chia sẻ vị trí iphone

Anh Vũ   -   Thứ phụ thân, 07/02/2023 12:08 (GMT+7)

Bạn đang xem: chia sẻ vị trí iphone

Người sử dụng iPhone hoàn toàn có thể share địa điểm thời điểm hiện tại của mình vì thế Tin nhắn, Apple Maps, Google Maps và phần mềm “Find My” của Apple. Mặc mặc dù Apple được cho phép người tiêu dùng dễ dàng và đơn giản share địa điểm với những người tiêu dùng iPhone không giống, tuy nhiên đem một số trong những phương pháp để gửi địa điểm của cho tất cả những người dùng vũ khí Android.

Bình luận:

Bạn nghĩ về gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi comment.

Gửi comment

Xem thêm: xoá logo tiktok trên video