Thông báo về dự họp mặt và kế hoạch cuộc thi 60 năm ấy biết bao nhiêu tình

Chủ nhật - 09/10/2016 11:08

   SỞ GD – ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TP CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 93/CV-THPT TPCL
V/v đề nghị quý cơ quan, đơn vị thông báo đến cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về dự Lễ thành lập Trường

Tp. Cao Lãnh, ngày 22 tháng 9 năm 2016
          
 Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố
- Các Ban, Ngành, Đoàn thể các huyện, thị, thành phố
- Phòng Giáo dục các huyện, thị, thành phố
- Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh
- Các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trong và ngoài tỉnh
Trường THPT Thành phố Cao Lãnh được thành lập vào năm 1956, với 60 năm hình thành và phát triển.
           60 năm qua, biết bao thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã từng công tác, học tập và trưởng thành từ mái trường THPT Thành phố Cao Lãnh thân yêu này, đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước và nước ngoài;
 đã và đang góp phần to lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
            60 năm với một mái trường vẫn còn đó đầy ắp biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, vẫn nồng nàn những khát khao cháy bỏng được trở về mái trường xưa, về với thầy cô, bạn bè cũ… Qua các thời kỳ, trường nhiều lần được đổi tên như Trường Trung học Công lập Kiến Phong, Trường Trung học Nguyễn Quang Diêu, Trường Phổ thông Trung học Vĩnh Phú (Thị xã Cao Lãnh), Trường Trung học Chuyên ban Thị xã Cao Lãnh và Trường Trung học Phổ thông Thành phố Cao Lãnh.
Theo nguyện vọng của đông đảo các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh… Trường THPT Thành phố Cao Lãnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường vào lúc 7 giờ 30, ngày 19 tháng 11 năm 2016 (thứ bảy).
Ban giám hiệu trường kính mời tất cả quý thầy, cô giáo và cựu học sinh của trường qua các thời kỳ về dự Lễ kỷ niệm. Để buổi lễ được đón tiếp chu đáo, đầy đủ,  Ban giám hiệu trường kính đề nghị quý Lãnh đạo thông tin đến tất cả cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, cựu học sinh của cơ quan, đơn vị mình đã từng công tác và học tập biết để về dự Lễ kỷ niệm.
Xin chân thành cảm ơn quý Lãnh đạo.
Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;                                                                                                           (Đã ký)
- Lưu: VT, A.                                                                                                             
       
                                                                                                                            Võ Thị Tuyết Nhung
Mọi thông tin xin liên hệ:
          * Liên hệ qua mail:
          - thpt.txcaolanh.dongthap@moet.edu.vn
          - nhungvo.tpcl@gmail.com
          - vqcongtpcl@gmail.com
* Liên hệ qua điện thoại:
1. Bà Võ Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng – Trưởng ban tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 853618 - Di động: 0918715770
2. Ông Võ Quốc Công – Phó Hiệu trưởng – Phó ban Thường trực tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 656667 - Di động: 0918780021
3. Ông Nguyễn Ngọc Thăng – Phó Hiệu trưởng – Phó ban  tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 854360 - Di động: 0919060209
4. Bà Nguyễn Kim Lan – Phó Hiệu trưởng – Phó ban tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 636465 - Di động: 0919649766
5. Ông Nguyễn Văn Châu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó ban tổ chức Lễ
Điện thoại di động: 0905252536
6. Ông Nguyễn Thành Út – Bí thư Đoàn trường – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0979593503
7. Ông Nguyễn Phước Nghĩa – Bí thư Chi đoàn giáo viên – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0972733711
8. Ông Nguyễn Ngọc Hảo – Giáo viên môn Địa lý – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0936035258
9. Bà Nguyễn Thị Thúy Duy – Chủ tịch Hội LHTN – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0914433188
10. Ông Võ Văn Bé Tư – Trưởng ban CMHS – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0913650567
11. Ông Bùi Ngọc Ẩn – Tổ trưởng Văn phòng – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0913967737
 
Tải về

LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP (1956 – 2016)
TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH
Tổ chức vào lúc 7 giờ 30, ngày 19/11/2016 (thứ Bảy)
Mọi thông tin xin liên hệ:
          * Liên hệ qua mail:
          - thpt.txcaolanh.dongthap@moet.edu.vn
          - nhungvo.tpcl@gmail.com
          - vqcongtpcl@gmail.com
* Liên hệ qua điện thoại:
1. Bà Võ Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng – Trưởng ban tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 853618 - Di động: 0918715770
2. Ông Võ Quốc Công – Phó Hiệu trưởng – Phó ban Thường trực tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 656667 - Di động: 0918780021
3. Ông Nguyễn Ngọc Thăng – Phó Hiệu trưởng – Phó ban  tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 854360 - Di động: 0919060209
4. Bà Nguyễn Kim Lan – Phó Hiệu trưởng – Phó ban tổ chức Lễ
Điện thoại: 0673. 636465 - Di động: 0919649766
5. Ông Nguyễn Văn Châu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó ban tổ chức Lễ
Điện thoại di động: 0905252536
6. Ông Nguyễn Thành Út – Bí thư Đoàn trường – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0979593503
7. Ông Nguyễn Phước Nghĩa – Bí thư Chi đoàn giáo viên – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0972733711
8. Ông Nguyễn Ngọc Hảo – Giáo viên môn Địa lý – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0936035258
9. Bà Nguyễn Thị Thúy Duy – Chủ tịch Hội LHTN – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0914433188
10. Ông Võ Văn Bé Tư – Trưởng ban CMHS – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0913650567
11. Ông Bùi Ngọc Ẩn – Tổ trưởng Văn phòng – Thành viên Ban tổ chức
Điện thoại di động: 0913967737
 

Tải về 


PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM
THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TP CAO LÃNH
(1956 – 2016)

 
 
 
 
 

Tôi tên : ........................................................................................................
Đang công tác tại :.........................................................................................
Địa chỉ hiện tại : ............................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Điện thoại số : ..........................................
Fax : ..................................................
Email : ...............................................
Là học sinh của trường từ năm học : ……………….. đến năm học : …………………
Nhân Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường – vào lúc 7 giờ 30, ngày 19/11/2016, tôi đăng ký về dự họp mặt để thăm lại quý thầy cô,  thăm trường và gặp gỡ bạn bè cũ.
 
                                                
  Tải về SỞ GD – ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TP CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/KH-THPT TPCL

Tp. Cao Lãnh, ngày 14 tháng 9 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “60 năm ấy biết bao nhiêu tình”
  
- Được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp và UBND Thành phố Cao Lãnh về việc chấp thuận cho trường THPT Thành phố Cao Lãnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường;
- Căn cứ kế hoạch số:51/KH-THPT TPCL ngày 18 tháng 7 năm 2016 về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Thành phố Cao Lãnh. Trường THPT Thành phố Cao Lãnh phát động Cuộc thi viết “60 năm ấy biết bao nhiêu tình”, cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
- Là món quà tri ân nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường
- Góp phần bồi đắp tình cảm yêu thương, biết ơn của các thế hệ học sinh với thầy cô và ngôi trường đã dạy dỗ mình nên người
- Khơi dậy những tình cảm tốt đẹp đối với mái trường, thầy cô và bè bạn, góp phần giáo dục đạo đức, tình cảm học sinh của trường
-  Cơ hội để tất cả các em học sinh giao lưu, thể hiện tình cảm đối với thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu
- Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa thầy và trò trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thế hệ giáo viên, học sinh trong việc đóng góp ý kiến xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực
-  Nâng cao kỹ năng sáng tác, viết bài cho các bạn đã, đang và sẽ là cộng tác viên của website http://thpttpcaolanh.edu.vn.
II. ĐỐI TƯỢNG
- Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ.
- Quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên đã và đang công tác tại trường.
- Các bậc cha mẹ học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.
- Các thế hệ học sinh đã và đang học tập tại trường.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian nhận bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2016.
- Thời gian chấm bài: từ 10/11/2016 đến 15/11/2016.
- Thời gian công bố và trao giải:
+ Công bố giải: trên Website trường: http://thpttpcaolanh.edu.vn.
+ Trao giải: trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (lúc 7giờ30, ngày 19/11/2016).
IV. TÁC PHẨM DỰ THI
1. Về nội dung
Nội dung của tác phẩm xoay quanh các chủ đề:
- Tình cảm tri ân thầy cô và mái trường của các thế hệ học trò.
- Mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa thầy trò trong những tháng ngày học tập và khi đã bước vào cuộc sống.
- Những ấn tượng sâu sắc, thú vị về trường, lớp, thầy cô, bạn bè.
- Thể hiện ý tưởng về một mô hình ngôi trường trong tương lai mang tính nhân văn sâu sắc (cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, người làm quản lý, …).
2. Về hình thức thể hiện
Bài viết:
- Thể loại: viết dưới dạng bút kí, nhật kí, thư, tản văn, truyện ngắn, thơ…
- Trình bày khoa học, không sai lỗi chính tả.
          - Không giới hạn về số chữ.
Lưu ý:
- Ưu tiên với sản phẩm dự thi có kèm tư liệu về trường.
- Mỗi cá nhân, tập thể gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi.
V. CÁCH THỨC THAM DỰ
- Tác phẩm dự thi gửi về:
+ Trực tiếp tại Văn phòng nhà trường: số 97 – 99, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
+ Gửi qua đường bưu điện: trình bày trên khổ giấy A4 (cỡ chữ 14).
+ Gửi theo địa chỉ email : vqcongtpcl@gmail.com.
- Ngoài ghi rõ: Tác phẩm dự thi “60 NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH”, có kèm thông tin về người gửi.
Chú ý: Cuối tác phẩm ghi rõ các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email, là học sinh khóa…, lớp…
VI. GIẢI THƯỞNG
1. Tiêu chí xét và trao giải thưởng
- Xét giải:
+ Là tác phẩm có chủ đề phù hợp.
+ Không chấp nhận tác phẩm sưu tầm.
+ Nếu có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tác phẩm (có đầy đủ cơ sở), sau khi được Ban tổ chức cuộc thi xác minh, tác phẩm sẽ lập tức bị hủy.
- Trao giải:
+ Thông báo giải và gửi giấy mời nhận giải tới cá nhân, tập thể đoạt giải ngay sau khi chấm.
+ Cá nhân, tập thể đoạt giải ở xa không có điều kiện nhận trực tiếp, Ban tổ chức cuộc thi sẽ gửi qua đường bưu điện.
2. Cơ cấu giải thưởng
- 01 Giải Đặc biệt trị giá 5.000.000đ tiền mặt, giấy khen và kỷ niệm chương của Ban tổ chức.
- 01 Giải Nhất, trị giá 3.000.000đ tiền mặt, giấy khen và kỷ niệm chương của Ban tổ chức.
- 02 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000đ tiền mặt, giấy khen và kỷ niệm chương của Ban tổ chức.
- 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.500.000đ tiền mặt, giấy khen và kỷ niệm chương của Ban tổ chức.
- 05 Giải KK, mỗi giải trị giá 1.000.000đ tiền mặt, giấy khen và kỷ niệm chương của Ban tổ chức.
VII. BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
1. Ban Tổ chức
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại
1 Võ Thị Tuyết Nhung Hiệu trưởng Trưởng ban 0918715770
2 Võ Quốc Công P. Hiệu trưởng Phó ban thường trực 0918780021
3 Nguyễn Thành Út BT Đoàn trường Thành viên 0979593503
4 Bùi Ngọc Ẩn Tổ trưởng Văn phòng Thành viên 0913967737
5 Nguyễn Ngọc Hảo Trưởng ban TTND Thành viên 0936035258
 
2. Ban giám khảo
- Trưởng ban: Cô Võ Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng
- Phó Trưởng ban: Thầy Võ Quốc Công – Phó Hiệu trưởng
- Các ủy viên:
1. Ông Lê Minh Trung – nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp.
2. Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Đồng Tháp.
          3. Cô Nguyễn Thanh Trúc – Tổ trưởng Tổ Ngữ văn – Trường THPT Thành phố Cao Lãnh.
Lưu ý:
- Các tác phẩm dự thi có chất lượng sẽ được đăng trên Website của trường, các tác phẩm đoạt giải sẽ trưng bày vào ngày Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Cá nhân, tập thể đoạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường và lưu ở phòng truyền thống của trường.
- Toàn bộ kinh phí cuộc thi được tài trợ bởi MC Xuân Hiếu (cựu học sinh của Trường, niên khóa 1996-2000)
Nơi nhận:                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Các cổng thông tin (thông báo);                                                                             (Đã ký)
- Các báo, đài (thông báo);                                                                                                               
- BTC, BGK (để thực hiện);
- Lưu: VT, A, 10b                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                       Võ Thị Tuyết Nhung
 


Tải về  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Đồng hồ

Liên kết

Lịch vạn niên

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1176

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1679423