bài tập cuối tuần lớp 5Dưới đấy là tuyển chọn tập luyện Top 52 Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 học tập kì 1 với những Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần cơ bạn dạng, nâng lên đem đáp án và thang điểm cụ thể rất rất hoặc giúp cho bạn học tập chất lượng môn Toán 5.

Bạn đang xem: bài tập cuối tuần lớp 5

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán 5 Học kì 1

Chỉ kể từ 70k mua sắm trọn vẹn cỗ Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 bạn dạng word đem tiếng giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

Xem thử

Chỉ kể từ 300k mua sắm trọn vẹn cỗ 110 Đề đua Toán lớp 5 (cả năm) bạn dạng word đem tiếng giải chi tiết:

Xem thử

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Tuần 1

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 2

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 3

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 4

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 đem đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 5

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 5 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 6

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 6 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 7

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 8

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 9

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 đem đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 10

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 10 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 11

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 12

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 12 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 13

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (Đề 3)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 13 đem đáp án (Đề 4)

Tuần 14

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 15

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 đem đáp án (Đề 3)

Quảng cáo

Tuần 16

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 17

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 đem đáp án (Đề 3)

Tuần 18

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (Đề 1)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (Đề 2)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 đem đáp án (Đề 3)

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 1

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Phân số vày Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án là?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 2: (1 điểm) Trong những phân số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án những phân số đều bằng nhau là?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 3: (1 điểm) Mọi số ngẫu nhiên rất có thể ghi chép trở nên phân số đem kiểu số là :

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 4: (1 điểm) Phân số đem tử số to hơn kiểu số là phân số :

 A. Bé rộng lớn 1

 B. bằng phẳng 1

 C. Lớn rộng lớn 1

 D. bằng phẳng 0

Câu 5: (1 điểm) Dấu phù hợp ghi chép vô vị trí chấm Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp ánđược xếp theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6: (1 điểm) Các phân số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án được xếp theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là:

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) a. So sánh những phân số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b.Nêu cơ hội đối chiếu nhị phân số đem nằm trong tử số

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vào trong 1 bể nước . Vòi loại nhất một giờ chảy được Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án bề , vòi vĩnh loại nhị một giờ chảy được Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án bể . Hỏi vòi vĩnh này chảy nhanh chóng rộng lớn ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án hiểu là:

 A. Hai nhị kiểu mốt phần nhị ba

 B. Hai nhị mươi kiểu mốt phần nhị mươiba

 C. Hai và nhị mươi kiểu mốt phần nhị ba

Xem thêm: game tàu chiến

 D. Hai và nhị mươi kiểu mốt phần nhị mươi ba

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án là phân số :

A.Bé rộng lớn 1

 B. Lớn rộng lớn 1

 C. bằng phẳng 1

Câu 3: (1 điểm) Các độ quý hiếm số ngẫu nhiên không giống 0 phù hợp của x nhằm có: Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

 C. 1; 2; 3

 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án được xem như sau:

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học tập đem 40 học viên vô cơ Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án là học viên xuất sắc toán Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án số học viên là học viên xuất sắc giờ việt . Số học viên xuất sắc toán của lớp học tập này đó là :

 A. 12 học viên

 B. 8 học viên

 C. trăng tròn học viên

 C. 10 học tập sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án được ghi chép bên dưới dạng phân số thập phân là :

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật đem chiều nhiều năm Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp ánm chiều rộng lớn Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp ánm . Chia tấm bìa cơ trở nên nhị phần đều bằng nhau . Tính diện tích S từng phần ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 - Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (1 điểm) Dấu phù hợp điền vô vị trí chấm nhằm đối chiếu Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án là :

A <

 B. >

 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án đem trở nên phân số là :

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 3: (1 điểm) Phân số phù hợp nhằm ghi chép vô vị trí chấm 7dm =....m là

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 4: (1 điểm) Tổng số tuổi tác nhị u con cái là 48 tuổi tác .Tuổi u cấp 3 đợt tuổi tác con cái . Tuổi u là :

 A. 24 tuổi tác

 B. 30 tuổi tác

 C. 36 tuổi tác

 D. 38 tuổi tác

Câu 5: (1 điểm) Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án Kết ngược của quy tắc phân tách là:

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 6: (1 điểm) Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án số học viên của một ngôi trường Tiểu học tập là 420 học viên . Hỏi Trường Tiểu học tập cơ đem từng nào học viên.

 A. 588 học viên

 B. 300 học tập sinh

 C. 175 học viên

 D. 245 học tập sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 đem đáp án (Đề 3) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán 5 đem đáp án

Câu 2: (2 điểm) Mẹ rộng lớn con cái 26 tuổi tác. Trước phía trên hai năm tuổi tác u cấp 3 đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác từng người hiện nay nay?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xem tăng cỗ Đề đua Toán lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

 • Top trăng tròn Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 1
 • Top trăng tròn Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 1
 • Top 52 Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top trăng tròn Đề đánh giá Toán 5 Giữa kì 2
 • Top trăng tròn Đề đánh giá Toán 5 Cuối kì 2

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán 5 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: s22 bora purple