cách xoay ảnh trong word

Lưu ý: Nếu các bạn ko thấy cáctab Định dạng Hình dạng ,Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Hình ảnh, hãy đáp ứng các bạn tiếp tục lựa chọn vỏ hộp văn phiên bản, hình hoặc WordArt. cũng có thể các bạn cần bấm lưu ban nhập đối tượng người sử dụng nhằm banh tab Định dạng.

Xoay bất kể góc nào

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

  Bạn đang xem: cách xoay ảnh trong word

 2. Chọn núm điều khiển và tinh chỉnh xoay ở đầu đối tượng người sử dụng, rồi kéo theo phía mình muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để số lượng giới hạn góc xoay tăng 15 phỏng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm điều khiển và tinh chỉnh xoay.

  • Khi các bạn xoay nhiều hình, từng hình tiếp tục xoay xung quanh điểm trung tâm của riêng biệt hình bại thay cho xoay theo đòi group.

Xoay góc đúng đắn theo đòi độ

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng Hìnhdạng , Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh > dạng.

 3. Chọn Xoay, rồi lựa chọn Xem thêm tùy lựa chọn xoay.

  Menu Xoay với Tùy lựa chọn Xoay Khác được chọn

 4. Trong ngăn hoặc vỏ hộp thoại banh rời khỏi, nhập sự cân đối góc nhằm xoay đối tượng người sử dụng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người sử dụng cho tới đích thị địa điểm mong ước.

Xoay 90 phỏng

 1. Chọn đối tượng người sử dụng mình muốn xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng Hìnhdạng , Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh > dạng.

 3. Chọn Xoay, rồi:

  • Để xoay đối tượng người sử dụng 90 phỏng thanh lịch phía bên phải, hãy chọn Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng người sử dụng 90 phỏng thanh lịch phía trái, hãy chọn Xoay Trái 90°.

Lật đối tượng

Bạn hoàn toàn có thể tạo nên cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người sử dụng (đảo đối tượng) bởi vì những khí cụ Lật.

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng hìnhdạng , Công cụ Vẽhoặc Công cụ hình ảnh > dạng, chọn Xoay, rồi:

  • Để lộn ngược một đối tượng người sử dụng, lựa chọn Lật dọc.

  • Để tạo nên hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người sử dụng (ngoại trừ WordArt), nên chọn lựa Lật Ngang.

Phản chiếu văn phiên bản WordArt hoặc Hình

 1. Chọn WordArt hoặc Hình nhằm phản chiếu.

  Để hiểu thêm vấn đề, hãy coi mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Công cụ Vẽ.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản Biểu tượng cảm giác văn bản > Xoay 3 chiều > lựa chọn Xoay 3D.

 4. Dưới Xoay 3-D, đặt điều Xoay X trở thành 180°.

  Thiết đặt điều xoay 3-D với X được đặt điều trở thành 180 độ

Lưu ý: Để xoay văn phiên bản nhập hình,

Xoay bất kể góc nào

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Chọn núm điều khiển và tinh chỉnh xoay ở đầu đối tượng người sử dụng, rồi kéo theo phía mình muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  Lưu ý: Để số lượng giới hạn góc xoay tăng 15 phỏng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm điều khiển và tinh chỉnh xoay.

Xoay góc đúng đắn theo đòi độ

 1. Chọn đối tượng người sử dụng xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Hình ảnh nếu như bạn đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, lựa chọn Xoay ,rồi lựa chọn Xem thêm thắt tùy lựa chọn xoay.

  Xem thêm thắt Tùy lựa chọn Xoay bên trên thực đơn Xoay

  Nếu các bạn ko thấy tab Công cụ Ảnh, Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đáp ứng các bạn tiếp tục lựa chọn hình ảnh. cũng có thể các bạn cần bấm lưu ban nhập hình ảnh nhằm banh tab Định dạng.

 3. Trong ngăn hoặc vỏ hộp thoại banh rời khỏi, nhập sự cân đối góc mình muốn xoay đối tượng người sử dụng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người sử dụng cho tới đích thị địa điểm mong ước.

Lật đối tượng

Bạn hoàn toàn có thể tạo nên cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người sử dụng (đảo đối tượng) bởi vì những khí cụ Lật.

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Hình ảnh nếu như bạn đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, lựa chọn Xoay ,rồi tiến hành một trong những công việc sau:

  Xem thêm: thoáng chốc phải lòng em

  • Để lộn ngược một đối tượng người sử dụng, lựa chọn Lật dọc.

  • Để tạo nên hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người sử dụng (ngoại trừ WordArt), nên chọn lựa Lật Ngang.

Nếu các bạn ko thấy những tab Định dạng Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh, hãy đáp ứng các bạn tiếp tục lựa chọn một vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh. cũng có thể các bạn cần bấm lưu ban nhập đối tượng người sử dụng nhằm banh tab Định dạng.

Phản chiếu WordArt hoặc Văn phiên bản Hình

 1. Chọn WordArt hoặc Hình nhằm phản chiếu.

  Để hiểu thêm vấn đề, hãy coi mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Công cụ Vẽ > dạng.

 3. Chọn Hiệu ứng Văn bản > Xoay 3 chiều > lựa chọn Xoay 3D.

 4. Bên dưới Xoay 3-D, đặt X trở thành 180°.

  Đặt xoay x 3 chiều trở thành 180

Xoay bất kể góc nào

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Chọn núm điều khiển và tinh chỉnh xoay ở đầu đối tượng người sử dụng, rồi kéo theo phía mình muốn.

  Xoay con cái trỏ thủ công cầm

  • Để số lượng giới hạn góc xoay tăng 15 phỏng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm điều khiển và tinh chỉnh xoay.

  • Khi các bạn xoay nhiều hình, từng hình tiếp tục xoay xung quanh điểm trung tâm của riêng biệt hình bại thay cho xoay theo đòi group.

Xoay góc đúng đắn theo đòi độ

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng hình ảnh >Xoay.

 3. Chọn Xem thêm tùy lựa chọn xoay.

  Mục thực đơn Xem thêm thắt tùy lựa chọn xoay

 4. Trong ngăn hoặc vỏ hộp thoại banh rời khỏi, nhập sự cân đối góc nhằm xoay đối tượng người sử dụng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người sử dụng cho tới đích thị địa điểm mong ước.

Xoay 90 phỏng

 1. Chọn đối tượng người sử dụng mình muốn xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Hình ảnh .

 3. Chọn Xoay, rồi:

  Xoay menu

  • Để xoay đối tượng người sử dụng 90 phỏng thanh lịch phía bên phải, hãy chọn Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng người sử dụng 90 phỏng thanh lịch phía trái, hãy chọn Xoay Trái 90°.

Lật đối tượng

Bạn hoàn toàn có thể tạo nên cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người sử dụng (đảo đối tượng) bởi vì những khí cụ Lật.

 1. Chọn đối tượng người sử dụng cần thiết xoay.

 2. Đi cho tới Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng Hình ảnh .

 3. Chọn Xoay, rồi:

  Xoay menu

  • Để lộn ngược một đối tượng người sử dụng, lựa chọn Lật dọc.

  • Để tạo nên hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người sử dụng (ngoại trừ WordArt), nên chọn lựa Lật Ngang.

Phản chiếu văn phiên bản WordArt hoặc Hình

 1. Chọn WordArt hoặc Hình nhằm phản chiếu.

  Để hiểu thêm vấn đề, hãy coi mục Chèn WordArt.

 2. Chọn Định dạng hình > Ngăn Định dạng.

 3. Dưới Xoay 3-D, đặt điều Xoay X trở thành 180°.

  Thiết đặt điều xoay 3-D với X được đặt điều trở thành 180 độ

  Xem thêm: lâu chủ vô tình

Xoay bất kể góc nào

 1. Chọn đối tượng người sử dụng mình muốn xoay.

 2. Chọn núm điều khiển và tinh chỉnh xoay ở đầu đối tượng người sử dụng, rồi kéo theo phía mình muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay