cách chuyển dữ liệu từ iphone sang samsung

Khi chúng ta phát động vũ trang Galaxy phen thứ nhất, các bạn sẽ thấy nội dung kính chào. Chọn “iPhone or iPad” (iPhone hoặc iPad). Chọn mạng Wi-Fi, thiết đặt thông tin tài khoản Google của người sử dụng và thẻ SIM bạn thích dùng và chính thức với Smart Switch.

Bước 1: Kết nối

Kết nối vũ trang Galaxy mới nhất của người sử dụng với iPhone hoặc iPad cũ vị cổng USB-C-Lightning. Để truyền tài liệu, xác nhận Galaxy mới nhất của người sử dụng là vũ trang uy tín. Khi chú ý “Trust this computer?” (Tin tưởng PC này?) xuất hiện nay bên trên iPhone hoặc iPad, hãy nhấn vô “Trust” (Tin tưởng).

Bạn đang xem: cách chuyển dữ liệu từ iphone sang samsung

Bước 2: Chọn

Chọn tài liệu bạn thích fake kể từ vũ trang cũ rồi nhấn “Truyền”.

Bước 3: Nhập

Bắt đầu nhập và nhằm Smart Switch tiến hành tác vụ cho chính mình. Galaxy của các bạn sẽ sẵn sàng sinh hoạt ngay lập tức tức thời. Vẫn giữ lại cáp liên kết. Sau Lúc thiết lập hoàn thành, chúng ta có thể đánh giá tình trạng truyền gửi vô thông tin của tôi.

Bước 4: Chuyển vấp ngã sung

Bạn quên ko truyền tài liệu này đó? Nhấn vô “Get your iCloud data” (Nhận tài liệu iCloud) rồi singin vô thông tin tài khoản iCloud của người sử dụng. Chọn nội dung bạn thích truyền và nhấn “Import” (Nhập).

Cách fake thiết đặt hiển thị, keyboard và điều phối quý phái vũ trang Galaxy mới

Tận dụng tối nhiều thưởng thức của người sử dụng với Smartphone cũ vị Smart Switch nhằm fake những thiết đặt được cá thể hóa quý phái Smartphone mới nhất một cơ hội thuận tiện và đơn giản dễ dàng.

Xem thêm: truyện đam mỹ hay hoàn

Chế phỏng coi tiến độ thiết lập về Sắp xếp Smartphone của người sử dụng với những tùy lựa chọn nhằm truyền màn hình hiển thị chủ yếu và phần mềm. Chế phỏng coi tiến độ thiết lập về Sắp xếp Smartphone của người sử dụng với những tùy lựa chọn nhằm truyền màn hình hiển thị chủ yếu và phần mềm.

Bước 1. Chọn những tùy lựa chọn bạn thích truyền, nhằm bố trí Smartphone và nhấn “Next” (Tiếp).

Bước 2. Chọn những tùy lựa chọn bạn thích truyền, nhằm điều phối Smartphone và nhấn “Next” (Tiếp).

Chế phỏng coi tiến độ thiết lập về lựa chọn bố cục tổng quan keyboard của người sử dụng. Chế phỏng coi tiến độ thiết lập về lựa chọn bố cục tổng quan keyboard của người sử dụng.

Bước 3. Chọn những tùy lựa chọn bạn thích truyền mang đến keyboard bên trên Smartphone của người sử dụng và nhấn “Next” (Tiếp) nhằm dứt tiến độ.