ám hắc chi quang

Kurokochii

Nhất niệm trở nên bụt, nhất niệm trở nên ma

1 thought on “[TG] Hắc Ám Chi Quang

  1. N.anh

    Truyện cực kỳ hay

    Trả câu nói.

Bình luận về nội dung bài viết này

Tác giả

Bình luận