Bản Khai Thành Tích Đề Nghị Xét Tặng Danh Hiệu Nhà Giáo Ưu Tú

Chủ nhật - 22/01/2017 23:34
Mẫu số 01
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

 
BẢN KHAI THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
1. Họ và tên: (1)  VÕ THỊ TUYẾT NHUNG                       Nam, nữ: Nữ
2. Tên gọi khác (nếu có) .................................................................................
3. Ngày, tháng, năm sinh:  08/4/1963
4. Nguyên quán:  Xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
5. Hộ khẩu thường trú: 636, Quốc Lộ 30, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
6. Dân tộc:   Kinh
7. Nơi công tác: (2) Trường THPT Thành phố Cao Lãnh
8. Chức vụ hiện tại: (3)  Hiệu trưởng
9. Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm    Chuyên ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nga
10. Học hàm, học vị: (4) .......................................................................................
11. Ngạch lương đang hưởng:  V.07.05.15     phụ cấp chức vụ (nếu có): 0.7
12. Năm vào ngành giáo dục:  1986
13. Số năm trực tiếp giảng dạy: (5)  30 năm công tác; trong đó có 19 năm trực tiếp giảng dạy và 11 năm làm công tác quản lý (phó hiệu trưởng, hiệu trưởng)
14. Số năm công tác tại vùng khó khăn (6) .........................................................
15. Địa chỉ liên hệ: Số 97, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
16. Điện thoại nhà riêng: 067. 3854618              Di động: 091 871 5770
17. Quá trình công tác:
 
Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 8 năm 1986
đến tháng 9 năm 1999
Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp 
Từ tháng 4 năm 1998
đến tháng 9 năm 1999
Phó chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ trường CĐSP Đồng Tháp
Từ tháng 9 năm 1999
đến tháng 9 năm 2005
Giáo viên Trường THPT Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Từ tháng 9 năm 2005
đến tháng 11 năm 2012
Phó hiệu trưởng trường THPT Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Từ tháng 11 năm 2012
đến nay
Hiệu trưởng trường THPT Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: (7)…………………
Thời gian, chức vụ công tác từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến nay.
 
Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng .... năm ...
đến tháng...năm...
 
………………  
II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
1. Phẩm chất chính trị:
Trung thành với Tổ quốc Việt Nam XHXN; Chấp hành tốt, nói và làm theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2. Đạo đức, lối sống: 
Tâm huyết, yêu nghề; có lối sống lành mạnh, tiết kiệm, không lãng phí, quan liêu, gần gũi, hòa đồng với đồng nghiệp; giữ gìn tư cách, đạo đức, gương mẫu của nhà giáo; được đồng nghiệp tín nhiệm; luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, năng lực công tác; đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ; có ý thức trong việc đấu tranh xây dựng nội bộ đơn vị; thực hiện nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế của ngành.
3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét)
a) Tài năng sư phạm:
Là giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2003 – 2004 (môn Tiếng Anh).
Với trách nhiệm là Hiệu trưởng (từ năm học 2012-2013), phó hiệu trưởng (từ năm học 2005-2006): Xây dựng các kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, góp phần vào thành tích chung của nhà trường trong phong trào Dạy tốt-Học tốt với nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh và vòng quốc gia. Trước năm học 2010-2011, trường có lớp chuyên nên số lượng học sinh đạt giải vòng tỉnh trên 50 em; vòng Quốc gia trên 10 em. Năm học 2011-2012: 12 giải vòng tỉnh, 01 giải vòng Quốc gia; năm học 2012-2013: 15 giải vòng tỉnh, 02 giải vòng Quốc gia; năm học 2013-2014: 11 giải vòng tỉnh, 01 giải vòng Quốc gia; năm học 2014-2015: 16 giải vòng tỉnh; năm học 2015-2016: 11 giải vòng tỉnh.
Tỷ lệ tốt nghiệp THPT từ  93% trở lên. Các năm gần đây: Năm 2011 là 93.93%; năm 2012: 99.58%; năm 2013: 99.76%; năm 2014: 100%; năm 2015: 99.14%; năm 2016: 96.19%. Hiệu quả đào tạo của trường luôn là một trong những trường đứng đầu tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào Đại học, cao đẳng hàng năm trên 50%.
Bản thân có nhiều cải tiến trong công tác quản lý như: Khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ, nhóm trưởng trong việc quản lý chuyên môn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá của ngành giáo dục để tạo bước chuyển biến mới cho chất lượng giáo dục của nhà trường.
b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:
- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (8)
 
TT Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì) Cấp nghiệm thu, xếp loại Năm nghiệm thu
1  Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên thông qua việc kiểm tra dự giờ ở trường THPT TP Cao Lãnh năm học 2012 - 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng tháp
(Xếp loại B)
2013
2  Một số biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh ờ trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng tháp
(Xếp loại C)
2015
3  Một số biện pháp vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ở trường THPT TP Cao Lãnh năm học 2015-2016
 (Biên soạn Quy chế chi tiêu nội bộ)                                                  
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng tháp
(Xếp loại A)
2016
Trong những sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):
................................................................................................................................
- Giáo trình, sách chuyên khảo (9)

 
TT Tên giáo trình, sách chuyên khảo Chủ biên
hoặc tham gia
Năm xuất bản/
phát hành
1.      

- Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế:
................................................................................................................................
- Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú (10)
 
TT Tên học viên Số Quyết định hướng dẫn Năm học viên bảo vệ thành công
1.      
- Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: (11)
................................................................................................................................
- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: (12)
Giúp đỡ 22 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường và 12 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận.
- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: (13) Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 15 năm liên tục năm từ năm học 2001-2002 đến nay; cụ thể các năm gần đây:
 
TT Năm Danh hiệu Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu;
cơ quan ban hành quyết định
1 2007 - 2008 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 37/QĐKT-SGDĐT ngày 28/7/2008              
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
2 2008 - 2009 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 35/QĐKT-SGDĐT ngày 22/7/2009              
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
3 2009 - 2010 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 36/QĐ-SGDĐT.VP ngày 23/7/2010            
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
4 2010 - 2011 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 34/QĐ-SGDĐT.VP ngày 28/6/2011              
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
5 2011 - 2012 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 28/QĐ-SGDĐT.VP ngày 07/8/2012
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
6 2012 - 2013 Chiến sĩ thi đua  cấp Tỉnh Quyết định số 385/QĐ-UBND.KT ngày 06/8/2013
của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
7 2013 - 2014 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 607/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2014              
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
8 2014 - 2015 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 800/QĐ-SGDĐT ngày 04/8/2015
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
9 2015 - 2016 Chiến sĩ thi đua  cấp cơ sở Quyết định số 806/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2016
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp
 
-          Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen tỉnh, Bộ hoặc tương đương trở lên) (14)
 
TT Năm Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
1  2009 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008 - 2009
Quyết định số 349/QĐ-UBND.KT ngày 14/10/2009 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
2 2010 Bằng khen BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2006 - 2010
Quyết định số 201-QĐ/TU ngày 16/6/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp
3 2011 Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDĐT
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 - 2011
Quyết định số 3213/BGDĐT ngày 05/8/2011
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 2012 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
Quyết định số 369/ QĐ-UBND.KT ngày 13/11/2012 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
5 2015 Bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Quyết định số 439/ QĐ-UBND-KT ngày 29/9/2015 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
 
d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:
Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: Phối hợp với Hội Khuyến học, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức các họat động có ý nghĩa như: Vận động các đơn vị, công ty, mạnh thường quân hỗ trợ dụng cụ học tập, cấp học bổng cho học sinh hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn, trao các giải thưởng cho HS yếu có tiến bộ; hỗ trợ cho HS khó khăn mua bảo hiểm y tế (Cụ thể 02 năm học gần đây, năm học 2014-2015 tổ chức vận động các đơn vị, công ty, mạnh thường quân hỗ trợ dụng cụ học tập, cấp học bổng giúp HS nghèo vượt khó, hiếu học, trao các giải thưởng cho HS yếu có tiến bộ với số tiền là 88.600.000 đồng và 5 chiếc xe đạp; vận động phát thưởng cho học sinh 28.250.000 đồng và hơn 4.300 quyển tập. Năm học 2015-2016 cấp học bổng giúp HS nghèo vượt khó, hiếu học, trao các giải thưởng cho HS yếu có tiến bộ với số tiền là 26 triệu đồng; hỗ trợ cho HS khó khăn mua bảo hiểm y tế: 13 triệu đồng; vận động phát thưởng cho học sinh đạt giải: 11 triệu đồng và hơn 3.500 quyển tập).
Tham gia công tác chuyên môn do Sở GDĐT điều động:
Trong quá trình công tác, tôi đã được Sở GDĐT điều động là cộng tác viên thanh tra, thành viên Hội đồng đánh giá ngoài trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường THPT; thành viên đoàn kiểm tra Trường chuẩn quốc gia.
đ) Đóng góp xây dựng đơn vị:
Trường được UBND tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liên tục. Đặc biệt, trường THPT TP Cao Lãnh được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2013; hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục và được Sở Giáo dục và đào tạo Đồng Tháp đánh giá ngoài đạt cấp độ 3 vào năm 2015. Trường THPT TP Cao Lãnh luôn là địa chỉ đáng tin cậy để học sinh chọn lựa vào lớp 10. Vì vậy, điểm chuẩn thi tuyển vào lớp 10 hàng năm của trường luôn cao nhất tỉnh.
- Thành tích của đơn vị trong 2 năm liền kề năm đề nghị (15):
Năm học 2013 – 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh
Năm học 2014 – 2015: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Năm học 2015 – 2016: Tập thể lao động xuất sắc.
e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không có
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai.
 
Xác nhận, đánh giá của đơn vị (16) TP Cao lãnh, ngày 10 tháng  01 năm 2017
Người khai (ký tên)
   
 
 


Võ Thị Tuyết Nhung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Đồng hồ

Liên kết

Lịch vạn niên

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1176

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8453

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1679476