trở thành Khi nhấp chuột, Trên những trang web cụ thể hoặc Trên toàn bộ những trang web.

Xoá ứng dụng ô nhiễm tiềm ẩn

Nếu chúng ta sửa một tiện lợi tuy nhiên tiện lợi này vẫn bị hư đốn, thì rất có thể một lịch trình xứng đáng ngờ đang được thay cho thay đổi những tệp của tiện lợi này.

 1. Trên PC chạy Windows, hãy Tìm ứng dụng ô nhiễm bên trên PC.
 2. Trên PC chạy Windows, Mac hoặc Linux, hãy chạy ứng dụng khử vi-rút hoặc ứng dụng kháng ứng dụng ô nhiễm. Xoá từng lịch trình ứng dụng rất có thể đang được tác động cho tới Chrome.
 3. Trên toàn bộ những loại PC, hãy sửa tiện lợi bằng phương pháp tuân theo những bước sau:
  1. Mở Chrome bên trên PC.
  2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
  3. Tìm tiện lợi bị hư đốn rồi nhấp vô Sửa. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Sửa.
 4. Nếu thao tác này không còn tác dụng, hãy truy vấn Diễn đàn trợ chung Chrome và share trường hợp của người tiêu dùng với công ty chúng tôi.

Cho phép tắc tiện lợi gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web

Một số tiện lợi cần phải có quyền gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web. Quý khách hàng rất có thể thay cho thay đổi quyền của tiện lợi bất kể khi này.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấp vô hình tượng Tiện ích .
 3. Nhấp vô hình tượng Thêm Sắp xếp sau đó trỏ cho tới mục "Tiện ích này rất có thể gọi và thay cho thay đổi tài liệu trang web".
 4. Quyết tấp tểnh quyền tiếp tục cấp cho mang lại tiện ích:
  • Khi chúng ta nhấp vô tiện ích: Tuỳ lựa chọn setup này chỉ được cho phép tiện lợi truy vấn vô trang web lúc này vô thẻ hoặc hành lang cửa số đang được ngỏ khi chúng ta nhấp vô tiện lợi cơ. Nếu đóng góp thẻ hoặc hành lang cửa số này, các bạn sẽ cần nhấp vô tiện lợi nhằm nhảy lại.
  • Trên [trang trang web hiện tại tại]: Cho phép tắc tiện lợi tự động hóa gọi và thay cho thay đổi tài liệu bên trên trang web lúc này.
  • Trên toàn bộ những trang web: Cho phép tắc tiện lợi tự động hóa gọi và thay cho thay đổi tài liệu bên trên toàn bộ những trang web.

Thêm hoặc xoá quyền truy vấn vào một trong những trang web cụ thể

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi, hãy nhấp vô Chi tiết.
 4. Trong mục “Quyền”, hãy thêm thắt hoặc xoá một trang web:

Gỡ setup tiện ích

Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy tìm hiểu hình tượng của tiện lợi. Nhấp con chuột cần vô hình tượng rồi lựa chọn Xoá ngoài Chrome.

Nếu chúng ta ko thấy hình tượng của tiện lợi, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, nhấp vô hình tượng Tuỳ lựa chọn không giống Thêm sau đó Tiện ích.
 3. Trên tiện lợi bạn thích xoá, hãy nhấp vô Xoá.
 4. Xác nhận bằng phương pháp nhấp vô Xoá.

Sử dụng tiện lợi bên trên từng loại máy tính

Xem thêm: cưới chui với trung tá

Sắp xếp bên trên thanh công cụ

Ở phía bên phải thanh vị trí, hãy tìm hiểu hình tượng của tiện lợi.

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Kéo hình tượng của tiện lợi cho tới địa điểm mới nhất.

Ẩn tiện ích

 • Cách ẩn từng tiện ích:
  1. Nhấp con chuột cần vô hình tượng.
  2. Chọn Bỏ ghim.
 • Cách tìm các tiện lợi chúng ta đang được ẩn: Nhấp vô hình tượng Tiện ích .

Hiển thị tiện ích

Để fake tiện lợi đang được ẩn quay về thanh công cụ:

 1. Chọn hình tượng Tiện ích .
 2. Tìm tiện lợi đang được ẩn.
 3. Chọn hình tượng Ghim Ghim.
  • Lưu ý quan lại trọng: Một số tiện tích không tồn tại tuỳ lựa chọn này​.

Tác giả

Bình luận