bình tĩnh làm phi

 • Reads 3,274,152
 • Votes 123,871
 • Parts 103

Complete, First published Mar 19, 2017

Bạn đang xem: bình tĩnh làm phi

Table of contents

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 1: Hoàng thượng, chuyện này sẽ không phù hợp quy củ

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 2: Nếu ngươi cầu trẫm, trẫm tiếp tục ở lại.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 3: Đức phi là kẻ rộng lớn lượng

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 4: Là tỷ muội, ngươi kính tớ nhường

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 5: Nàng ấy tiến bộ cung thay cho thế nường.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 6: Tỷ muội công cộng phu?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 7: Hoàng thượng biết nhân duyên tốt?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 8: Hoàng hậu vô cùng bận rộn

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 9: Đợi tối ni, coi trẫm thực hiện thế này tích lũy ngươi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 10: Là bổn cung sai sử ngươi mưu cơ sợ hãi hoàng tử của Lệ phi?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 11: Chuyện tối qua loa, ủy khuất ngươi rồi.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 12: Hoàng thượng ăn năn hận?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 13: Trẫm đưa ra quyết định ái phi thị tẩm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 14: Không được thủ thỉ với trẫm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 15: Kẻ oán của quân địch đó là bạn

  Tue, May 15, 2018

 • CHương 16.1: Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 16.2 : Bẩm hoàng thượng, Lệ phi nương nương

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 17: Không phiền ngươi quan tiền tâm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 18: Tự ngươi phục dịch trẫm tắm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 19: Trẫm vẫn yêu thương mến người đẹp như ái phi.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 20: Phụ hoàng bị nhức gan

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 21: Khiến hoàng thượng bận tâm rồi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 22.1: Ngươi say tuy nhiên tớ không tồn tại say đâu

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 22.2: Ngươi say tuy nhiên tớ không tồn tại say đâu.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 23: Nói vô cùng đích thị trẫm là đại trượng phu.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 24.1: Thăng chức thực hiện ngũ phẩm tài tử

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 24.2: Thăng chức thực hiện ngũ phẩm tài tử

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 25: Đa tạ đại tỷ tiếp tục lựa chọn mang đến muội

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 26: Đánh bị tiêu diệt thần thiếp trước cút.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 27: Cũng sở hữu người tài tía.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 28: Đoán đâu trúng ê.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 29: Trẫm chung ngươi đỡ đần Diễm nhi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 30: Mẫu phi tất cả chúng ta sở hữu cần thiết bị tiêu diệt hoặc không

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 31: Rốt cuộc hoàng thượng cũng thỏa hiệp

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 32: Thằng rỡ ràng ranh, được một tấc yêu cầu tiến bộ lên một thước.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 33: Uống nhiều vì vậy thực hiện gì?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 34: Dùng kết thúc ngay tắp lự vứt, sở hữu người vô tình như ngươi sao?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 35.1: Trẫm nằm trong ngươi tu chung

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 35.2: Trẫm nằm trong ngươi tu công cộng.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 36: Tiểu sư muội cho tới khi này vậy?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 37: Ái phi! vì như thế trẫm cười cợt một chiếc.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 38: Các ngươi còn biết trở về?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 39.1 : Đây là nhi tử vì thế ai gia giáo dưỡng

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 39.2: Đây là nhi tử vì thế ai gia giáo dưỡng

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 40: Mẫu phi ngươi cũng đều có mắt

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 42.1: Ngươi dám chửi rủa trẫm

  Tue, May 15, 2018

  Xem thêm: lục mộ trầm

 • Chương 42.2: Ngươi dám chửi rủa trẫm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 43.1: Diều hâu xua đuổi bắt đái kê

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 43.2: Diều hâu xua đuổi bắt đái kê

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 44: Mấy thanh ngà voi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 45.1: Tấn phong tiệp dư cũng chính là khi tử

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 45.2: Tấn phong tiệp dư cũng chính là khi tử.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 46: Thần thiếp không thích nghe.

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 47.1: Tấn phong bảo lâm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 47.2: Tấn phong bảo lâm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 48: Nhị hoàng huynh là quái no đầu thai

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 49.1: Sao nương nương ko rằng chung Phùng sung hoa

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 49.2 : Sao nương nương ko rằng chung Phùng sung hoa

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 50.1: Ngươi gặm trẫm thực hiện khuôn gì?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 50.2: Ngươi gặm trẫm thực hiện khuôn gì?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 51.1: Ẹo qua loa ẹo lại thực hiện khuôn gì?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 51.2: Ẹo qua loa ẹo lại thực hiện khuôn gì?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 52: Ái phi đơn giản tục nhân, sử dụng tiếp tục vô cùng lãng phí

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 54.1: Muốn hù bị tiêu diệt trẫm?

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 54.2: Muốn hù bị tiêu diệt trẫm?

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 56.1: Dưỡng mặt mày người ai gia

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 56.2: Dưỡng mặt mày người ai gia

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 57.1: Hôn trẫm một cái

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 57.2: Hôn trẫm một cái

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 59.1: Đáp ứng trẫm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 59.2: Đáp ứng trẫm

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 60: Tôn nhi ko biết

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 61.1: Ai cũng đều có, chỉ mất trẫm ko có

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 61.2: Ai cũng đều có, chỉ mất trẫm ko có

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chuong 63: Sự sủng ái của hoàng thượng được bao lâu?

  Tue, May 15, 2018

 • chương 64: Ai kêu ngươi mang đến chúng ta uống

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 65.1: Phụ hoàng cút một chút ít tiếp tục về

  Tue, May 15, 2018

 • chương 65.2: Phụ hoàng cút một chút ít tiếp tục về

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 66.1: Lập hắn thực hiện thái tử

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 66.2: Lập hắn thực hiện thái tử

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 67: Lấy huyết nhận thân

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 68: Ta không tồn tại mến hắn đâu

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 71.1: Phụ thân ái buôn bán nhi tử cút...Bán nhi tử đi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 71.2: Phụ thân ái buôn bán nhi tử cút... Bán nhi tử đi

  Tue, May 15, 2018

 • Chương 72: Phúc Ninh thị trấn chủ

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 76: Người ngon thì đá thần thiếp cút.

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

 • Chương 78: Hoàn chủ yếu văn

  Xem thêm: truyện động phòng hoa chúc sát vách

  Tue, May 15, 2018

 • Tue, May 15, 2018

《Bình Tĩnh Vi Phi》
  
  Tác Giả: Phong Quá Thủy Vô Ngân
  
  Converter: Yul Yuuki (nguồn http://www.jjwxc.net)
  
  Editor: Yul Yuuki
  
  Truyện hoặc hiểu cút.

#1oangia